– PDV evidencija i mnoga različita tumačenja
Kako svi vidimo, propisi u vezi sa POPDV su na snazi već skoro godinu dana, ali, i dalje mnogi misle da u PDV evidenciju treba da ulazi i SVE što nema veze sa PDVom samo zato što neki tumači propisa i dalje tako tumače propise u kojima to ne piše. Greška u tumačenju nastaje delom zato što su propisi napisani tako da ih je potrebno tumačiti i to, izgleda, namerno. Zašto ovo sada pominjemo? Zato što će do praktičnih posledica nejasnih propisa i nestručnih tumačenja raznih savetnika doći ubrzo, kada kontrole budu počele, a što je najavljeno za jun 2019. godine.

U pravilniku piše da u PDV evidenciju treba da ulaze dokumenti koji imaju veze sa PDVom i koji imaju račun koji govori o tome. U Lidderu, ostala dokumenta (obračuni isplata, izvodi i slično) automatski neće ulaziti u PDV evidenciju, a mogu se unositi ručno, ako neko baš hoće da posluša tumače koji nemaju nikakvu odgovornost, niti trpe posledice zbog takvih tumačenja.

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vaše mišljenje na ovu temu koja će uskoro ponovo biti vrlo aktuelna. Radionice koje smo pravili u vezi sa POPDVom ćemo ponoviti, ako bude interesovanja.

– Ukidaju se finansijske maloprodaje
Tumačenje ministarstva finansija (011-00-00128/2019-16 od 1.4.2019.godine) je razrešilo “dilemu” da li se mora voditi robno knjigovodstvo u maloprodajama: Robno se mora voditi. Povodom toga, neophodno je da svi korisnici Liddera koji vode finansijsku maloprodaju pređu na robno vođenje. Sve opcije koje su vezane za finansijsku maloprodaju moraju biti isključene i takav rad u Lidderu više neće biti moguć, s obzirom na to da nije zakonit i to bez dileme. Odsustvo mogućnosti za vođenje finansijskih MP u Lidderu će se desiti na početku poslovne 2020. godine. Što se zakona tiče, prelazni rok ne postoji, robno knjiigovodstvo u MP je obaveza.

– Alternativni naziv dokumenta profakture
U Lidderu se dokument profakture može štampati sa naslovom “PROFAKTURA”, kao i pod naslovom “PREDRAČUN” što zavisi od opcije u firmi koju sami određujete i koja može, ali ne treba da se menja pri radu kada se jednom odlučite. Dodatno, moguće je svaku profakturu bez obzira na stanje ove opcije štampati pod naslovom “PONUDA” tako što koristite odgovarajuću komandu (3-broj tri) pri izradi profakture. Od sada je omogućeno da ovaj alternativni naslov profakture (Ponuda) sami izmenite u opcijama. Ima raznih potreba, pa smo omogućili da firma sama odluči hoće li se profakture sa alternativnim naslovom zvati PONUDA ili nekako drugačije. Pripazite samo da greškom ne stavite u polje alternativnog naslova profakture – “faktura” jer će doći do zabune iako će broj profakture imati broj i oznaku iz vrste dokumenta 7, jer dokumenti izgledaju skoro isto. U svakom slučaju, kada i ako promenite unapred definisani alternativni naslov profaktura, sve profakture koje su označene da nose alternativni naslov će imati promenjen naslov, što podrazumeva i profakture koje su već izdate pa mislite i o tome.

– Obaveštavanje o novim narudžbinama
Omogućeno je podesivo i automatsko obaveštavanje o novopristiglim narudžbinama sa Lidder B2B portala. Opcije terminala su dobile novu sekciju u kojoj se nalaze parametri za podešavanje obaveštavanja na tom terminalu. Da bi obaveštavanje radilo neophodno je i da se uključi i opcija/dozvole za operatera, te će Lidder ako su na tom terminalu obe opcije uključene (i za terminal i za operatera), kada je ulogovan taj operater davati obaveštenje o novim narudžbinama.

– Bolja štampa interaktivnih izveštaja
Omogućili smo da se interaktivni tabelarni izveštaji iz Liddera mogu štampati (na papir, na PDF, na mail) na više načina, jer se razlog i upotreba tako štampanog izveštaja razlikuje od potrebe, pa nekome više odgovara mali font i gusti raspored, dok nekome ne. U prethodnoj verziji omogućili smo nov način štampe svih izveštaja na mail i PDF, i to tako da ih sada možete postaviti da budu i u polegnutom, kao i u A3 formatu i kombinovano.

Sada smo za sve izveštaje dodali novu logiku rasporeda kolona, skaliranja i broja kolona koje se automatski stavljaju na stranu. Kod većine izveštaja po fabričkim podešavanjima sve je ok, međutim svi podešavamo izveštaje po svojim potrebama i odatle potreba za više načina štampe: Kod prevelikog broja kolona veličina slova se previše smanjuje, pa preporučujemo da u takvim slučajevima koristite polegnuto štampanje, kao i štampanje na A3 i polegnito.

Ako “štampate” na PDF, format stavite na A3 jer se tako pri pregledu na ekranu sadržaj lako zumira. Nije neophodno da se držite standardnog A4 formata. A3 i A4 format se pri samom startu štampe u Lidderu (ono poznato, “pritisni enter kada je printer spreman”) menja pritiskon na F3 i F4. Da li je štampa polegnuta na odabranom formatu ili ne, određuje se pritiskom na “L” taster. Naravno možete ovo i mišem, samo traje duže. Ako ipak želite da imate veći font i više kolona u isto vreme, pa da izveštaj po horizontali ide na više strana, držite Shift taster dok pritiskate Enter za početak štampe. Shift će Vam pomoći i ako želite da izveštaji sa malo kolona budu sa manjim fontom npr. Dakle, Shift komanda daje malo drugačiju štampu od fabrički postavljene. Na veličinu slova na štampanom ili PDF izveštaju utiče od sada i podešavanje veličine slova na ekranu, što svaki operater definiše za sebe. Na izgled izveštaja utiče i odabir stila štampe na printer izlazu na kome štampate, kao i opcioni odabir vidljivosti linija u meniju izveštaja.

Dodatno, izveštaji štampaju svaki red podataka u jedan red na papiru ili PDFu, ali ako želite da na izveštajima neki nazivi artikala ili komitenata ipak budu odštampani celi pa treba da bude u više redova (i time izgleda dosta neurednije) to možete postići upotrebom tastera Ctrl dok pritiskate Enter za početak štampe.

Postoje i dodatni tehnički načini da se izveštaji prilagode (da se zada šifra za pristup PDFu, npr), ali to zahteva i manju tehničku stručnost pa ako Vam i to treba javite nam se za uputstvo, da ne dužimo o tome ovde, u novostima.

– Precizniji IOS
Izvod Otvorenih Stavki za račune iz prethodnih godina, kojima je valuta u ovoj poslovnoj godini, od sada pri štampi prikazuje stvarni datum fakture, a ne datum prenosa u ovu godinu.

– Interni Obračun PDVa samo na razliku
U slučaju kad radite ulaz dobara i usluga (VD 2 ili 72) na kojima nije iskazan PDV po osnovu čl.10, a imate već uplaćen avans i proknjiženu avansnu fakturu od dobavljača sa urađenim internim obračunom PDVa, po dobijanju konačne fakture nakon unosa stavki sa fakture i zatvaranja iznosa avansom koji imate uplaćen (komanda A) potrebno je komandom Shift+C napraviti interni obračun PDVa. Lidder će Vam od sada postavljati pitanje „Da umanjim porez za porez iz avansa?“ gde treba odgovoriti potvrdno kako biste imali interni obračun PDVa samo na razliku po fakturi koja nije pokrivena avansom.

– Nova mogućnost kod štampanja izveštaja o NZP
Za sve one koji bankama šalju spisak zaposlenih i iznosa za isplatu, a uplaćuju jedan iznos, dodali smo novu mogućnost. Sada u okviru koraka 4.3 kod obračuna isplata, Izveštaj o NZP se može štampati i samo za selektovane redove. Podsećamo da pojedinačne redove možete selektovati kombinacijom Ctrl+Click na podatak/red.

– Još lakše arhiviranje preduzeća na serverima po danima
Lidder će na serverima koji se nikad ne gase od sada automatski postavljati tekući dan kada se uđe u snimanje preduzeća po danima.