– Omogućeno je fakturisanje O.S.
Napravili smo mogućnost fakturisanja Osnovnih Sredstava kroz standardni Lidder interfejs za fakturisanje robe. Konačno, reći će mnogi 🙂 Da bi fakturisali osnovna sredstva potrebno je da unesete konta prihoda i rashoda od prodaje OS u listi kontiranja za ostalo i da pri fakturisanju kod unosa konta magacina unesete konto osnovnih sredstava, i to je to. Dalje fakturišete svoja osnovna sredstva kao da su bilo koji drugi artikal, tj. unosite količinu i cenu. Pre prodaje OS potrebno je da uradite amortizaciju tog OS kroz standardni nalog obračuna amortizacije.

– Štampanje brendiranih koverti iz Liddera
Omogućeno je štampanje brendiranih koverti, tj, koverti sa Vašim logotipom i adresnim podacima komitenta iz samog Liddera. Da bi komanda “K” iz izbora analitike radila sa grafičkim logotipom, potrebno je da nam se javite radi izrade grafičke pripreme neophodne za štampu koverti sa Vašim logotipom i podacima, na strani na kojoj se štampaju i podaci, tj. adresa kupca kome se koverta šalje.

– Dodata nova oznaka komitenta – poljoprivrednika
U okviru podataka o komitentu u sekciji “ostalo” od sada se može uključiti opcija “komitent je poljoprivrednik” koja pomaže u tome da kada se radi ulaz od tog komitenta, Lidder sam obeleži ispravno dokument tako da je to ulaz od poljoprivrednika i u PDV evidenciji on bude na dobrom mestu. Mala pomoć pri efikasnom radu, tj. operacija manje kada se radi ulaz od poljoprovrenika: Kada jednom obeležite komitenta da je poljoprivrednik, ovom novom opcijom, posle ne morate više dodatno obeležavati dokumente ulaza od njega jer će isti biti sami obeleženi ispravno.

– Promenjeni naslovi popisa komisione robe
Od ove verzije popisi komisione robe (i ulaznih i izlaznih komisiona) imaju u zaglavljima i “komitent” i “komisionar”, što naročito olakšava posao kada se radi više ulaznih i izlaznih komisiona istovremeno.

– Uvoz matičnih podataka lica u obračun isplate
Od sada je moguć uvoz matičnih podataka lica – primaoca kojima se isplaćuje. To mogu biti i zaposleni i nezaposleni: omogućen je uvoz lica sa definisanjem pojedinih podataka u datoteci koja treba da je u csv formatu (koji se lako dobija iz excela na primer). Dakle, od sada je dovoljno imati excel fajl sa matičnim podacima lica (ime, prezime, jmbg, br. tekućeg računa i slično, ceo spisak je u helpu) i obračun za nove firme možete početi brzo, bez prekucavanja dugačkih spiskova.

– Unos odgovornog lica na fakturi
Dodat unos odgovornog lica u osnovnim podacima firme u sekciji ostali podaci – podaci lica za potpis za odgovorno lice na fakturi. Ako to polje nije uneto, onda se koristi operater kao odgovorno lice na fakturi, kao i do sada.