– Eeeee-Fakture

   · Promenjen način provere statusa dokumenata (e-Faktura) sa SEF-a.
Promenom načina provere statusa dobija se do 20 puta brža provera. Provera koja je do sada trajala 20 minuta (za oko 3000 dokumenata) od sada traje manje od minuta.

   · Import u ulazni račun troška
Ukoliko faktura koju ste dobili sadrži oslobođenje PDV-a Lidder će automatski u polja “PDV koji se može koristiti” i “PDV koji se ne može koristiti” upisivati nule (0,00)

   · Pretraga šifre prilikom import-a
Prilikom import-a primljene fakture u kalkulaciju, ukoliko Lidder vidi da se u polju za šifru artikla (u XML-u koji ste dobili od dobavljača) nalaze nedozvoljeni prazni karakteri, on će uraditi automatsko odstranjivanje praznih i ostavi samo šifru.