– Eeeee-Fakture

   · Prilagođena provera paketa za preuzimanje najnovijoj verziji SEFa.

   · Zbirna evidencija (rastur-kalo-lom)
Izmenjen upis podatka osnovice iz dokumenta VD-95 rastur-kalo-lom u zbirnoj evidenciji na SEFu. Osnovica u zbirnoj evidenciji je bila uvećana za razliku u ceni u slučajevima kada je bila ukalkulisana u cenu robe.

   · Datum dokumenta prilikom direktnog importa u MP
Pri importu ulazne fakture sa SEF-a u direktan ulaz u MP kao datum knjiženja kalkulacije preuzima se datum prometa iz ulaznog dokumenta.

   · Dodatna provera poreske tarife za MP fakturu
Uvedena je dodatna provera poreske tarife pri izradi fakture iz MP koja je povezana sa avansnom fakturom u situacijama kada je za avansnu fakturu korišćena komanda “G” i “Shift+G”.

   · Ubrzano preuzimanje paketa, snimanja u eArhivu
Ukoliko imate više operatera i terminala koji u isto vreme rade sa eArhivom i SEF-om (slanje i prijem) osetićete ubrzanje jer ćete znatno kraće čekati jedni na druge da biste nešto snimili u eArhivu ili preuzeli sa SEF-a tj. poslali na SEF.

   · Promena načina provere statusa
SEF je uveo da ne mogu da se provere statusi za period duži od mesec dana pa smo shodno tome morali da se prilagodimo i napravimo da Lidder umesto jednog upita sada šalje upit za svaki mesec zasebno. Vama će rad ostati isti, samo će Lidder u pozadini morati da šalje zahteve i komunicira više puta sa SEF-om (SEF Hotfix 3.4.9).

   · Avansne fakture i SEF
Imamo informacije da su neke veće firme počele da odbijaju AF na kojima je opis u fakturi “Avans za robu/usluge” pa je pitanje kako uraditi AF a da bude prihvatljiva i za kupca i za SEF. Neki žele da u AF budu navedene sve stavke za koje je uplaćen avans i to je moguće, ali samo pod uslovom da je za svaku stavku unet po 1 komad jer SEF ne dozvoljava unos više od jednog komada. Takođe, neki zahtevaju da u opisu stavke piše po kojoj profakturi (broj i datum izdavanja profakture) je izdata AF. I to je moguće, unesite propratni tekst komandom “T” u koji ćete upisati i te detalje. Ili, iskoristite unos opisa kroz tekst koji je predviđen za unos usluge, komande “G” i “Shift+G” gde ćete opisno uneti sve što vaš kupac želi…

– Obeležje stavke koja se menja u (pro)fakturi
Pri promeni nekog od podataka (količina, cena, rabat) po artiklu u izlaznoj (pro)fakturi, stavka će dodatno biti obeležena radi lakšeg praćenja na kojoj se stavci nalazite i čija je izmena u toku. Ovime će biti jasniji prikaz stavke koja se menja u (pro)fakturi sa puno stavki.

– B2B izveštaj stanje robe
Od sada se dodatno, uz izveštaj vrednosti robe, šalje celokupno stanje magacina po svim kontima i mestima troška koja su izabrana. Takođe se, uz datum, šalje i tačno vreme kada je urađeno poslednje ažuriranje kako bi komercijalisti na terenu znali tačno koliko koje robe ima na kom magacinu u naznačeno vreme.

– Obračun kamata u novoj formi
Kao što već znate, a kako smo ranije i najavljivali, nastavljamo sa promenama i unapređenjem izgleda pojedinih formi u okviru Liddera. Prvi segment koji je doživeo promenu bile su postavke dokumenata, a sada za njim predstavljamo i drugi segment u novom izdanju. Novi izgled “Obračuna kamata” pruža vam sve što ste već navikli da koristite, ali sada sa još većim naglaskom na estetiku i korisničku interakciju. Ova nadogradnja ima za cilj da vaše iskustvo korišćenja bude ne samo funkcionalno, već i vizualno modernije.

Naš cilj je da vam omogućimo bolju preglednost i intuitivniju navigaciju kroz svaku sekciju Liddera. Ovaj redizajn je tek početak u sekcijama “Razno” i “Postavke”. Sekcije “Razno” i “Postavke” su u fazi testiranja, jer želimo da budete sigurni da ćemo svaki deo pažljivo prilagoditi pre nego što ga objavimo i predstavimo.