– Eeeee-Fakture

   · Promenjen način provere statusa dokumenata. Od 25.03.2024. godine u tehničkim izmenama na SEF-u došlo je do promene načina dobijanja informacija o statusima sa SEF-a, preko API-ja. Shodno tome, promenili smo načina provere statusa. Od sada, desnim klikom na odabrani dokument u „Arhivi dokumenata” možete uraditi pojedinačnu proveru statusa, odnosno, proveru statusa samo za odabrani paket. Ručna i automatska „Provera statusa” će od sada raditi proveru samo za mesec dana unazad od trenutnog datuma, pa će samim tim provera biti brža i sa mnogo manjim brojem upita.

   · Uveli smo obaveštenje o dostupnosti SEFa. Ako je odziv SEFa usporen ili nije u punom kapacitetu dobićete poruku: „SEF API servis trenutno ima poteškoća u radu”.

   · U polju “Kratak opis:” u formi za slanje fakture na SEF (Sistem Elektronskih Faktura), od sada će se automatski upisivati broj dokumenta.

– Optimizovana je štampa interne otpremnice kada se koristi štampa na memorandumu.