– Lidder uči od Vas i time Vam pomaže
Lidder će pri automatskom knjiženju izvoda, kada ne može sigurno da prepozna promenu i napravi stavku naloga i kada zbog toga pita operatera za unos konta i šifre, od sada pamtiti unose po operaterima i firmama te će na osnovu njih praviti predloge za sledeće unose koji imaju slične osobine. Na ovaj način će se rad u ovim ređim situacijama ubrzati jer će Lidder, ako je situacija slična, predložiti ispravno knjženje. Naglašavamo da će predložiti ispravan konto i eventualnu šifru na osnovu Vaših ranijih unošenja takvih stavki, a na Vama ostaje da enterom to i potvrdite. Ova predlaganja će se prenositi sa firme na firmu preko operatera i lokalnog Lidder servera tako da će se ispravna knjiženja predlagati i operaterima koji ranije nisu imali takva knjiženja što će biti sjajno u agencijama koje imaju isti princip knjiženja u svim firmama. Svakako, postoji i opcija (u opcijama za operatera) za isključenje ove mogućnosti ukoliko nekom operateru ovo zasmeta.


– PIB preduzeća od sada može biti i JMBG
U osnovnim podacima firme, u polje PIB-a od sada je moguće upisati i JMBG od 13 karaktera što je potrebno kod vođenja poljoprivrednih gazdinstava i drugih subjekata koja nemaju PIB. Tako uneti JMBG će se koristiti, tj. štampati i izvoziti u elektronskom obliku svuda gde se koristi PIB – umesto njega.


– U jednoj grupi i do 60 konta
Lidder, od sada, u jednu grupu konta, tj. jedan šifarnik može primiti do 60 različitih konta. Dosadašnjih 30 konta po grupi se pokazalo malo u nekim organizacijama poslovanja, te je ovo, na Vaš zahtev, prošireno. Sa 60 grupa konta/šifarnika od kojih u svaku može stati po 60 konta neke stvari će biti lakše organizovati.


– AutoAnalize i za kupce sa 32000 faktura!
Broj veza koje je moguće napraviti na jednoj kartici komitenta je povećan sa 16.000 na maksimalnih 32.000, a s tim u vezi je povećan i maksimalni broj stavki koje infopanel uzima u obzir kod analize sa 32.000 na 64.000 stavki po jednoj kartici komitenta u jednoj godini. Deluje previše, ali nekim korisnicima treba jer rade odlično, samo napred!


– Porudžbenice od sada sa 999 stavki
Porudžbenice od sada mogu pamtiti do 999 stavki umesto dosadašnjih 99.


– Prodajne cene od sada se mogu uzimati i iz dinarskog ili bodovnog cenovnika
Pri kopiranju stavki iz porudžbenice u kalkulaciju (shift+Z u VP kalkulkaciji) od sada se prodajne cene mogu uzimati i iz dinarskog ili bodovnog cenovnika, što se određuje odgovorom na pitanja ako se u polje procenta marže unese 0 (nula).


– Otkup od poljopriv. sa novim elementima
Ulazna kalkulacija u formi otkupa od poljoprivrednika ima nove neophodne elemente kao što su PDV nadokanada i par dodatnih klauzula.


– Listanje samo analitike sa prometom
U izboru šifre (kada u polju šifre ostavite zvezdice) od sada je moguće koristiti komandu C koja će iz prikazane liste šifara (finansijske analitike) izbaciti sve “prazne” kartice na tom kontu čime se dobija lakši način za pregledanje samo onih analitika koje imaju promet. Dok ste u istoj toj listi, vraćanje na kompletan šifarnik se postiže komandom Shift+C i Ctrl+C.


– Kopiranje samo aktivnih šifara
Od sada je moguće kopirati šifarnik iz firme u firmu, s tim da se kopiraju samo šifre koje su imale promet. Lidder će u vezi sa tim postavljati dodatna pitanja jer je u situacijama gde je šifarnik automatski (1001,1002,1003…) nemoguće ostaviti isti šifarnik, a kopirati samo one šifre sa prometom.