Redovno objavljujemo nove verzije Liddera koje sadrže nove funkcionalnosti, unapređenja i zakonske izmene. Sve nove verzije se najavljuju u samom Lidderu i korisnici ih mogu primeniti onda kada im to odgovara. Proces primene - instalacije novih verzija je potpuno automatizovan i radi se iz Liddera, samo sa lidder servera, u tri koraka.

U nastavku se nalazi kraći pregled objavljenih unapređenja i novosti u Lidderu.
 • Lidder nova verzija 11.10, maj 2024. +


  - Eeeee-Fakture

     · Uvedena je provera statusa samo za jedan dokument. Desnim klikom na primljeni/poslati prilog dobijate mogućnost da proverite status samo za taj određeni dokument. Ovo je pogodno kad vas zanima samo jedan dokument, kako ni biste morali da čekate proveru za sve priloge koje imate u listi.

     · Uveli smo obaveštenje o dostupnosti SEFa i prilikom preuzimanja paketa, pa će tako kada je odziv SEFa usporen ili nije u punom kapacitetu operater dobiti poruku: „SEF API servis trenutno ima poteškoća u radu”.

     · Uvedeno snimanje PDF fajla u trenutku slanja dokumenta u pojedinačnu evidenciju.

  - Uvedena je mogućnost promene naslova za povrat po avansnoj fakturi u „Knjižno odobrenje po AF”
  Za delimično ili kompletno odustajanje od posla koji je plaćen avansno i za koji je izdata avansna faktura, i vraća se novac kupcu, radi se dokument o smanjenju (knjižno odobrenje
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.09a, mart 2024. +


  - Eeeee-Fakture

     · Promenjen način provere statusa dokumenata. Od 25.03.2024. godine u tehničkim izmenama na SEF-u došlo je do promene načina dobijanja informacija o statusima sa SEF-a, preko API-ja. Shodno tome, promenili smo načina provere statusa. Od sada, desnim klikom na odabrani dokument u „Arhivi dokumenata” možete uraditi pojedinačnu proveru statusa, odnosno, proveru statusa samo za odabrani paket. Ručna i automatska „Provera statusa” će od sada raditi proveru samo za mesec dana unazad od trenutnog datuma, pa će samim tim provera biti brža i sa mnogo manjim brojem upita.

     · Uveli smo obaveštenje o dostupnosti SEFa. Ako je odziv SEFa usporen ili nije u punom kapacitetu dobićete poruku: „SEF API servis trenutno ima poteškoća u radu”.

     · U polju "Kratak opis:" u formi za slanje fakture na SEF (Sistem Elektronskih Faktura), od sada će se automatski upisivati broj dokumenta.

  - Optimizovana je Read More
 • Lidder nova verzija 11.09, mart 2024. +


  - Eeeee-Fakture

     · Od nove verzije SEFa uvedene su kategorije i opisi umanjenja u fakturama (popust, rabat...), a mi smo kao opis zadržali "rabat", kako je bilo i do sada. Na samoj fakturi sa SEFa umanjenje je iskazano u ukupnom iznosu. Ako želite da vidite koliki ste rabat stvarno dobili u procentima (kako ste sigurno i dogovorili sa vašim komitentom i kako je to funkcionisalo da ove promene na SEFu), potrebno je da pregledate "Struktuirani format elektronske fakture..." gde je umanjenje iskazano i u procentima i po stavkama.

     · Promenili smo unos PDV kategorije pre slanja fakture na SEF. Primećeno je da neki korisnici ne vode računa o izboru podvrste kategorije iako je obeležena crvenom bojom pa smo iz tog razloga, u situacijama kada je potrebna intervencija korisnika radi odabira preciznije definisane PDV kategorije, polje ostavili prazno i zabranili slanje fakture
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.08, januar 2024. +


  - Eeeee-Fakture

     · Zbirna evidencija (rastur-kalo-lom)
  Izmenjen upis podatka osnovice iz dokumenta VD-95 rastur-kalo-lom u zbirnoj evidenciji na SEFu. Osnovica u zbirnoj evidenciji je bila uvećana za razliku u ceni u slučajevima kada je bila ukalkulisana u cenu robe.

     · Knjižno Odobrenje za period
  Ukoliko se Knjižno Odobrenje ne odnosi na pojedinačnu fakturu već se odnosi na određeni period onda je potrebno u dokumentu ostaviti polje "Otpremnica" prazno. U tom slučaju će Lidder prilikom davanja forme za slanje dokumenta na SEF pitati za datume perioda ("period OD:" i "period DO:") na koji se odnosi Knjižno Odobrenje.

     · Barkod u XML
  Od sada, ukoliko imate upisan barkod za određene artikle onda će se on automatski naći i u XML fajlu. Ovo služi za komunikaciju sa drugim softverima koji se oslanjaju na barkod-ove koji su jedinstveni. Barkod će se naći u okviru taga
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.07, decembar 2023. +


  - Eeeee-Fakture

     · Prilagođena provera paketa za preuzimanje najnovijoj verziji SEFa.

     · Zbirna evidencija (rastur-kalo-lom)
  Izmenjen upis podatka osnovice iz dokumenta VD-95 rastur-kalo-lom u zbirnoj evidenciji na SEFu. Osnovica u zbirnoj evidenciji je bila uvećana za razliku u ceni u slučajevima kada je bila ukalkulisana u cenu robe.

     · Datum dokumenta prilikom direktnog importa u MP
  Pri importu ulazne fakture sa SEF-a u direktan ulaz u MP kao datum knjiženja kalkulacije preuzima se datum prometa iz ulaznog dokumenta.

     · Dodatna provera poreske tarife za MP fakturu
  Uvedena je dodatna provera poreske tarife pri izradi fakture iz MP koja je povezana sa avansnom fakturom u situacijama kada je za avansnu fakturu korišćena komanda "G" i "Shift+G".

     · Ubrzano preuzimanje paketa, snimanja u eArhivu
  Ukoliko imate više operatera i terminala koji u isto vreme rade sa eArhivom i SEF-om (slanje i prijem) osetićete
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.06, novembar 2023. +


  - Eeeee-Fakture
  Dragi naši korisnici, ako imate problem sa slanjem i prijemom faktura sa SEFa, da li verujete svojim očima ili rečima ministra finansija koji kaže da „sistem dobro fukcioniše...”?

     · Kasa-skonto (VD-70)
  Od sada postoji mogućnost automatskog slanja knjižnog odobrenja za kasa-skonto (VD-70) na SEF. Nakon prihvatanja od strane kupca ovaj dokument treba naknadno, iz pregleda dokumenta, komandom E poslati i u zbirnu evidenciju na SEF.

     · Datum AF na konačnoj fakturi
  Kada se radi konačna faktura, koja se povezuje sa prethodno izdatom avansnom fakturom, od sada se pored informacije o broju AF upisuje i datum AF.

     · Ikonica o novopristiglim dokumentima
  Od sada se ikonica, koja obaveštava da su pristigle nove fakture sa SEF-a, ne pojavljuje samo na računaru koji je kliknuo na taster "provera novih" već i na svim ostalim Lidder terminalima u lokalnoj računarskoj mreži, kako bi
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.05, septembar 2023. +

  Nadamo se da ste se odmorili i napunili baterije za nove poslovne izazove, naročito za izazove koje nam priređuje evidentiranje dokumenata kroz SEF.

  Uspešno smo završili letnju akciju prilagođenja logo znaka firme za e-Fakture. Svi Vi koji ste se javili, a to je većina, dobili ste u vrlo kratkom roku prilagođene logo znake vaših firmi kako bi ste se razlikovali i na elektronskim fakturama imali prepoznatljivo obeležje.

  A sada da krenemo sa Eeeee-Fakturama i ostalim novinama:

  - Popunjavanje polja "primalac obračunava PDV" Od sada, Lidder automatski popunjava i polje "Primalac obračunava PDV" na SEFu koje se nalazi u ulaznom dokumentu koji je bez iskazanog PDVa po članu 10 Zakona o PDVu. Automatsko popunjavanje se vrši onog trenutka kada pošaljete interni obračun koji ste uradili po tom dokumentu u pojedinačnu evidenciju. Tada se obračunati PDV upiše, pored pojedinačne evidencije i u polje
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.04a, jul 2023. +


  - Eeeee-Fakture
     · Provera novopristiglih dokumenata sa SEF-a
  Izmena u preciznijem računanju DO datuma za proveru novopristilgih dokumenata.

     · Status "Otkazano" ukinut
  Ukinut status "otkazano", više ne mogu da se otkažu nove fakture, pa samim tim ne mogu da dobiju ni taj status.

     · Datum evidentiranja internog obračuna na SEF
  Kod internog obračuna, koji se radi iz rasporeda datih avansa, prilikom slanja u Pojedinačnu evidenciju dolazilo je do evidentiranja prometa na datum 31.12.1899. i kao posledica toga promet je bio smešten u pogrešan poreski period (decembar). Izmenom smo omogućili ispravno prenošenje datuma evidentiranja u Pojedinačnu evidenciju SEF-a.

     · Adresa kupca na SEF-u
  Dešavalo se u nekim situacijama da fali deo kućnog broja u adresi kupca prilikom slanja fakture na SEF. Više se ne može desiti ta situacija, sve adrese se prenose tačno kako su napisane u podacima kupca.


  - Nestajanje info panela Read More
 • Lidder nova verzija 11.04, jun 2023. +


  - Eeeee-Fakture
     · Naziv i adrese pošiljaoca i primaoca sada se čitaju iz XMLa
  Od poslednje verzije SEF-a isključene su kontrole vezane za prepoznavanje naziva i adrese po PIB-u, kako za pošiljaoca tako i za primaoca. Takođe je isključeno i ubacivanje tekućih računa sa portala, od sada se čitaju iz XML fajla.

     · Sitne izmene
  Razne slovne izmene koje je SEF napravio u XML-u (npr. mesec Jun je od sada June, i druge slične izmene).

     · Provera dostupnosti SEF-a
  Na linku https://upss.rs/sef/ možete proveriti odzivnost SEF-a, kao i trenutnu dostupnost servera. U trenucima kada dostupnost nije "100%" može se desiti nepredviđena situacija prilikom slanja, prijema, potvrđivanja, provere statusa ili neke treće interakcije Lidder-a sa SEF-om.

     · Više tekućih računa
  Pored svakog tekućeg računa, u osnovnim podacima firme postoji obeležje da li se osim glavnog računa i taj tekući račun šalje na
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.03, maj 2023. +


  - Eeeee-Fakture

     · Pojedinačna evidencija
  Promenjeno polje za upisivanje ukupnog iznosa naknade.

     · Pojedinačna evidencija
  Dodato obavezno polje o godini iz koje potiče dokument.

     · Automatsko storniranje
  Od sada radi automatsko storniranje faktura i avansnih faktura u pojedinačnu evidenciju.

  - Export izlaza za komision
  Od sada radi i naknadni export izlaza za komision u UPSS XML fajl.

  - Automatsko otvaranje šifre preko NBS-a
  Ukoliko je ručni šifarnik (sami dodeljujete šifre) i ukoliko je uključena opcija „auto brojanje” za određeni konto, uzima se u obzir i opcija „predlog šifre, kod otvaranja nove, je redni broj analitike +1000” ako je uključena.

  - eArhiva i sortiranje dokumenata
  Od sada se u eArhivi dokumenta prilikom svakog ulaska sortiraju po dospeću. Naravno, Vi uvek možete da sortirate kako Vama odgovara, s tim da će prilikom ulaska Lidder uvek automatski sortirati po dospeću.

  - KIR evidencija
  Avansna faktura koja je oslobođena
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.02a, april 2023. +


  - Eeeee-Fakture

     · Promenjen način provere statusa dokumenata (e-Faktura) sa SEF-a.
  Promenom načina provere statusa dobija se do 20 puta brža provera. Provera koja je do sada trajala 20 minuta (za oko 3000 dokumenata) od sada traje manje od minuta.

     · Import u ulazni račun troška
  Ukoliko faktura koju ste dobili sadrži oslobođenje PDV-a Lidder će automatski u polja "PDV koji se može koristiti" i "PDV koji se ne može koristiti" upisivati nule (0,00)

     · Pretraga šifre prilikom import-a
  Prilikom import-a primljene fakture u kalkulaciju, ukoliko Lidder vidi da se u polju za šifru artikla (u XML-u koji ste dobili od dobavljača) nalaze nedozvoljeni prazni karakteri, on će uraditi automatsko odstranjivanje praznih i ostavi samo šifru.

  Read More
 • Lidder nova verzija 11.02, april 2023. +


  - Eeeee-Fakture

     · Kolona komitent
  Od sada je kolona komitent podrazumevano uključena u pregledu e-Faktura, a iz opisa je uklonjen naziv komitenta radi bolje preglednosti.

     · Informacija o slanju u pojedinačnu evidenciju
  Od sada, kada ste u pregledu dokumenata, u gornjem desnom uglu moćićete da vidite ikonicu "P" za dokumenta koja su poslata u pojedinačnu evidenciju. Takođe, postoji mogućnost da "P" bude crveno/žuto u slučaju kada je urađen celokupni storno ili storno dela dokumenta i takva korekcija poslata u pojedinačnu evidenciju.

     · Slanje na SEF
  Ukoliko poslati dokument ima status ili obeležje da je već poslat na SEF, a Vi pokušate da ga pošaljete ponovo komandom "E" iz pregleda, dobićete poruku da je dokument već poslat na SEF. Ukoliko insistirate da pošaljete ponovo dokument, recimo zbog neke greške koju je sam SEF prouzrokovao, držaćete taster "Shift" i kliknuti na "ok".

     ·
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.01, mart 2023. +


  - Eeeee-Fakture

     · Popust na nivou dokumenta (finansijski popust)
  Ukoliko postoji popust na nivou celog dokumenta, što nije dozvoljena situacija na SEF-u i nije moguće uneti takav popust ručno, ali ipak iz nekih softvera to prođe kroz SEF, Lidder će obavestiti da popust postoji i primeniti ga kada je u pitanju import u VD-72 trošak. Kada se radi o importu u kalkulaciju VD-2 Lidder će samo dati obaveštenje i reći Vam da je jedino moguć ručni unos stavki.

     · Naknadno potvrđivanje dokumenata
  SEF je početkom februara omogućio da odbijen dokument od strane primaoca naknadno može biti prihvaćen. Shodno tome i mi smo omogućili da dokument koji je odbijen naknadno možete potvrditi direktno iz Lidder-a.

     · Dokumenti u EUR
  Od sada, Lidder može da preuzima pakete sa SEFa čiji su dokumenti iskazani u stranoj valuti (EUR, USD...).

     · Slanje samo XML-a bez
  Read More
 • Lidder nova verzija 11.00, januar 2023. +


  - Eeeee-Fakture
     · Naknadno slanje faktura na SEF
  Dodata je nova opcija za firmu u načinu rada ..4.. „Naknadno slanje proknjiženih dokumenata na SEF”. Uključivanjem ove opcije omogućićete da se fakture sa ranijim datumom šalju na SEF. Na fakturi će sve ostati isto, datum fakturisanja će biti kada je stvarno faktura i kreirana, a samo će datum slanja biti današnji datum.

     · Automatski import dokumenata sa SEF-a
  Od sada, nakon preuzimanja dokumenta sa SEF-a i njegove potvrde, postoji mogućnost za automatski import u određene vrste dokumenata kao što su: vd2-Kalkulacija, vd3-Kalkulacija(povrat), vd4-Direktan ulaz u MP, vd5-Povrat iz MP, vd69-Raspored datih avansa, vd72-Troškovi. U ovim situacijama će Lidder uzimati iz dokumenta apsolutno sve što može da prepozna (datum prometa, datum dokumenta, pošiljaoca, iznose, pdv, pdv obeležja...)
  Kod artikala će Lidder prepoznavati najpre šifre kod dobavljača, zatim Lidder šifre, pa potom naziv i
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99h, decembar 2022. +


  - Eeeee-Fakture
     · Slanje dokumenata u posebnu evidenciju
  Kada imate fakture, knjižna odobrenja, knjižna zaduženja i avansne fakture koje se ne mogu poslati na SEF jer korisnik nije registovan, Lidder će to prepoznati i postaviti Vam pitanje „Šalješ podatke u PDV evidenciju SEF-a?”, ukoliko odgovorite potvrdno automatski će poslati taj dokument u pojedinačnu evidenciju. * NAPOMENA: Kada smo poslali zvaničan upit Ministarstvu Finansija šta treba i da li treba da se šalje na SEF u posebnu i u zbirnu evidenciju od 01.01.2023. godine dobili smo sledeći odgovor: „Moraćete da sačekate na odgovor u vezi ovih evidencija, jer do sada ova polja nisu najbolje funkcionisala i ovih dana i nama stižu detaljne instrukcije. Interno tehničko uputstvo će uskoro biti ažurirano i postavljeno na portalu efaktura.gov.rs.”

     · Slanje na CRF
  Ukinut je automatski odabir da li faktura ide ili ne ide i na CRF
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99g, oktobar 2022. +


  - Eeeee-Fakture
     · Od sada na SEFu, na standardnim elektronskim fakturama, uvek piše da se PDV obračunava na osnovu datuma prometa bez obzira da li se datum izdavanja fakture i datum prometa poklapaju ili ne.

     · Veličina datoteke priloga koji se šalju na SEF je od sada iskazana u megabajtima (MB). Maksimalna veličina datoteke može biti 25 MB sa maksimalno 3 priloga, jedan prilog je faktura u PDFu koji se automatski generiše iz Liddera, a možete dodati još 2 PDF fajla, po potrebi.

     · Ako je u parametrima za operatera unet PIB za koji je dozvoljen rad, pri pozivu komande "F9"- Dokumenti za preuzimanje, operater može da vidi samo pristigla dokumenta za taj određeni PIB.

  - Izvoz obrasca OPPSS u XML
  Omogućen je izvoz obrasca OPPSS (Obaveštenje o prometu Poljoprivrednih Proizvoda i Sekundarnih Sirovina) u XML format po strukturi Poreske uprave i
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99f, septembar 2022. +


  - e-Fakture
     · Sistem Elektronskih Faktura (SEF) još uvek ima izmene na funkcionisanju. Nadamo se da će sistem biti stabilan, kao i da će svi nedostaci biti rešeni do 1.1.2023.god. kada počinje kompletna primena sistema elektronskih faktura. Za sada je potrebno proveravati šta se dešava na SEFu. Mi težimo ka tome da sve što je potrebno radite u Lidderu i da ne pristupate SEFu uopšte, da kompletan rad sa eFakturama završavate u LIDDERu. To i jeste slučaj, ali, bar za sada SEF nam ne daje potpunu sigurnost u ispravnost informacija koje od njih dobijamo.

  Pripremamo radionice za rad sa eFakturama . U novembru i decembru ćemo organizovati radionice na kojima ćemo vam pokazati kako brzo i lako, bez muke, možete komunicirati sa SEFom bez izlaska iz Liddera. Pored svih uputstava i primera koje dajemo kroz novosti i help, imate mogućnost da se
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99e, avgust 2022. +


  - Eeeee-Fakture
     · Sistem Elektronskih Faktura (SEF) još uvek se svakodnevno menja i ima probleme u funkcionisanju, kao i višečasovne prekide rada. Nadamo se da će sistem uskoro biti stabilan, kao i da će svi nedostaci biti rešeni do 1.1.2023.godine kada počinje kompletna primena sistema elektronskih faktura. Zasad je potrebno proveravati šta se dešava na SEFu. Mi težimo tome da sve što je potrebno radite u Lidderu - da ne pristupate SEFu uopšte i da kompletan rad sa eFakturama završavate u LIDDERu. To i jeste slučaj, ali svakodnevne promene na sajtu e-Fakture ne daju potpunu sigurnost u ispravnost informacija koje dobijamo od SEFa.

     · Omogućeno je slanje celokupnog teksta standardne usluge od 10 redova (VD:0 i VD:99) prilikom registrovanja fakture na SEF

     · Omogućeno je slanje faktura sa dužim tekstom usluge (do 1024 karaktera) na SEF. Duži tekst usluge unosite komandom "Ctrl+G"
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99d, jul 2022. +


  - Eeeee-Fakture
     · Sistem Elektronskih Faktura (SEF), još uvek, svakodnevno menja način rada, a često ima i višečasovne prekide rada. Za neke od izmena i prekide daju obaveštenja i te informacije objavljuju na sajtu eFaktura u sekciji vesti, pa ko pročita, pročita... Toliko o eSistemu...

     · U Lidder Help su dodata značenja poruka koje SEF šalje kada poslata faktura ne može da bude isporučena sistemu. Potrebno je da kliknete "F1" kada Vam SEF pošalje poruku sa greškom. U spisku ćete pronaći tekst poruke, kao i šta je potrebno da izmenite da bi faktura mogla da bude isporučena.

     · Za pošiljaoce eFaktura koji nisu u sistemu PDVa, po uputstvu eServisa potrebno je da se upiše da je pošiljalac u sistemu PDVa, tako da mi u XML upisujemo oznaku "VAT" kako bi faktura bila prihvaćena od strane SEFa.

     · Konačna faktura, koja ima
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99c, jun 2022. +


  - Eeeee-Fakture
     · Omogućeno je preuzimanje i automatski generisanog PDFa od strane SEFa prilikom preuzimanja eFakture u Lidder. Preuzeti PDF se automatski snima kao prilog u Lidder.

     · Slaganje ukupnih poreza i poreskih međuzbireva zbog zaokruženja i računanja na samo dve decimale od strane SEFa. U nekim slučajevima je dolazilo do neslaganja za 0.01 dinar.

      · Uz taster pošalji nalazi se strelica kojom sa dobija mogućnost snimanja XML fajla u folder za razmenu podataka. To je dotatna mogućnost izvoza UBLXMLa na EI folder za slučaj da Vam je potreban export koji u sebi sadrži komentar i reference, ukoliko ste ih upisali, za fakturu koju izvozite na SEF iz fajla a ne direktim slanjem iz Liddera.

     · Ograničenje od strane SEF-a su 3 PDF fajla od po 25MB uz eFakturu. Od 3 dozvoljena PDFa, jedan zauzima Lidder sa Vašom fakturom na memorandumu,
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99b, maj 2022. +


  - Eeeee-Fakture
     · Omogućeno je slanje elektronskih faktura i iz VD-6 shodno novom Pravilniku dopune pravilnika o PDV. Ako subjekt javnog sektora uputi zahtev da mu se izda/pošalje i elektronska faktura preko SEFa za izdat fiskalni račun iz maloprodaje, potrebno je da podnese zahtev privrednom subjektu i da dâ izjavu da nije korišćen prethodni PDV kao odbitni. Nakon evidentiranja fakture po fiskalnom računu na SEF, na kasi može da se uradi “refundacija”.
     Na fakturi iz MP koja se poziva na broj fiskalnog računa, iako ste u zaglavlju, komandom "O" uneli broj Fiskalnog računa, potrebno je da taj isti broj upišete i kao dodatni "komentar" ili u polje "Broj narudžbenice" pre nego što pošaljete dokument na SEF. Broj fiskalnog računa po kome šaljete fakturu u SEF se ne prenosi automatski jer, bar za sada, nisu predvideli polje za prenos i tog podatka
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99a, maj 2022. +


  - e-Fakture
     · Dodata je mogućnost upisivanja komentara kao i ručno upisivanje 'broja ugovora', 'broja narudžbenice', 'broja sporazuma', 'šifre objekta' i 'broja za rutiranje' ukoliko za to ima potrebe prilikom slanja fakture na servis eFaktura komandom "E".
     · Podržane su dodatne PDV kategorije (za članove 6/24/61/35/36 zakona o PDV) na osnovu obeležavanja dokumenta komandom "M", koje se naknadno određuju nakon zadate komande "E" za slanja eFakture a pre konačnog slanja (Lidder je već na osnovu obeležja za oslobođenje upisao PDV kategoriju ali vi možete da izaberete neku drugu kategoriju otvaranjem padajuće liste sa svim mogućnostima vezanim za odabrani član oslobođenja.
     · U status baru Liddera dodato je obaveštenje o tome da li je dokument uspešno poslat na eServis, pored ispisane poruke biće i glasovno obaveštenje.
     · Provera statusa dokumenata se radi automatski na svakih 30 minuta. Za proveru statusa i prijem
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.99, april 2022. +


  - eeeee...

  - e-Servis
     Isto se dešava kao kod uvođenja objedinjene naplate (ko se seća): Neko planira i realizuje projekat tako da se on iz dana u dan menja i postaje sve komplikovaniji i gori. Da li će i kada i kako proraditi bez da se stalno nešto menja ne zna se. Ono što čujete od zvaničnika možete slobodno svrstati u kategoriju dooobrog marketinga. Mi situaciju pratimo i trošimo silno vreme prilagođavajaći Lidder sistemu koji se menja u svim pravcima i to na dnevnom nivou, dok pišemo ove novosti 26. aprila oni i dalje menjaju...
     Pošto smo se približili danu startovanja elektronskih faktura (1.5.2022.god.), i pošto smo testirali slanje i prijem e-Faktura preko e-Servisa, objavljujemo i novu verziju Liddera koja podržava rad sa e-Fakturama, bez posrednika, na Sistemu Elektronskih Faktura. Sve promene koje su objavljene do 26.04.2022.god. a u vezi sa funkcionisanjem
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.98a, februar 2022. +


  - Prilagođen izvoz FI za 2021. za APR
  APR je od 31. januara 2022.god. obezbedio pristup novoj aplikaciji za predaju finansijskih izveštaja za 2021.godinu, tako da je u ovoj verziji Liddera dopunjen/izmenjen format za izvoz svih finansijskih izveštaja (BS, BU, SI...) tako da ni ovoga puta ne morate prekucavati ili unositi ručno podatke iz ovih izveštaja na PIS FI APR-a. Kao i do sada u Lidderu imate automatsko obračunavanje i popunjavanje izveštaja, obavezno pročitajte "napomene za formiranje FI od 2021.god..." koje smo napisali u helpu za bilanse koji pozivate komandom F1 iz dela programa u kome se nalazite.

  Obratiti pažnju na AOP-e za koje nisu date grupe računa ili računi sa kojih se uzimaju podaci jer u tim slučajevima Lidder ne zna odakle da uzme podatak. Takođe obratite pažnju i na AOPe koji su obeleženi drugom bojom (AOP-i u koje se
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.98, januar 2022. +


  - E-Delovodnik
  Priloge koje unosite u Lidder od sada možete obeležiti tako da budu smešteni u Lidder elektronski delovodnik. Tom prilikom dodati prilog dobija redni broj u delovodniku, a pored postojećih oznaka koje možete dodeliti prilozima u Lidderu, ovde dodatno možete uneti datum sa priloga, potom datum prijema, kao i posebnu (internu) oznaku radi lakše kasnije pretrage.

  Pored dodavanja, pregleda, izmene i brisanja dodatih dokumenata omogućena je i štampa Delovodnika sa svim dokumentima i neophodnim podacima.

  - LOG file Liddera za eArhivu
  Svi događaji u eArhivi i Delovodniku od sada se beleže u Log događajima Liddera, samim tim lako ćete moći da proveriti koji terminal/operater je dodao, izmenio ili obrisao konkretan prilog, sa tačnim datumom i vremenom događaja.

  - Iskorišćenje avansa kod prodaje OS
  Od sada pri prodaji osnovnog sredstva i izradi fakture, ako postoji dati avans ili avans po izdatoj avansnoj fakturi
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.97, decembar 2021. +


  U protekloj godini smo, uprkos situaciji, prešli na novu generaciju Liddera, bez promena u navikama u radu kod Vas, tj. kod svih korisnika Liddera. Napravili smo novi Lidder koji je skoro 1:1 u odnosu na stari. To je podvig koji se retko dešava u softverskoj industriji, a napravljen je zato što cenimo Vaše vreme, kao što i Vi cenite naše. Uz tehnološka, napravili smo i dosta funkcionalnih poboljšanja čemu broj novosti u Lidderu i svedoči.

  Uz ovu verziju korisnicima smo obezbedili i poklone koji će pomoći da podatke sigurnije čuvaju i da ih i pored automatskog bekapa koji Lidder pravi na Cloud-u, čuvaju i na fleš uređajima malo boljeg kvaliteta koji su pojedinačno provereni. Fleševi su ujedno malo većeg kapaciteta zbog predviđenog korišćenja elektronskih arhiva dokumenata čija bi upotreba trebalo da bude i obavezna od 2022.godine, kako bi se automatski
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.96, oktobar 2021. +


  - Nova generacija pa i novi izgled
  Iako funkcionalno skoro identična, nova generacija Liddera u kojoj ste sada, u finalnoj fazi prelaska na nove tehnologije zaslužila je i dobila i novi izgled. Na stotine detalja su sada rafinisani i lepši. Ultra moderno i novo radno okruženje je spremno i čeka odabir korisnika koji ih mogu slobodno pregledati (u opcijama za Operatera Audio/Video) i odabrati za rad jednu od devet. Potrudili smo se da bude različitih stilova - za svakoga po nešto lepo.

  Lidder je vremenom od knjigovodstvenog računovodstvenog rešenja iz 1991.godine, postao program ERP klase sa ugrađenim praktičnim mogućnostima iz specijalizovanih programskih rešenja kao što su CRM, DMS, BI, Cloud (i raznih drugih skraćenica). Strane skraćenice, ali srpski Lidder 10 MRS za srpsko tržište :-). Idemo dalje, u susret Windows-u 11 koji će uskoro postati aktuelan i neizbežan. Lidder, da se pohvalimo, već
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.95, jul 2021. +


  - NBS IPS QR kôd na (pro)fakturama!
  Moderni i traženi NBS IPS QR kôd se može naći i na vašim dokumentima sa samo par klikova! Budite moderni, počnite da ga koristite. NBS je odgovarajućim propisima omogućila da se za izvršenje instant plaćanja IPS QR kôd nađe na (pro)fakturama, a za tako nešto će Vam kupci koji plaćaju putem mobilnih aplikacija biti zahvalni: uštedećete im dosta vremena pri kupovini kod Vas, pa će Vam se vraćati kao zadovoljni kupci. Moderni preduzetnici tako vrše plaćanja, a Vi možete da im omogućite im to bude lako i kod Vas.

  Napravili smo novu sekciju u opcijama firme u vezi sa NBS IPS QR kôdom. Za one kojime je skraćenica "QR kôd" novost, evo opisa: To je ona "kocka" sa tačkicama koju verovatno viđate na računima za plaćanje struje i nekih komunalija, a koja služi tome
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.94, april 2021. +


  - Već ste u trećoj generaciji Liddera!
  Lidder je od prethodne verzije kod svih korisnika, pa i kod Vas, (ako ste pre ove imali verziju 10.93 iz januara 2021.god.), u trećoj tehnološkoj generaciji. Oko hiljadu aktivnih operatera nije primetilo nikakvu razliku u ovom prelaznom periodu (januar-april), što govori da smo uspeli u nameri: Tehnologije se menjaju, a Vi radite potpuno isto, bez IKAKVIH vidljivih promena u načinu rada! Prva faza prelaska je završena pa idemo, jednako uspešno, na fazu dva gde polako uvodimo promene koje ćete primećivati. Budite bez brige, zadržavamo promene najblažim mogućim, a nove mogućnosti Liddera kao i podrška novim propisima će nastaviti da stižu sa novim verzijama kako ste i navikli - uprkos velikim tehnološkim promenama koje su u toku "ispod haube".

  - Novi set bilansnih izveštaja
  Napravljen je novi set bilansnih izveštaja za 2021.godinu. Obratite pažnju na to da
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.93, januar 2021. +


  - E-Arhiva dokumenata u Lidderu
  Korišćenjem E-Arhive u Lidderu, klasičan rad sa papirima i registratorima može da se ubrza i smanji po obimu u značajnoj meri. Najveći deo originalne poslovne dokumentacije se od sada može smestiti u sam Lidder - u podatke firme, a ne u registratore, čime se štedi prostor i vreme koje svi trošimo na pretragu papirnih arhiva.

  Elektronsko arhiviranje i rad sa elektronskim dokumentima je proklamovano i kao državni cilj, pa se i razni zakoni i propisi menjaju u tom pravcu. Još samo ove godine je rad sa elektronskim arhivama i dokumentima opcija, ali već od 2022. godine postaje propisana obaveza, a Lidderova E-arhiva predstavljaće osnov za rezmenu elektronskih dokumenata. Mislite o tome i krenite sa upotrebnom sada.

  - Prilozi menjaju registratore?
  Znamo da je ovo iz naslova vrlo hrabra izjava za mnoge kojima papiri i registratori predstavljaju samu osnovu
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.92, decembar 2020. +


  - Najava nove generacije Liddera
  Da bi Lidder ostao onakav kakvog ga volite uprkos brojnim tehnološkim promenama tokom decenija, tehnologije koje se koriste u izradi Liddera moraju da prate tehnologije koje se menjaju i koriste u poslovanju i životu. Lidder je, tokom decenija (od 1992. godine) radio i u DOSu ali i u: Windowsu 95, Windowsu 98, Windowsu XP, Windowsu ME, Windowsu NT, Windows SRV 2003, Windows SBS 2008, Windows SRV 2016 i 2019, Linuxu(wine), MacOSu(parallels), Windowsu Visti, Windowsu 7, Windowsu 8, Windowsu 10... Primetite koliko je operativnih sistema, upotrebljenih tehnologija koje nismo nabrajali i raznih drugih promena bilo, a da ih Vi, kao korisnik, NISTE NI PRIMETILI u funkcionisanju Liddera. Tako planiramo i da nastavimo.

  Radi dugoročne stabilnosti i praćenja novih operativnih sistema i hardvera ali i modernog poslovanja osim što to radimo i redovno, poslednje dve godine intenzivno radimo
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.91, novembar 2020. +


  - Komunikacije: Osnova CRMa u Lidderu
  CRM je skraćenica za Customer Relationship Manager, što u prevodu znači menadžer odnosa sa kupcima, tj. klijentima - komitentima. Sve u Lidderu je deo vašeg odnosa sa klijentima, a naročito infopanel gde imate brze informacija iz različitih aspekata odnosa sa komitentima, a sada se taj "CRM" segment u Lidderu dopunjava onim što se inače na tržištu smatra osnovom CRM sistema, a to je evidencija - lista komunikacija koje ste imali sa komitentom.

  Lista komunikacija se može ažurirati u okviru izmene podataka o komitentu u sekciji Komunikacije (komanda F7) u okviru forme unosa i izmene analitike nekog komitenta. Lista komunikacija sadrži vreme kada se desila komunikacija, tip kontakta, rok za eventualno rešavanje problema ili dogovora iz komunikacije, i naravno ime operatera koji je komunikaciju obavio, kao i sam tekst koji opisuje komunikaciju, tj. dogovor sa komitentom.

  Komunikacija može
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.90, oktobar 2020. +


  - Nova opcija operatera: Pitaj za cenu
  Dodata je nova opcija za operatera "Dozvoljena promena cena pri fakturisanju iako je cena definisana u posebnom cenovniku" koja omogućava da se, u slučajevima kada je cena za kupca definisana u dodatnim cenovnicima na koje ste vezali kupce, cena pri fakturisanju ipak promeni. Ako je cena za kupca definisana u nekom cenovniku, to ne znači da ne postoje situacije kada se to u pojedinačnim i konkretnim fakturama ne može menjati, tako da je uključenjem ove opcije za operatera i to omogućeno: Predefinisana cena za kupca će biti predložena iz dodeljenog mu cenovnika, a na operateru je da je promeni ili samo potvrdi.


  - Naknadna promena cena u (pro)fakturi
  Pri izradi (pro)fakture od sada je moguće koristiti komandu Shift+C koja omogućava promenu cena po na ekranu vidljivim, već unetim stavkama fakture, redom. Komanda radi po istom
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.89, jul 2020. +


  - Automatizacija novih direktnih davanja
  U Lidderu ćete i ova nova direktna davanja RS raditi na sličan način kao u prethodna tri meseca (kao za 4, 5. i 6. mesec 2020). Za iznos umanjenja neta ćete biti upitani pri automatskom formiranju naloga za prenos i biće Vam predložen trenutno aktuelni iznos. Nalog za plaćanje poreza i doprinosa će biti formiran i biće u spisku naloga (za razliku od prethodne automatizacije), pa ako odlažete plaćanja poreza i doprinosa, obrišite taj nalog iz liste napravljenih naloga, pre eksporta. Lidder će pitati za umanjenje neta za sve obračune zarada za 2020. godinu jer ne znamo koliko će trajati ovaj način rada.

  Ako Vam umanjenje ne treba, unesite u polje za iznos umanjenja nulu i onda će sve biti redovno. Posebna komanda koja postoji u radu sa nalozima za prenos - za automatsko formiranje naloga za
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.88, jul 2020. +


  - Help sa čestim pitanjima i odgovorima
  Lidder help sistem od sada ima sekciju "Pitanja i Odgovori" za često postavljana pitanja od strane Lidder korisnika. To su pitanja koja su najčešće postavljana podršci u poslednjih nekoliko godina. Naravno, tu su i okvirni odgovori koje smo dali, pa tu možete videti šta Vaše kolege najviše zanima i kako smo zajedno rešili neke od njihovih nedoumica. Sigurno ćete se pronaći u nekom pitanju ili odgovoru! Ako imate neko pitanje za koje mislite da treba da se nađe tamo, javite nam.

  - Elektronske fakture u UPSS XML 3.0
  Format za razmenu faktura koji je dogovoren u okviru Udruženja Proizvođača Softvera Srbije, prešao je u verziju 3.0. Mi podržavamo UPSS XML format od njegovog nastanka 2006. godine, od prve verzije, i nastavljamo dalju podršku.

  Od 2021. godine će slanje elektronskih faktura biti vrlo aktuelno. Lidder elektronsku
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.87, april 2020. +


  - Dalja automatizacija direktnih davanja
  Firme koje koriste direktna davanja, tj. firme koje su se opredelile za korišćenje direktnih davanja će (nakon što su kod obračuna isplata automatski umanjili naloge za prenos) dobiti sredstva od države u fiksnom iznosu po zaposlenom na namenski račun u jednom iznosu. Ta sredstva je potrebno prebaciti na račun svakom zaposlenom koji je bio u obračunu isplata po nekom BOPu za koji se ta sredstva i dobijaju. Ovim povodom u Lidderu je dodata mogućnost da se iz izrade paketa naloga za plaćanje, automatski napravi onoliko naloga koliko je potrebno (po obračunu isplate gde su nalozi bili za toliko i umanjeni), za fiksni iznos sa namenskog računa firme na račune zaposlenih. Ova procedura pravljenja velikog broja naloga može da traje samo par sekundi, i u nastavku dajemo šta je sve i kako potrebno uraditi. Potrebno je da:
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.86, april 2020. +


  - Sve će biti OK.
      Svi smo u novoj situaciji. Pozdravljamo sve koji mogu da rade da bismo svi imali čemu da se vratimo kada ovo prođe. Mi radimo redovno, većina nas od kuće, i tu smo za vas. Veliki broj privremenih licenci za rad od kuće, koje smo instalirali, radi i pokazuje se kao pun pogodak. Poklon instalacija privremene licence za rad od kuće, za članove Lidder kluba i dalje je moguća, javite se.

  - Automatizacija kod korišćenja državne pomoći
      Za firme koje mogu da koriste mere vlade RS za pomoć privredi u vidu uplate dela neto zarade (direktna davanja): Princip je da se ceo iznos zarade redovno obačuna, a da se neto isplati umanjen za iznos koji će država naknadno uplatiti. Umanjenje iznosa neta svim zaposlenima je na većem broju naloga (računovodstveni biroi, npr.) posao koji može da
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.85, april 2020. +


  - Sve će biti OK.
     Neki od nas rade više nego inače, neki isto, a veliki broj radi od kuće - u pidžamama :-). Manje-više, svi smo u novoj situaciji. Pozdravljamo sve koji mogu da rade da bismo svi imali čemu da se vratimo kada ovo prođe. Mi smo odabrali da se skoncentrišemo na vreme posle ove vanredne situacije i u ovoj verziji Vam predstavljamo par alata i par ideja kako da brže prođemo sve ovo, i da uz to, vreme iskoristimo što pametnije.

  - Naš poklon za #OstaniKodKuće
     Članovima Lidder kluba poklanjamo po jednu privremenu, samostalnu, Lidder licencu za rad od kuće. Ta licenca će biti povezana sa cloud skladištem Vaše glavne licence tako da ćete lako snimati i učitavati sve firme.
     Korisnici koji žele da nastave rad od kuće mogu sa našeg sajta www.nd.rs da preuzmu EDUCA verziju Liddera a mi ćemo,
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.84, februar 2020. +


  - Novi mod rada bez kontrole nabavnih cena
     Obzirom na postojeći trend naknadnih odobravanja velikih rabata po prometu, sve je češća potreba za radom sa dopuštenim unosom prodajnih cena koje su ispod nabavnih. Mi smo pri stavu da u slučajevima takvih većih nabavki treba nivelisati količinu nakon nabavke na najnižu cenu po kojoj ćete prodavati ili na onu koju mislite da ćete dobiti sa naknadnim odobrenjem. Ako to ne želite, onda morate prodavati ispod nabavne cene što pokreće Lidderovu logičku i formalnu kontrolu sprečavanja slučajnog negativnog poslovanja koja Vam u tom slučaju smeta.
     Zbog toga je napravljen novi mod rada u VP izlazu, prenosu sa VP na MP i u MP izlazu (ako radite sa popustom), koji se pokreće komandom Ctrl+H. Kada uključite taj mod, Lidder u većini funkcija neće upozoravati da je cena ispod nabavne, i puštaće Vas da proknjžite
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.83, februar 2020. +


  - POA: Pedeset nijansi Osnovnih Sredstava
     Novi POA obrazac nije samo obrazac niti samo obračun, kao što je to bio stari OA, jer sadrži i kompletan obračun po stavkama pojedinačnih sredstava koja su pribavljena od 01.01.2019. godine. Sva sredstva nabavljena do 31.12.2018. godine se nalaze u prethodnom OA obrascu, a sredstva nabavljena posle toga u novom POA obrascu/obračunu/specifikaciji/evidenciji.
     POA obračun sadrži tri propisana iznosa koja su proizvod posebno propisanog načina obračunavanja po svakom pojedinačnom sredstvu koje treba da se obračunava po posebnim propisima (član 10b) u odnosu na dosadašnju grupnu poresku amortizaciju u OA. Obračun otpisa osnovnih sredstava se od sada radi na tri načina za jedan obračun. Stari, računovodstveni, ostaje kakav je i bio u poslednjih desetak godina, OA obrazac je takođe nepromenjen, a POA se obračunava na treći način koji podrazumeva spisak sa pojedinačnim obračunom sredstava, kao i zbirni
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.82, januar 2020. +


  - Unapređen rad kod definisanja šifarnika
  Šifarnik u Lidderu, osim što može biti kompletno automatski, može biti i ručno unošen od strane korisnika, kada delovi šifara imaju neko značenje (kako zbog traženja, tako i zbog izveštavanja). Šifra neke analitike u Lidderu može imati do 6 delova, s tim da svaki deo ima određen broj karaktera (znakova - brojeva ili slova) čime se formiraju logičke - asortimanske grupe artikala ili komitenata, na osnovu kojih se kasnije lako dobijaju izveštaji, lako prave ponude za asortimanske grupe artikala i zbog kojih se analitike u svakodnevnom radu lakše pronalaze.

  Definisanje broja i dužine grupa u šifarniku je promenjeno i prošireno tako da se od sada mnogo lakše izvodi uz upotrebu miša. Nova forma koja se dobija na prvoj stavci menija komande W u šifarniku je jasna i iz nje je moguće definisati karakteristike svake grupe u okviru
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.81, decembar 2019. +


  ! Sve najbolje u novoj 2020-oj godini želi Vam Vaš Lidder tim.


  * Prošla je još jedna godina u kojoj smo uspešno pomogli jedni drugima da lakše prebrodimo razna događanja u poslovanju i administraciji. U Lidder-u sve ide u pravcu povećanja jednostavnosti i efikasnosti. Hvala svim korisnicima na podršci i saradnji. Mi ćemo nastaviti da predano radimo na tome da Vam u Lidderu, našem i Vašem alatu, rad bude udoban, lak, brz, smislen i opušten, kao i uvek. Ali i mnogo bolji. Vi "samo" nađite dovoljno posla da upotrebite Lidder do maksimuma i eto nam svima još jedne dobre godine.


  pokloni za članove Lidder kluba * Uz ponudu za članstvo u Lidder klubu za 2020-u godinu, poslali smo Vam po jednu agendu-planer za računovođe i sve koji se tako osećaju. Želimo Vam da tamo upišete sve dobre planove za sledeću godinu i da ih zatim i ostvarite!

  * U
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.80, oktobar 2019. +


  - Novi rad sa nalozima za prenos
  Rad sa nalozima za prenos je od sada nešto jednostavniji i ima više funkcija. Deo tog novog načina rada je i do sada poznati način iz obračuna isplata, koji je proširen tako da se u tekući paket naloga mogu prebacivati i nalozi iz arhive naloga, kao i pojedinačni nalozi koje pravite. U arhivu i iz arhive je moguće prebacivati i naloge koje pojedinčano pravite (komandom V iz glavnog menija, npr.), kao i naloge koji se automatski prave iz kalkulacija VP i MP. Funkcionalnost je ostala ista s tim da modernije grafičko okruženje olakšava pristup arhivi, sortiranju i grupnoj manipulaciji (štampanju, brisanju, eksportu), jer se arhiva naloga od sada nalazi u tabelama na koje ste navikli i koje se lako prilagođavaju. Sve funkcije se od sada mogu pozivati mišem, ali je rad tastaturom očuvan i
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.79, avgust 2019. +


  - Automatsko popunjavanje MB komitenta
  Matični Broj komitenata je postao bitan element svakodnevnog poslovanja zbog promena u Zakonu o trgovini koji propisuje da se na izlaznim dokumentima, pored PIBa komitenta, mora nalaziti i njihov MB. U prethodnoj verziji (10.78, pročitajte i novosti za tu verziju, ako niste) napravili smo veći broj promena u vezi sa štampom dosta vrsta dokumenata tako da uključuju i MB, a od ove verzije se podatak o Matičnom Broju može automatski preuzeti sa servisa iz NBSa.

  Podatak o Matičnom Broju se preuzima na isti način kako se preuzimaju i podaci o tekućim računima, PIBovima, nazivima i adresama preduzeća iz baze imaoca računa u NBS. To su, da podsetimo:
  - standardni uvoz elektronskih izvoda iz banaka gde Lidder sam otvara, ali i menja, podatke komitenata (opciono),
  - forma unosa novog ili u izmeni podataka o komitentu (ctrl+N ili ctrl+I iz
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.78, avgust 2019. +


  - Zakon o trgovini i PIB/JMBG/BPG
  Novi Zakon o trgovini (sl. glasnik 52/2019) propisuje da robu mora da prati dokument koji sadrži, osim PIBa, i Matični Broj privrednog subjekta koji prodaje i onoga koji prima robu. Lidder je i do sada imao Matični Broj firme isporučioca, a od sada na fakturama, otpremnicama i drugim dokumentima koji prate robu i šalju se trećim licima postoji i Matični Broj komitenta. Promene su izvršene na više desetina vrsta dokumenata u Lidderu.

  Obzirom na to da novi Zakon posebno prepoznaje različite identifikatore subjekata poslovanje, Lidder od sada posebno prepoznaje i Broj Poljoprovrednog Gazdinstva (BPG), te ako je unet broj od 12 cifara u polje pib/jmbg, Lidder će ga ispravno prepoznati i nasloviti ga sa BPG umesto sa PIB (9) ili JMBG (13) kada je reč o tim drugim podacima u dokumentima na kojima se taj
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.77, jul 2019. +


  - PDV evidencija i finale tumačenja
  Kako svi vidimo, propisi u vezi sa POPDV su na snazi već godinu dana. Po poslednjim uputstvima PU sada znamo da su imali pravo oni koji su mislili da u PDV evidenciju treba da ulazi ponešto, ali ne i sve, što nema veze sa PDVom. Mi smo bili mišljenja da u Pregled Obračuna PDV ne treba da ulazi sve što nije vezano za PDV, ali avaj.

  Praktična posledica ovakvog tumačenja Zakona i pravljenja pravilnika je da će Lidder od sada upisivati u PDV evidenciju i promene koje nisu vezane za PDV i to: u polje 8d2 POPDVa: Ugovore o delu, autorske ugovore, ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ugovore o zakupu i ostale ugovore sa fizičkim licima kao i humanitarna davanja, a u polje 8v2 POPDVa idu kamate po kreditima, troškovi platnog prometa i eventualno
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.76, jun 2019 +


  - Pomoć kod prelaska na robno knjigovodstvo
  * Prvo da se podsetimo zašto oni koji nisu, treba da pređu na robno vođenje maloprodaje, sledećim tekstom iz prethodnih novosti u Lidderu: "Tumačenje Ministarstva finansija (011-00-00128/2019-16 od 1.4.2019.godine) je razrešilo "dilemu" da li se mora voditi robno knjigovodstvo u maloprodajama: Robno se mora voditi. Povodom toga, neophodno je da svi korisnici Liddera koji vode finansijski maloprodaju pređu na robno vođenje. Što se zakona tiče, prelazni rok ne postoji, robno knjigovodstvo u MP je obaveza."

  * U Lidderu je kao pomoć za prelazak sa finansijski vođene maloprodaje na robno vođenu maloprodaju napravljena posebna funkcija u okviru MP kalkulacija koja će Vam taj posao značajno skratiti. Ukratko ćemo to ovde opisati, a u Helpu postoji uputstvo korak po korak šta tačno i kako treba uraditi za uspešan prelazak sa finansijski vođenih MP na robno vođenje MP.

  * Uputstvo
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.75, april 2019. +


  - PDV evidencija i mnoga različita tumačenja
  Kako svi vidimo, propisi u vezi sa POPDV su na snazi već skoro godinu dana, ali, i dalje mnogi misle da u PDV evidenciju treba da ulazi i SVE što nema veze sa PDVom samo zato što neki tumači propisa i dalje tako tumače propise u kojima to ne piše. Greška u tumačenju nastaje delom zato što su propisi napisani tako da ih je potrebno tumačiti i to, izgleda, namerno. Zašto ovo sada pominjemo? Zato što će do praktičnih posledica nejasnih propisa i nestručnih tumačenja raznih savetnika doći ubrzo, kada kontrole budu počele, a što je najavljeno za jun 2019. godine.

  U pravilniku piše da u PDV evidenciju treba da ulaze dokumenti koji imaju veze sa PDVom i koji imaju račun koji govori o tome. U Lidderu, ostala dokumenta (obračuni isplata, izvodi i slično)
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.74, februar 2019. +


  - Novi PB1 i PDP obrazac
  Od 16.02.2019 u primeni su novi PB1 i PDP obrasci. Suštinski nema promena ali su obrasci promenjeni, a stari obrasci i dalje postoje jer se na takvim obrascima moraju predavati eventualne ispravke za 2017.god.

  - Grafički interaktivni izveštaji na mail
  Od sada se svi interaktivni izveštaji koje štampate u grafičkom modu mogu slati direktno na mail. Do sada je to bilo omogućeno samo za karakter (brzu) štampu. Štampanje u grafičkom modu daje više mogućnosti prilagođavanja potrebama u kompleksnijim izveštajima (koji imaju grupe, grupne sume, filtere i slično) i od sada ih je moguće štampati i polegnuto i u A3 formatu i to kako na štampačima tako i u PDFovima. Nakon što odredite način (polegnuto/uspravno) i format (A3/A4), ove izveštaje od sada možete direktno slati na e-mail pritiskom jednog tastera - kao što se i sve drugo iz
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.73, januar 2019. +


  - Omogućeno je fakturisanje O.S.
  Napravili smo mogućnost fakturisanja Osnovnih Sredstava kroz standardni Lidder interfejs za fakturisanje robe. Konačno, reći će mnogi :-) Da bi fakturisali osnovna sredstva potrebno je da unesete konta prihoda i rashoda od prodaje OS u listi kontiranja za ostalo i da pri fakturisanju kod unosa konta magacina unesete konto osnovnih sredstava, i to je to. Dalje fakturišete svoja osnovna sredstva kao da su bilo koji drugi artikal, tj. unosite količinu i cenu. Pre prodaje OS potrebno je da uradite amortizaciju tog OS kroz standardni nalog obračuna amortizacije.

  - Štampanje brendiranih koverti iz Liddera
  Omogućeno je štampanje brendiranih koverti, tj, koverti sa Vašim logotipom i adresnim podacima komitenta iz samog Liddera. Da bi komanda "K" iz izbora analitike radila sa grafičkim logotipom, potrebno je da nam se javite radi izrade grafičke pripreme neophodne za štampu koverti sa Vašim logotipom
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.72, decembar 2018. +


  ! Sve najbolje u novoj 2019-oj godini želi Vam Vaš Lidder tim.

  * Prošla je još jedna godina u kojoj smo uspešno pomogli jedni drugima da lakše prebrodimo razna događanja u poslovanju i administraciji. POPDV je prošao transformaciju od bauka do jednostavnog izveštaja, a i sve ostalo u Lidderu ide u pravacu povećanja jednostavnosti i efikasnosti. Hvala svim korisnicima na podršci i saradnji. Mi ćemo nastaviti da predano radimo na tome da Vam u Lidderu, našem i Vašem alatu, rad bude udoban, lak, brz, smislen i opušten, kao i uvek. Ali i mnogo bolji. Vi "samo" nađite dovoljno posla da upotrebite Lidder do maksimuma i eto nam svima još jedne dobre godine.

  poklon članovima Lidder kluba

  * Uz ponudu za članstvo u Lidder klubu za 2019-u godinu, poslali smo Vam po jednu unikatnu personalizovanu šolju za čaj (ne za kafu ;-) ) ručni rad vajarke Marije Stanojlović.

  Setite nas
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.71, novembar 2018. +


  - Novo oslobođenje u obračunu isplata
  Dodata je nova vrsta oslobođenja za primaoca isplate. Nalazi se pod nazivom "novootvorene f." i na kraju je spiska olakšica kod primaoca. To je rezultovalo novim šiframa prihoda koje je portal PU počeo da podržava, a koje će Lidder sam formirati ako u primaocu odaberete novu olakšicu za plaćanja poreza i doprinosa po čl.21đ Zakona o porezu na dohodak i čl.45g Zakona o doprinosima. Propisi su u primeni od 01.10.2018.god.

  - Podrška novim e-banking formatima
  Dodate su nove „e-banking“ postavke za Halcom i OfficeBanking program u okviru parametara firme. Lidder radi paralelno sa novim i sa starim verzijama e-banking programa, a na vama je da u Lidderu odaberete opciju koja odgovara verziji koju imate instaliranu. Isto važi i za Halcom i za OfficeBanking program.

  - Nov način upisa rasporeda datog avansa sa internim obračunom u PDV evidenciju Read More
 • Lidder nova verzija 10.70, oktobar 2018. +


  - Napravljen povrat rasporeda datog avansa
  Od ove verzije je moguće napraviti povrat rasporeda datog avansa po nekom ranije napravljenom rasporedu datog avansa, tako što ćete na novo pitanje o stornu odgovoriti potvrdno i odabrati neki ranije napravljen raspored.

  - Promene u POPDV za avanse
  Storno avansne fakture i rasporeda datog avansa od sada idu u polje 3.6 KIR, odnosno 8a.5 KUR evidencije, u smanjenje, dok su do sada korigovale svoja osnovna polja. Rezultat je, što se poreske prijave tiče, isti, reč je samo o modalitetu prikazivanja storniranja u POPDV obrascu.

  - Dodato je fakturisanje polovne robe
  Lidder od sada može obračunavati porez na razliku u ceni za polovna dobra, umetnička dela i sl. po članu 36. Ako imate pravo na ovakvo fakturisanje, to radite iz standardnog fakturisanja, normalno unosite stavke i na kraju obeležite fakturu (komanda M) obeležjem za polovna dobra, umetnička
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.69, septembar 2018. +


  - Dati avansi sa internim obračunom PDVa
  Dati avansi (Shift+A iz gl. menija) se od sada mogu uraditi i sa porezom koji se može i sa porezom koji se ne može koristiti, jer Lidder pita za ta dva podatka pri unosu. Primer za iskorišćenje ove nove mogućnosti je raspored uplate avansa za putnički automobil na čiji PDV nemate pravo na korišćenje. Takođe je dodata i mogućnost izrade internog obračuna PDVa u okviru rasporeda datog avansa komandom Shift+C. Da bi se interni obračun PDVa mogao uraditi neophodno je da stavku unesete u tarifi u kojoj usluga ili roba stvarno i jesu, a da za PDV koji se može i za PDV koji se ne može iskoristiti unesete 0 i tek onda iskoristite komandu Shift+C i time dobijate ispravno knjiženje.

  - Avansne fakture sa oslobođenjem
  Pri automatskoj izradi avansnih faktura (komanda A iz glavnog
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.68, jun 2018. +


  - Nova PDV evidencija (POPDV)
  · Da odmah oraspoložimo one koji nisu bili sigurni, jer su slušali šta se inače na tržištu dešava: u Lidderu je nova evidencija sa Vaše strane, kao korisnika Liddera, ISTA. Tačnije, Vi NE MENJATE u radu ništa. NEMA na desetine i stotine podešavanja sa Vaše strane, NEMA dolazaka implementatora i majstora i radova koji traju danima (po svakoj firmi i po svakoj bazi i po svakoj vrsti dokumenta), NEMA posebnog naplaćivanja POPDVa, a sve je ipak i dalje i stvarno automatski popunjeno. Dakle, bez trošenja Vašeg vremena i novca, kako ste i inače navikli od Liddera. Zašto ovo naglašavamo? Pa zato što se danas na domaćem tržištu softvera računa da je sve i više nego odlično ako Vi kao korisnik mesec dana nešto podešavate da bi Vam evidencija nekako/ikako radila ili da je normalno da imate obrazac
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.67, maj 2018. +


  - Adrese primaoca u nalozima
  Neke banke su počele da traže (ne sve i ne svuda) da se u nalozima za prenos kod isplate zarada upisuju adrese zaposlenih i generalno adrese svih primaoca. Nalozi za prenos ne mogu sadržati cele adrese zbog ograničenja samog naloga za prenos koji nije planiran za prenos raznoraznih privatnih podataka primaoca, a mi smo stavili onoliko koliko je maksimalno moguće od adrese koja je uneta u matične podatke zaposlenih. Banka ne može da proveri da li je to prava adresa, i da li je to adresa stanovanja niti bilo šta drugo, tako da je ovo još jedan od propisa koji nemaju svrhu i neće zaživeti, ali sada pravi problem, pa je zbog toga adresa sada dodata u nalog. Halcom softver ne može da prihvati ovo produženje, tj. dodavanje adrese na ime u istom polju, pa ćemo
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.66, maj 2018. +


  - Potpuno novi izbor šifara
  Centralni deo praktičnog unosa dokumenata i pretrage u Lidderu je mesto za unos šifara. Tu provodite dobar deo vremena tražeći nešto ili nekoga u šifarnicima, da bi onda videli, tj. uradili nešto u vezi sa nađenim. Zbog toga je vrlo bitno da taj deo bude što optimalniji u smislu efikasnosti rada, ali i broja korisnih mogućnosti.

  Praktično, zadržana je brzina rada i druge efikasne osobine, a dodate su nove mogućnosti. Od sada, kada ne znate šifru, pritiskom na enter u polju gde su zvezdice dobijate novi izbor šifara. Novi izbor analitike je napravljen tako da je odabir jasniji i lakši za rad. Strelicama gore-dole se bira analitika, stelicama levo i desno se menja info panel za tekuću analitiku, a enterom se odabire analitika. Za traženje po početku naziva dovoljno je samo kucati početna slova i Lidder
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.65, april 2018. +


  - Dodatni potpis na fakturi
  Kada je uključena opcija "faktura je rađena elektronski i validna je bez pečata i potpisa", onda je moguće uključiti i opciju "Štampanje dodatnog mesta za potpis - dokument/robu preuzeo".


  - Opis dodatne kolone na fakturi
  Opciona kolona sa dodatnim podatkom o ceni u štampanoj fakturi (komanda "1" iz izrade i iz pregleda fakture) od sada ima i štampani naslov kolone tako da kupcima bude jasnije koja je cena (od mogućih 4) u toj koloni iskazana.

  Iz izrade je moguće dobiti dve cene (cena+pdv i cena-rabat), a iz pregleda još dve, jedan stari mod u kome nema dodatne kolone ali su cene drugačije iskazane u redovnim kolonama i jedan novi mod sa krajnjom MP cenom sa izbijenim rabatom u polju cena (pa se rabat dole, u zbiru, ne prikazuje i ne oduzima, a porez se prikazuje ali se ne
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.64, mart 2018. +

  - Odgovorno Lice i na fakturama usluga
  Tekst o odgovornom licu je promenjen u "Lice odgovorno za izdavanje dokumenta" i od sada se nalazi i na fakturama usluga (VD99).


  - Poboljšanja pri radu sa JBKJS
  *Pošto se na CRF (centralni registar faktura) ne prijavljuju fakture za sve korisnike javnih sredstava (iako i ti korisnici imaju JBKJS), promenili smo način rada i omogućili Vam da ponovnim korišćenjem komande V iz šifarnika komitenata Lidder sam obriše Jedinstvene brojeve za one korisnike za koje ih je prethodnim korišćenjem komande pronašao i uneo. Dakle, iskoristite komandu V iz šifarnika ponovo i JBKJS će imati samo oni korisnici javnih sredstava za koje se fakture prijavljuju na CRF.

  *Na fakturama koje su za korisnike javnih sredstava biće odštampana i dodatna klauzula sa JBKJS brojem kupca tako da će se na papiru odmah videti da je neophodno izvršiti i
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.63, februar 2018. +

  - Odgovorno lice uz klauzulu o potpisu
  Kada je uključena opcija "Štampa klauzule da su fakture rađene u Lidderu i da su validne bez pečata i potpisa" Lidder će od sada sa leve strane te klauzule štampati i "odgovorno lice", kao i ime i prezime operatera koji je radio fakturu ispod toga. Da podsetimo, ime i prezime operatera unosite u opcijama operatera.


  - Registracija faktura za KJS
  Da bi faktura koju ste ispostavili firmi - korisniku javnih sredstava (KJS) bila i plaćena neophodno je da je registrujete na sistemu koji se nalazi na adresi crf.trezor.gov.rs. Ako imate jednu fakturu moraćete ići na sistem na navedenoj adresi i ručno uneti podatke fakture koju ste ispostavili, a ako imate više od jedne fakture onda ćete moći da iskoristite Lidder tako što ćete iz pomoći kod izbora dokumenta (komanda + u pregledu dokumenta kada treba da unesete
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.62, januar 2018. +


  - Fakture bez pečata i potpisa
  Donet je propis po kome se fakture, koje su generisane na računaru, mogu izdavati bez pečata i potpisa. I to bez bilo kakvog pečata i potpisa - nije potreban ni elektronski potpis. Većina ovoga važi još od 2013-e godine. Podsećamo da u Lidderu postoje dve opcije za firmu u vezi sa ispisom klauzule da je faktura važeća bez pečata i potpisa i potrebno je da ih uključite (jedna je vezana za štampane fakture, a druga za fakture koje se šalju na mail). Ovom prilikom, takođe, podsećamo da se svi dokumenti, pa i fakture, mogu iz Liddera slati na mail direktno i brzo putem Lidder direktmail servisa. Ako ga niste do sada koristili, vreme je da počnete, mnogo je efikasnije od klasičnog pravljenja PDFa, pa priključivanja tog PDFa na mail, pa slanje maila iz nekog mail klijenta.
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.61, oktobar 2017. +


  - Export robne analize u CSV
  Robnu analizu od sada možete izvesti i u CSV format datoteke koja se dalje može koristiti za import u druge programe, pa i Excel. Izvoz direktno u Excel postoji, ali taj format ima ograničenje na 65000 stavki, dok CSV to ograničenje nema.


  - Auto promena datuma u infopanelu
  Dodata je nova opcija za operatera koja omogućava da se datum DO kojeg radi automatska kontekstna analiza (infopanel) automatski promeni kada se menja i datum knjiženja. Datum knjiženja se može menjati komandom F2 iz glavnog menija ili unosom datuma pre izrade dokumenta, ako je uključena opcija za promenu datuma pre knjiženja. Takođe, datum DO u infopanelu će se menjati i pri korišćenju komande D iz pregleda kartice. Da podsetimo, datum OD i DO u infopanelu se može menjati i nezavisno od promene datuma, mišem u desnom delu infopanela
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.60, septembar 2017. +

  - Prikaz količine po mestu troška
  Ako koristite mesta troška prilikom fakturisanja i razduženja MP, Lidder će Vam od sada u listi za izbor šifara prikazivati dostupne količine samo za ono mesto troška za koje radite fakturu ili razduženje, i to u listi i u infopanelu. Za slučaj da hoćete da vratite prikaz na prikaz ukupnih količina, možete koristiti komandu 0 (nula) iz liste šifara (koje dobijate kada ostavite zvezdice na unosu šifre).


  - Povrat ulaza u MP po nekoj kalkulaciji
  Od sada je moguće napraviti povrat direktnog ulaza u MP po nekoj već urađenoj kalkulaciji u smislu da se ne moraju unositi stavke, već se može odabrati kalkulacija čije će stavke automatski biti prekopirane u povrat, ako postoji količina koja se može vratiti tom dobavljaču i sa te kalkulacije. Nakon učitavanja stavki sa kalkulacije u povrat, povrat možete i dodatno korigovati
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.59, jul 2017. +

  - Veća ili manja slova na ekranu
  Za korisnike kojima fabrička veličina slova u radnom delu Liddera ne odgovara, napravljen je izbor u sekciji opcije/terminal/rezolucije koji se pamti po svakom terminalu. Tu se može naći izbor slovnih rezolucija od kojih možete odabrati neku koja Vam odgovara.

  Oni koji hoće veću veličinu slova na ekranu, mogu da iskoriste "posebnu" rezoluciju, tj. da obeleže da je ona startna, a da za X i Y rezoluciju unesu, na primer, 95 i 36, čime će efektivno povećati veličinu slova koja se koristi u toku rada. Oni koji imaju "široke" (wide) monitore sa rezolucijama 1920x1080, mogu gornju (X) rezoluciju da stave veću od 95 ne bi li iskoristili više prostora za prikaz po širini na takvim monitorima, a da pojedinačna slova ipak budu dovoljno velika.

  Oni koji žele da im na ekranu bude prikazano više redova
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.58, jul 2017. +

  - Značajno brža robna analiza
  Robna analiza je značajno ubrzana. Ubrzanje se može primetiti u firmama koje imaju preko 50.000 stavki u izveštaju. Na primer, na standardnom računaru, izveštaj robne analize koji ima oko 500.000 stavki će biti formiran za 40-ak sekundi u odnosu na ranijih 2,5 minuta.


  - Robna analiza je dobila kolonu "oznaka fakture" po kojoj se može filtrirati, grupisati itd. Ova oznaka je korisnička oznaka fakture koja se unosi u unosu i u pregledu fakture komandom I.


  - Infopanel će, ako je otvoren, pratiti promene selektovane stavke u robnoj analizi, tako da od sada, osim informacija iz samog izveštaja, u isto vreme imate i uvid u detalje o artiklima od kojih se robna analiza sastoji.


  - Pregled kalkulacija iz radnog naloga
  U pregledu proizvodnog starta (radnog naloga) je od sada moguće koristiti komandu kosa crta (/) koja inače služi za pregled stavki
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.57, april 2017. +

  - Mesto prometa izvršenja usluga / PDV
  Novi propisi u vezi sa tretiranjem mesta prometa izvršenja usluga iz i u inostranstvu, u smislu PDVa, važe od 01.04.2017.god. U vezi sa tim, u Lidder je u PDV evidenciji dodata nova kolona u Knjizi Izaznih Računa (KIR) - osnovica PDVa po članu 12. Zakona. PDV iz internog obračuna kod ulaznih faktura troškova se već i ranije iskazivao u KIRu, a po novom propisu i osnovica se mora videti u evidenciji. Naravno, ona od sada ulazi i u odgovarajuće polje u PPPDV koji se automatski formira iz evidencije. Primer možete videti u help podsistemu, u sekciji "Ulazni računi" - Primer unosa podataka sa ino računa usluga.


  - Izveštaji na B2B i u Excelu
  Izveštaji za firmu na B2B portalu od sada mogu biti u XLS formatu. Za sada je u XLSu, osim u standardnom PDFu, postavljen Bruto Bilans,
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.56, februar 2017. +

  - PU objavila formate za PDP i dr.
  Poreska uprava je objavila xml format za novu PDP prijavu i PB1 obrazac, a mi smo ga primenili i od sada radi izvoz (komanda X iz obrazaca) PP-PDP prijave sa svim dodacima za portal PU. Uz PDP se izvoze i obrasci PB1, Aneks obr. PB1, Aneks1 obr. PB1, OA, OK, PK, DK, PBPJ, PBN, PBN1, PK1, SU2 i SU.


  - Čekamo PU za izvoz PPDG-1S i PB2
  01.02.2017.god. su objavljeni Pravilnici o izmenama i dopunama sadržaja PPDG-1S i sadržaja PB2 obrasca za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, a mi smo iste izmenili i implementirali u Lidder obrasce. Ovi obrasci se predaju elektronski, ali obzirom da PU još uvek nije objavila xml format po kome će se vršiti uvoz, i još uvek na portalu nije omogućen xml uvoz, podatke iz
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.55, januar 2017. +

  - Pametno knjiženje troškova
  Knjiženje ulaznih troškova će, po istom principu kako to radi i automatski uvoz izvoda - učeći od Vas, od sada predlagati ispravan konto i šifru troška za određene dobavljače, na osnovu Vašeg prethodnog rada. Lidder će "naučiti" na koji trošak obično ide neki račun nekog dobavljača i tu informaciju će iskoristiti da to u budućnosti predlaže svim operaterima u toj firmi ali i u drugim firmama ako se taj dobavljač i tamo pojavljuje. Ova predlaganja konta i šifre se mogu isključiti u opcijama za operatera.


  - Raspored opterećenja troškovima kod uvoza
  Raspored opterećenja zavisnim troškovima je parametar za koji ćete biti upitani ako uključite novu opciju za firmu "korišćenje koeficijenta rasporeda opterećenja". Koeficijent služi tome da se raspodela troškova na nabavne cene u kalkulaciji (i pri uvozu) ne raspoređuje samo po učešću u ukupnoj vrednosti robe na kalkulaciji, već
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.54, decembar 2016. +

  - Lidder uči od Vas i time Vam pomaže
  Lidder će pri automatskom knjiženju izvoda, kada ne može sigurno da prepozna promenu i napravi stavku naloga i kada zbog toga pita operatera za unos konta i šifre, od sada pamtiti unose po operaterima i firmama te će na osnovu njih praviti predloge za sledeće unose koji imaju slične osobine. Na ovaj način će se rad u ovim ređim situacijama ubrzati jer će Lidder, ako je situacija slična, predložiti ispravno knjženje. Naglašavamo da će predložiti ispravan konto i eventualnu šifru na osnovu Vaših ranijih unošenja takvih stavki, a na Vama ostaje da enterom to i potvrdite. Ova predlaganja će se prenositi sa firme na firmu preko operatera i lokalnog Lidder servera tako da će se ispravna knjiženja predlagati i operaterima koji ranije nisu imali takva knjiženja što će biti sjajno u agencijama
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.53, novembar 2016. +

  - Margine kod nalepnica
  Štampa nalepnica (4x11, deklaracije, sa ili bez bar kodova) će od sada pitati za parametar pomeranja leve i gornje margine (od -3 do +3 reda/kolona) i Vaš odgovor će pamtiti za svaki sledeći put. Ova mogućnost je pravljena zbog pomeranja margina štampe pri promeni drajvera ali i zbog promena na marginama samih obrazaca koje neko pravi po narudžbini i koje kupujete. Kada se nešto od toga promeni, najjednostavnije će biti da promenite margine za štampu nalepnica i da tako ostane do sledeće promene.


  - B2B sa PIBom komitenta
  B2B portal će od sada pikazivati i PIB komitenta ispred imena pri selekciji komitenta kada to radi komercijalista koji može naručivati u ime komitenta, na terenu, radi lakšeg odabira.


  - Novi obračun broja dana u M4
  Broj dana za M4 se od ove verzije obračunava malo drugačije, s tim da i
  Read More
 • Lidder nova verzija 10.52, oktobar 2016. +

  - Nagradu iz letnje akcije dobila je...
  ...knjigovodstvena agencija "Nova" iz Zaječara. Akcija "Operateri svih Liddera, obucite se!" je završena. Na b2b portalu koji i svaki korisnik Liddera može sam pokrenuti za par minuta, je bilo oko 200 operatera, koliko je i majci "radim sve na belo", "radim sve na crno", "najbolji" i "ND logo" podeljeno. Nagrada za najzanimljiviju fotografiju agenciji "Nova" je besplatno održavanje za poslednji kvartal 2016.god. Nagređenu fotografiju možete pogledati na našoj Facebook stranici u sekciji Visitor Posts. Zahvaljujemo se svima na učešću i pozivamo još jednom sve korisnike Liddera da probaju automatski Lidder web b2b portal.

  - Izveštaj o naplati od sada ima 6 perioda.
  Izveštaj o naplati (pregled/statistika/izveštaj o naplati) je unapređen i umesto dosadašnja tri od sada se može dobiti i sa šest perioda za koje sami možete odrediti broj dana.

  - Tolerancija kod auto obračuna kasa Read More
 • Lidder nova verzija 10.51, avgust 2016. +

  - Nove olakšice, 75%, za 2 i više lica
  U obračunu isplata šifre prihoda su proširene za olakšicu od 75% za zapošljavanje dva i više lica za mikro i mala preduzeća. U okviru matičnih podataka lica od sada možete odabrati i ovu novu olakšicu za lice.
  - Nove šifre prihoda za nagrade, pomoći i drugo
  U šiframa prihoda poreske uprave dodata je granična vrednost za novootvorene šifre prihoda vezane za Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (šifre prihoda od 630 do 633).
  - Nove šifre primanja za nerezidentna lica
  Dodate su nove šifre primanja (od 401-410) koje važe samo za nerezidentna lica (06) kod kojih se po Ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća po nižoj stopi od propisane za te vrste prihoda. Te šifre pored naziva imaju oznaku "ugovor" i za njih će biti neophodno
  Read More
 • v10.50, jul 2016. +

  -Operateri svih Liddera, obucite se!
  Letnja akcija "Operateri svih Liddera, obucite se!" je u jeku i namenski portal sa majicama je, očigledno, lako koristiti. Stotine operatera koji inače ne koriste on line kupovinu su uspešno naručili i dobili New Dimension majice. Na samo par klikova iz Liddera i Vaša firma može imati isti takav portal na kome će Vaši kupci moći da naručuju Vaše proizvode. Cena rada portala je uključena u cenu Lidder kluba! Što se akcije tiče, zalihe nestaju, par stotina majcici je podeljeno i ostale su samo XL, XXL i XXXL veličine. Požurite!

  -Štampa dužih "dvorednih" faktura
  ... u nekim kombinacijama parametara nije dobro prebacivala stranu, pa se dešavalo da se između prve i druge strane dobije prazan papir. Rešenje je bilo promeniti broj prelomne linije u opcijama, ali su sada i te određene nepredviđene kombinacije broja linija i
  Read More
 • v10.49, jun 2016. +

  -Operateri svih Liddera, obucite se!
  Letnja akcija "Operateri svih Liddera, obucite se!" počinje od jula 2016.god. U ovoj akciji Vi birate, a mi poklanjamo. Promocija automatskog izvoza podataka na internet u vidu automatskog Lidder b2b portala, omogućava Vam da odaberete poklon na automatski generisanoj prodavnici samo za ovu priliku. Pokloni su ekskluzivno samo za članove Lidder kluba! Na glavnom ekranu Liddera, svakom operateru će se, dok ne klikne ili do kraja akcije, pojavljivati sličica koja vodi do objašnjenja, a zatim i do b2b portala na kome svaki operater sebi može naručiti poklon. Uživajte!

  -Dvoredni nazivi artikla u fakturama
  Uvedena je nova opcija za firmu "Štampa naziva artikla, bez obzira na dužinu naziva, u jednom redu" koja omogućava vraćanje štampe fakture na stari, jednoredni, način. Od sada je uobičajeno stanje da se nazivi, ako su duži od 32 slovna mesta, štampaju
  Read More
 • v.10.48 april 2016. +

  -Novi B2B portal
  Obzirom na veće interesovanje firmi sa hiljadama aktivnih komitenata, i mnogo više artikala, nova verzija portala je na novom, bržem, serveru koji će komunicirati sa ovom verzijom Liddera još efikasnije. Novi portal kreće sa radom 02.04.2016 i od tada je neophodno imati ovu verziju Liddera kako bi se podaci automatski našli na portalu. Takođe, radi usklađenja kapaciteta pojedinačnih Cloud skladišta i količine podataka koje prikazujete na portalu, napravljena je mogućnost finog podešavanja vrsti izveštaja za komitente koje izvozite na portal. Izveštaja po komitentu za sada ima 5, a po potrebi ćemo ubaciti bilo koji izveštaj koji se za komitenta može dobiti u Lidderu, tj. infopanelu.

  Probni period rada automatskog veleprodajnog portala je završen, veleprodajni portal provereno radi. Na jedan klik, komitenti firme ili komitenti agencije mogu imati odabrane izveštaje na internetu i gledati ih sa telefona ili
  Read More
 • v10.47 februar 2016. +

  - Export PDP, PB1, OA itd. za portal PU
  Obrasci PDP, PB1, OA, OK, PK, PB1Aneks, DK, PBPJ, PBN, PBN1, SU2, SU, PB1Anex1 i SI koji su sastavni deo godišnje poreske prijave i koji se od ove godine isključivo elektronski predaju na portalu PU, su dobili mogućnosti izvoza podataka sa forme obrasca u XML datoteku (fajl) koji portal PU može da uveze. Popunjavanje na portalu je ponekad neobično neefikasno čak i za PU standarde, pa smo napravili pomoćni alat.

  Nakon popunjavanja svih (ili neophodnog broja) obrazaca kao i svake godine, u svakom obrascu treba koristiti komandu X. Komanda X će iz navedenih obrazaca izvesti podatke u XML i reći Vam gde se fajl nalazi. Potrebno je uraditi komandu X iz svakog obrasca koji ste popunili, a Lidder će u taj jedan XML za tu firmu, sabirati podatke iz svih obrazaca iz
  Read More
 • v10.46 januar 2016. +


  - Vaša OnLine VP na b2b.nd.rs!
  Probni period veleprodajnog portala teče po planu, prikupljamo pozitivne utiske i korisne predloge onih koji su samo probali ali i onih koji koriste portal, jer portal radi bez problema.

  Od ove verzije Lidder će na portal izvoziti 7 izveštaja za menadžere koji ih mogu videti na svojim mobilnim uređajima u bilo kom trenutku, kao i 5 izveštaja za komitente koji od sada uključuju i stanje i izvod za komitente kao kupce i kao dobavljače ako isti imaju obe funkcije u preduzeću. OnLine izveštaji su od sada i složeni po opadajućem redu vrednosti u ključnim kolonama.

  Na našem YouTube kanalu možete pogledati i dodatna 3 izuzetno kratka filma sa primerom upotrebe portala od strane Vašeg kupca, Vašeg komercijaliste i Vašeg menadžera.

  - OnLine podrška Vašem radu
  Nakon dogovorene TeamViewer sesije, od sada, osim pokretanjem aplikacije sa naše
  Read More
 • v10.45 januar 2016. +


  - Ukidanje KEPU, uvođenje KEP
  KEPU evidencija se ukida za veleprodaje u firmama koje vode dvojno knjigovodstvo, s tim da će u Lidderu ona i dalje nastaviti da postoji i radi, zbog slučajeva koji su propisani novim pravilnikom koji nalaže da se KEP vodi u komisionim magacinima, u maloprodajama kao i na nekim otkupnim mestima.

  Za maloprodajne objekte (ali i za VP magacine u firmama koje ne vode dvojno) koje nastavljaju korišćenje nove KEP evidencije, princip rada ostaje isti s tim da je novi KEP usaglašen sa novim pravilnikom i sa tim da Lidder više neće pitati o ulasku usluga u evidenciju kao što je pitao u prethodnoj KEPU evidenciji. Izgled štampanog obrasca kada se štampa u poslovnoj 2016. je usklađen sa novo propisanim, a kada štampate evidenciju iz poslovne 2015-e, izgled će biti onako kako je propisan po pravilniku koji
  Read More
 • v10.44 decembar 2015. +


  - Stiže nam 2016-a ! -

  * Sve najbolje u novoj 2016-oj godini želi Vam New Dimension tim.

  * Mi ćemo nastaviti da predano radimo na tome da Vam u Lidderu, našem i Vašem alatu rad bude udobniji, lakši, brži, smisleniji i opušteniji, kao i do sada. Vi "samo" nađite dovoljno posla da upotrebite Lidder do maksimuma i eto nam svima još jedne dobre godine.

  * U sledećoj, 2016-oj godini ćemo nastaviti rad na smislenim unapređenjima rada Liddera, s tim da ćemo više pažnje obratiti na SMISLENO I PRIMERENO korišćenje ONLINE servisa. Nećemo ići u ultra-modernom pravcu "sve je cloud" i "sve je online" jer nije i ne treba sve tako da bude, čak, opasno je. Podaci treba da budu "OnLine" i na "Cloudu" samo ako to ima smisla i ako to Vi želite, a inače treba da budu kod Vas na Vašim računarima, kako po
  Read More
 • v10.43 novembar 2015. +


  - Novi ulaz i izlaz vraćene robe
  Ulaz vraćene robe je nova podvrsta dokumenta knjižnog odobrenja koje stornira stari promet i stavlja robu na stanje, ali NE stornira PDV i kupca, već, zbog odredaba članova pravilnika o korekciji osnovice PDVa, knjiži PDV na ulazni PDV i zbog toga i zadužuje dobavljača umesto da stornira kupca. Faktura za vraćanje robe je nova podvrsta fakture koja je ista kao i standardna faktura s tim da je naznačeno da je vraćanje robe u pitanju kroz sam naslov dokumenta, a kod knjiženja se ne knjiže prihod od prodaje niti rashod za nabavnu vrednost pri prodaji. Ulaz vraćene robe se radi iz izrade knjižnog odobrenja koje korišćenjem komande J postaje ULAZ vraćene robe, a faktura za vraćanje robe se radi iz standardne fakture koja komandom J postaje faktura za vraćanje robe. Evidencije PDVa (i ulaznih i
  Read More
 • v10.42 septembar 2015. +


  - Propisani novi "virmani"
  Krucijalnim i suštinskim izmenama u odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga, NBS je propisala nove obrasce za prenos sredstava. Primer ključnih i neophodnih izmena kojima se značajno poboljšava ukupni poslovni ambijent i efikasnost privrede je promena teksta "uplatilac" u "platilac" i "datum valute" u "datum izvršenja". Obrasci su promenjeni i po visini i ako ih pri štampi budete sekli na tačno 99 mm visine, šalterski službenici možda neće imati šta da Vam prigovore. Ranije je bilo propisano da su visoki 98 mm i neke banke puput Alfa banke su odbijale obrasce koji nisu u milimetar ispravni. Pazite na milimetre. Šalimo se malo, ali neki se šale puno sa donošenjem ovakvih propisa...

  - Aktuelno: Novi zakon o PDV
  Izmenama Zakona u PDV (kojima će biti promenjeno više od polovine članova Zakona) uređuju se mnoge oblasti
  Read More
 • v10.41 avgust 2015. +


  - Posebna ponuda dislociranim stanicama
  New Dimension dugi niz godina prodaje licence za korišćenje Liddera za vremenski ograničeno korišćenje, tzv. Dislocirane Stanice. Računovodstveni biroi od toga imaju korist utoliko što lakše komuniciraju sa svojim redovnim klijentima, a korisnici tih licenci imaju prednost korišćenja Liddera u svom poslovanju po povlašćenoj ceni i to dok rade sa agencijom koja im je to omogućila i koja je i vlasnik licence. Na ovu dobru kombinaciju mi dodajemo posebnu ponudu: Pozivamo dislocirane stanice na besplatne tematske obuke u prostorijama firme New Dimension, u drugoj polovini avgusta i u septembru, najviše iz razloga što se do sada nismo lično upoznali, tj. što niste bili kod nas na prezentaciji te niste čuli sve što mi inače govorimo na obuci. Godinama koristite Lidder, i možda je pravo vreme da se ovo leto i upoznamo. Šta kažete? I naši direktni
  Read More
 • v10.40 jul 2015. +


  - Ocenite ND tim iz Liddera!
  Mi u ND timu želimo da znamo šta Vam smeta i šta Vam je taman u Lidderu, ne bi li Lidder napravili još boljim. Takođe, želimo i da nas ocenite u našem radu ne bi li mi sami bili još bolji. Iz tih razloga, prenos poruka (predloga i mišljenja) kao i ocene korisnika Liddera je od sada moguć i iz samog Liddera, nema potrebe da pišete posebne mailove ili da čekate papirnu anketu koju šaljemo svake godine. Svaki operater može, i treba, da oceni svoje zadovoljstvo rada u Lidderu i da nam to eventualno pošalje jednostavnim klikom na "pošalji". Forma na kojoj možete da nas ocenite i pošaljete nam poruku se dobija klikom u donji levi ugao glavne forme Liddera, tj, klikom na naš znak dok ste u glavnom meniju, ili odabirom opcije menija "Servis/Ostalo-obrasci/Poruka
  Read More
 • v10.39 jun 2015. +


  - Multijezični kontni okviri
  Od sada je komandom V iz kontnog okvira omogućen izbor prikaza kontnog plana na Engleskom ili Nemačkom jeziku. Odabir prikaza jezika predstavalja samo trenutni prikaz, kontni okvir je i dalje na srpskom, kakav je i bio, s tim da se do promene firme ili do izlaska iz Liddera nazivi konta i grupa prikazuju na odabranom jeziku. Ovo je naročito zgodno kod prikaza i izvoza nekih izveštaja u excell ili neke druge formate koji služe za pripremu izveštaja prema stranim centralama koje traže izveštaje na svojim jezicima. Podaci su ti koji jesu, a ovom mogućnošću u Lidderu bruto bilans, na primer, postaje razumljiv i strancima u izveštajima. Za detalje oko toga kako da sami prepravite eventualne nedostatke prevoda za Vaše kontne okvire, pogledajte Help, a za dodana objašnjenja pozovite uvek raspoloženu podršku.

  - Y iz gl.men. je porudžbenica
  Komanda
  Read More
 • v10.38 maj 2015. +


  - Oznaka: Mesto izvršenja van RS
  Dokumenti koji inače ulaze u poresku evidenciju, dobili su mogućnost obeležavanja da im je mesto izvršenja van teritorije RS. Obeležje se nalazi na osmom mestu u spisku obeležja koje se dobija komandama "S" ili "M" u zavisnosti od vrste dokumenta. Ovim novim obeležavanjem se automatski ukida porez na izlaznim računima i taj račun se ne pojavljuje u PDV evidenciji jer ne podleže zakonu o PDVu zbog mesta izvršenja usluge ili prometa robe.

  - Prevoznica u alternativnim JM
  Štampa prevoznica se od sada takođe može odštampati u alternativnim jedinicama mere. Da podsetimo, prevoznice se štampaju komandom "Shift+W" iz pregleda ili izrade fakture, a ako fakturu pregledate u alternativnoj jedinici mere (komanda-taster "4") od sada će i prevoznice biti tako štampane.

  - Pravljenje Virmana iz VD 72
  Iz izrade i iz pregleda dokumenta ulazni račun - trošak (vd 72) se
  Read More
 • v10.37 april 2015. +


  - Štampa rabata na dve decimale
  Procenat rabata se u fakturi od sada prikazuje sa dva decimalna mesta, umesto sa dosadašnjim jednim.

  - Mod štampe fakture bez rabata
  Ovaj čudan mod prikaza fakture na kojoj ste dali rabat, a bez prikazanog rabata je koristan kod izvoza pri kojima carinici, na nekim carinama, obračunavaju carinu "na veći iznos". Da bi izbegli "veći" i "manji" iznos, a da bi bilo moguće praviti fakture sa rabatom kao i u svim drugim situacijama, ovaj mod prikaza će istu fakturu prikazati (i štampati) sa cenama iz kojih je izbijen rabat u samoj tabeli i bez prikazanog procenta rabata.
  Iz pregleda fakture je komandom 1 (broj jedan) omogućeno da se posle promene prikaza dodatne cene sa porezom, pa zatim dodatne cene sa izbijenim rabatom, na treći pritisak dobije i mod rada u kome se procenat rabata NE prikazuje
  Read More
 • v10.36 april 2015. +


  - Ubrzan proces knjiženja
  Tehničko "knjiženje" dokumenata (tačnije sprovođenje i evidentiranje dokumenta kroz sve propisane i druge evidencije, kao i samo knjiženje) sa više stotina stavki je na nekim mrežama umelo da potraje više desetina sekundi. Od sada će knjiženje i takvih dokumenata trajati dosta kraće, a u prosečnim mrežama bi trebalo da je do 10 sekundi.

  - Nova jedinica mere: "Ris"
  Jedinicu mere možete odabrati kod unosa novog ili izmene postojećeg artikla jednostavnim skrolovanjem kroz sve unete jedinice mere, pritiskom tastera strelica na dole ili otvaranjem padajuće liste u kojoj su sve jm i odabrati ovu novu koja je na poslednjem, 28. mestu na listi.

  - Dorada predlaže poslednje cene
  U doradnim kalkulacijama se prilikom dodavanja proizvoda od sada predlaže poslednja proizvođačka cena sa kartice prozvoda koji se dodaje. Do sada je bila predlagana cena iz kalkulacije po kojoj se radi dorada
  Read More
 • v10.35 mart 2015. +


  - APR aplikacija se pojavila...
  ...nakon kašnjenja od par meseci. Aplikacija kroz koju se predaju finansijski izveštaji se pojavila u obliku "web aplikacije" na domenu apr-a. Pošto su krenuli sa zakašnjenjem, pretpostavka je da nisu mogli da kompletno završe i istestiraju ono što su uradili, pa u svom uputstvu pozivaju sve nas da im prijavljujemo greške. Na osnovu onoga što smo, kratko, videli, izražavamo nadu da će aplikacija raditi. Samo se nadamo jer ju je nemoguće stvarno proveriti bez fizičkog predavanja izveštaja, a nema ni tehničke dokumentacije. Zbog navedenog, mi smo napravili eksport podataka u neki polu-XML format koji nova aplikacija zahteva, putem reverznog inžinjeringa. Tako se ne radi ozbiljan posao, ali nije bilo drugog načina.

  Lidder radi na isti način kao i u poslednjih 10 godina od kada se podaci izvoze: komanda iz pojedinačnih izveštaja-bilansa je ista kao i ranije
  Read More
 • v10.34 februar 2015. +


  - APR aplikacija kasni
  APR je umesto isporučivanja gotove aplikacije isporučio izjavu da će aplikaciju za dostavljanje FI-2014 obezbediti do 28.02.15. Zbog toga su rok za dostavu izveštaja za statističke i druge potrebe pomerili za mesec dana kasnije. Do tada, ili do neke sledeće izjave, mi smo spremni i čekamo na njih. Ovakve "vesti" prenosimo ovde za slučaj da počnu (kao PU prošle godine) da se pravdaju čekanjem na nas, tj. da se poslovni softver prilagodi novim propisima. Ovakvo kašnjenje bi bilo neozbiljno da nije u pitanju cela država koja sada čeka sa predajom završnih. Ali, pošto u pitanju jeste država, a koju svi mi čekamo, onda je verovatno sve onako kako mora biti i kako smo zaslužili... A i navikli smo?

  - Novo zatvaranje klasa
  Automatsko generisanje naloga za zatvaranje klasa prihoda i rashoda je od ove verzije malo drugačije kontirano,
  Read More
 • v10.33 januar 2015. +


  - Novi, bolji, automatizovaniji bilansi u 2015!
  Bilansi u Lidderu su, osim što su novi u smislu da su usaglašeni sa novim propisima, dopunjeni mogućnošću da automatski uzimaju podatke iz prethodnih poslovnih godina. Novi bilans stanja, na primer, ima kolonu prethodna godina kao i do sada, ali i novu kolonu "početno stanje iz prethodne godine" i Lidder od sada obe kolone sa podacima iz prethodne godine može popuniti automatski. Rad sa bilansima je isti kao i do sada: radite u korisničkoj definiciji koju birate pri ulasku u bilanse i nakon što odaberete vrstu izveštaja (bilansa), ulazite u pojedinačni izveštaj koji obračunavate komandom R.
  Novina je to da ćete po početku obračuna biti upitani za pomenutu kolonu 7, ako treba, i eventualno za odabir prethodne poslovne godine za firmu koju trenutno radite. Ukoliko firmu iz prethodne godine odaberete, kolone će biti popunjene
  Read More
 • v10.32 decembar 2014. +


  - Stiže nam 2015-a ! -

  * Mi ćemo predano raditi na tome da Vam u našem i Vašem alatu rad bude udobniji, lakši, brži, smisleniji i opušteniji, kao i do sada. Vi "samo" nađite dovoljno posla da upotrebite Lidder do maksimuma i eto nam svima dobre godine.

  * Ove godine, na ovom mestu, nećemo lamentirati nad državom i njenom administracijom, tj. besmislenim višestrukim promenama kontnog okvira, beskonačnim testiranjem portala PU na svima nama, državnim e-poslovanjem u koje su počeli redovno dodavati papirne obrasce... njih smo primetili i odradili, a buduću godinu fokusiramo na smislena unapređenja i kvalitet.

  * Sledeće, 2015-e godine očekujemo dosta izmena u raznim segmentima poslovanja imajući u vidu najavljene zakonske promene i namere zakonodavaca da se pređe na elektronsku razmenu dokumenata. Dosta toga smo već pripremili i mislimo o tome tako da Vi ne bi morali.

  I da pređemo sa reči na
  Read More
 • v10.31 novembar 2014. +


  - Rekapitulacija po radnim jedinicama
  Rekapitulacija obračuna zarada dopunjena je podacima o bruto i neto iznosima po radnim jedinicama ako ste ih definisali i koristili u matičnim podacima primaoca.

  - MUN-K obrazac sa vrstom
  MUN-K obrazac koji se štampa automatski popunjen iz obračuna zarada se od sada štampa i sa popunjenim poljem "osnova za isplatu" i to na osnovu vrste ugovora po kome se vrši isplata.

  - IOS sa dužim opisom
  IOS i opomene od sada imaju prošireno polje za ispis opisa dokumenta o kome se radi, a koji se uzima iz kartica komitenta. Ova dva dokumenta, od sada, takođe, uzimaju u obzir i pasivnost konta pri odabiru strane knjiženja za uzimanje opisa i ispisa broja dana.

  - IOS sa kontakt telefonom
  IOS u okviru sadržaja može od sada sadržati tekst "Ukoliko imate potrebu za kontaktom u vezi usaglašenja, možete se obratiti na ***" s
  Read More
 • v10.30 novembar 2014. +


  - Novi automatski NZ1 i MUNK
  U obračunu zarada je od sada moguće odštampati automatski popunjen NZ1 i MUNK. Štampa ova dva obrasca se postiže odabirom jednog od ova dva obrasca, izborom sa desne strane tastera za štampu rekapitulacije... I pored proklamovanog prelaska na elektronsko poslovanje, praksa pokazuje da su papirni obrasci, kao i oni koji te obrasce primaju, komentarišu, zavode i opečaćuju, skoro neuništivi.

  - "Bez pečata i potpisa"
  Prilikom slanja VP fakture na e-mail, umesto mesta za potpis (u bilo kojoj kombinaciji opcija, tj. potpisa) dokument će sadržati tekst koji govori o tome da je dokument sačinjen Lidderom, elektronski, i da je punovažan bez pečata i potpisa. Ukoliko fakturu štampate, mesta za potpis će potojati kao i do sada.

  - Štampa MP cena u otpremnici
  Opcije firme u Lidderu bogatije su za jednu novu pod nazivom "Štampa MP otpremnice sa MP
  Read More
 • v10.29 oktobar 2014. +


  - Šifre plaćanja
  U skladu sa odlukom NBS o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa(Sl.Gl.RS 104/14), koja važi od 08.10.2014. godine, prilikom generisanja naloga za plaćanje obustava umesto dosadašnje šifre 241 plaćanje će se vršiti preko šifre 246.
  Read More
 • v10.28 oktobar 2014. +


  - Oooobimno ali brzo!
  Pojedine analitičke kartice sa preko 30000 stavki i preko 10000 veza, tj. 10000 dokumenata zaduženja u toku jedne godine su dobile poseban tretman u kontekstnoj analizi i od sada se analize prikazuju dosta brže u odnosu na ranije, tj. trenutno, kao i inače u Lidderu. Čestitamo firmama koje imaju takve komitente, samo nastavite! Brže kompjutere je lako kupiti uz takav posao, a mi ćemo, sa naše strane, uvek drage volje izaći u susret i prihvatiti takve izazove koje samo Lidder može da reši dovoljno brzo !

  - Najnoviji kontni okvir!
  Da bi prešli na korišćenje najnovijeg kontnog okvira, sa kontnog okvira koji je važio do kraja 2013-te, potrebno je listu preknjižavanja, koju ste sa ovom verzijom dobili, eventualno doraditi i pustiti "preknjižavanje" komandom X iz kontnog okvira. Preknjižavanje, iako se tako zove, ne preknjižava već menja sva knjiženja po
  Read More
 • v10.27 septembar 2014. +  - Brisanje stavki na fakturi koja se radi po profakturi po kojoj je roba rezervisana, od sada će postavljati dodatno pitanje o derezervaciji artikala koji se sa profakture briše, da se ne bi desilo da stavke obrisane sa fakture ostanu rezervisane do isteka roka, a profaktura realizovana.

  - Od sada će se i na sintetičkim karticama konta prikazivati i skraćeni opis valute dok se promet kartice, tj. kartica pregleda u nekoj valuti.

  - Komanda "J" koja služi ulasku u automatiku usaglašenja jako dugačkih kartica sa karticama komitenata u elektronskom obliku, od sada prikazuje sve stavke u valuti, ako ste karticu u momentu korišćenja komande gledali u valuti. Iako se kartice ne usaglašavaju u deviznim iznosima, ovo može biti korisno onima koji režim usaglašenja koriste da bi karticu, tj. promet kartice izvozili u excel i slično.

  - Učitavanje i import sadržaja profakture sa Web shop/internet
  Read More
 • v10.26 avgust 2014. +

  Izrada ugovora o radu
  Lidder Vam, od sada, može pomoći kod izrade ugovora o radu za svako već zaposleno ili novozaposleno lice u matičnoj evidenciji lica u okviru obračuna isplata. Dva tipa ugovora o radu, sa dosta podvarijanti, koja dolaze uz ovu verziju možete koristiti baš ovakave, kakavi su, uz napomenu da su ovo standardne verzije, koju mogu da koriste male firme, koje ne moraju da donose pravilnike o radu, kao i ukoliko nemaju potrebe da nešto u vezi radnog odnosa urede detaljnije ili drugačije od predloženog, tj. osnovnog.

  Za situacije gde je potrebno detaljnije urediti rad zaposlenih, pomoć u vidu pravnih konsultacija ili izrade kompletne pravne dokumentacije, Vam može pružiti naša partnerska firma, koja je napravila i predlog koji je u Lidderu, koja će davati posebne uslove korisnicima Liddera, pa se možete javiti direktno njima: Norma 1 doo., telefon
  Read More
 • v10.25 jul 2014. +

  Izmene Zakona o radu
  Novim izmenama i dopunama Zakona u radu promenjen je način obračuna minulog rada, zbog čega je omogućena opcija o načinu obračuna minulog rada u koraku 1, "isplatilac" koju treba uključiti, a sve drugo treba raditi kao i do sada. Promena izračunavanja sa tromesečnog proseka na dvanaestomesečni kao i nova (i još uvek od strane PU nedefinisana, naravno), naknada štete za ne-korišćenje godišnjeg odmora će Vam doći kroz ažuriranje šifarnika iz samog obračuna zarada koje možete uraditi odmah po instalaciji ove verzije ili kasnije kada budete u obračunu isplata.
  Nove stope doprinosa
  Nove stope doprinosa za PIO i zdravstvo, koje važe od 01.08.14, su u novim definicijama koje će biti postavljene na ND servere 01.08.14 tako da će te ih primeniti jednostavnim ažuriranjem šifarnika iz samog obračuna isplata, na taj dan. Do tada, aktuelne definicije donose promene
  Read More
 • v10.24 jul 2014. +

  Nova PDV prijava
  Od 01.07.2014 PDV prijava se može predati samo elektronskim putem, što je u Lidderu omogućeno još od kada portal PU postoji, pa razlike u radu u odnosu na ranije i nema. Promene koje su propisane pravilnikom od 30.06.14, a koje važe od danas, 01.07.14 su implementirane tako da je dodato jedno pitanje o tome da li je prijava koju podnosite ispravka neke prethodne ili ne. Takođe, u prijavi je propisano predavanje informacije o tome da li je podnosilac PDV prijave tromesečni ili mesečni obveznik, što se može definisati u osnovnim podacima preduzeća u polju "tip pdv perioda". Štampanje "starog" obrasca PDV prijave na papiru je ostavljeno još neko vreme - za svaki slučaj, iako papirni obrazac više ne važi.
  Nove šifre prihoda PU
  Pravilnikom izašlim 30.06.14, propisane su nove šifre prihoda PU koje važe od 01.07.14. Nove šifre
  Read More
 • v10.23 jun 2014. +

  Auto izvod sa novim isplatama
  Izvod je dobio mogućnost automatskog rasknjižavanja stavki koje su potekle iz obračuna isplata, tj. stavki koje su uplaćene na jedinstveni uplatni račun objedinjene naplate. Kada kod uvoza izvoda u elektronskoj formi Lidder naiđe na stavke koje se tiču isplate zarada ili prihoda van radnog odnosa ili uplate poreza i doprinosa, one će biti "pronađene" i među predatim PPPPD obrascima na osnovu kojih je uplata i napravljena te će na osnovu toga biti ispravno rasknjižena na veći broj potrebnih stavova, u zavisnosti od načina knjiženja i kontiranja konkretnog obračuna isplate koji se knjiži kroz izvod koji se uvozi.
  Kontrola datuma kod uvoza
  Uvedena je kontrola datuma automatski uveženog izvoda što će korisnicima smanjiti mogućnost knjiženja izvoda na pogrešan datum. Ako Lidder "vidi" da su datumi naloga i izvoda koji se uvozi različiti, upozoriće na to i
  Read More
 • 1
 • 2