– Dodatni potpis na fakturi
Kada je uključena opcija “faktura je rađena elektronski i validna je bez pečata i potpisa”, onda je moguće uključiti i opciju “Štampanje dodatnog mesta za potpis – dokument/robu preuzeo”.


– Opis dodatne kolone na fakturi
Opciona kolona sa dodatnim podatkom o ceni u štampanoj fakturi (komanda “1” iz izrade i iz pregleda fakture) od sada ima i štampani naslov kolone tako da kupcima bude jasnije koja je cena (od mogućih 4) u toj koloni iskazana.

Iz izrade je moguće dobiti dve cene (cena+pdv i cena-rabat), a iz pregleda još dve, jedan stari mod u kome nema dodatne kolone ali su cene drugačije iskazane u redovnim kolonama i jedan novi mod sa krajnjom MP cenom sa izbijenim rabatom u polju cena (pa se rabat dole, u zbiru, ne prikazuje i ne oduzima, a porez se prikazuje ali se ne sabira na ukupnu vrednost robe koja je u ovom slučaju sa PDVom iako je u pitanju VP faktura), a da toj u dodatnoj koloni bude VP cena.

Ovim novim, četvrtim načinom ispisa, smo izašli u susret i onim kupcima koji bi da im VP fakture sa PDVom izgledaju kao da su MP fakture, a da su ipak svi zakonski elementi na fakturi prisutni. Pre štampe je samo potrebno odabrati koji način prikazivanja istog dokumenta odgovara Vašem kupcu.


– Usklađen šifarnik prihoda
Dodate su nove šifra prihoda 634 za primanja po čl.9. Zakona, bez priznavanja normiranih troškova, koje se primenjuje za isplate od 2018.god. (Šifra 612, za primanja po čl.9. Zakona, je u primeni samo za isplate do 31.12.2017.god). Dodata je i nova vrsta primanja na šifri 111 za isplate zaposlenim licima za lečenje u zemlji i inostranstvu.


– Memorandumi sa Clouda
Pojednostavljen je način postavke novog ili izmenjenog memoranduma. Ako Vam mi radimo memorandum onda je dovoljno da kliknete na dugme DWNLD pored naziva memoranduma u opcijama firme za memorandum, sačekate minut da se memorandum prenese na Vaš računar, upišete ime memoranduma (odaberete datoteku) i to je to. Neka vaše fakture oduševe komitente! 😉 Ako nemate memorandum u Lidderu, javite nam se, imate pravo na besplatnu izradu grafičkog memoranduma! Ako sami pravite memorandum, sistem ostaje kakav je i bio – učitajte BMP koji ste napravili.


– Porudžbenica prati info panel
U unosu porudžbenice se od sada, kretanjem kroz stavke strelicama, automatski ažurira info panel što daje mnogo bolje uslove za sastavljanje porudžbenice jer se onda lako vide sve dosadašnje nabavke, stanja, prodaje i sl.


– Sortirani izlaz na komision
Štampu izlaza na komision od sada je moguće dobiti sortirano po barkodovima ili šiframa artikala i to komandom Q iz unosa i pregleda.


– Ubrzan je izvestaj o fakturama na terminalima
Izveštaj o fakturama je ubrzan, kako naslov kaže, i od sada nema više posebne opcije, već se po defaultu prikazuju svi komercijalisti po fakturama (ako ih korsitite). Sporiji rad su primećivali korisnici sa više hiljada faktura i većim brojem komercijalista, pri izradi izveštaja na terminalima.


– Omogućeno obeležavanje isporučene (pro)fakture
Komanda Y iz pregleda i izrade (pro)faktura od sada služi za promenu statusa isporuke robe po tom dokumentu. Oznaka se ispisuje u pregledu, ispred broja fakture kao + ako je roba isporučena ili bez te oznake ako roba po tom dokumentu nije isporučena.


– Komanda Y, za editovanje propratnog teksta (sa predloškom sa prethodne fakture) iz izrade faktura, je promenjena na Shift+T.


– Spisak banaka koji se koristi kod izrade isplatnih listića, usaglašen je sa novim spiskom banaka kod NBS.


– Podsetnik: Komandom Shift+I iz pregleda fakture moguće je menjati valutu već proknjižene fakture AKO je to dozvoljeno operateru u opcijama operatera.