– Eeeee-Fakture
   · Sistem Elektronskih Faktura (SEF), još uvek, svakodnevno menja način rada, a često ima i višečasovne prekide rada. Za neke od izmena i prekide daju obaveštenja i te informacije objavljuju na sajtu eFaktura u sekciji vesti, pa ko pročita, pročita… Toliko o eSistemu…

   · U Lidder Help su dodata značenja poruka koje SEF šalje kada poslata faktura ne može da bude isporučena sistemu. Potrebno je da kliknete “F1” kada Vam SEF pošalje poruku sa greškom. U spisku ćete pronaći tekst poruke, kao i šta je potrebno da izmenite da bi faktura mogla da bude isporučena.

   · Za pošiljaoce eFaktura koji nisu u sistemu PDVa, po uputstvu eServisa potrebno je da se upiše da je pošiljalac u sistemu PDVa, tako da mi u XML upisujemo oznaku “VAT” kako bi faktura bila prihvaćena od strane SEFa.

   · Konačna faktura, koja ima registrovanu avansnu fakturu (AF) na SEFu, mora biti povezana sa tom registrovanom AF, a AF mora biti prihvaćena od strane primaoca kako bi konačna faktura mogla biti registrovana.

   · Za eFakture koje se šalju korisnicima javnih sredstava, koji imaju upisan JBKJS, dodato je obeležavanje za direktno slanje i na CRF, pored slanja e-Fakture na SEF. Do sada je e-Faktura, koja sadrži i JBKJS, išla automatski na CRF bez dodatnog obeležavanja.

   · Prijem paketa sa SEFa se vrši jednom dnevno. Primljeni paketi danas su paketi od prethodnog dana. Smeštaju se u eArhive – Dokumenti za preuzimanje. Preuzimanje, Potvrdu i Odbacivanje paketa radite direktno iz Liddera prilikom smeštanja primljenog paketa u eArhivu.

   · Poslati paketi na SEF nakon slanja nalaze se u eArhivi, u Arhiviranim dokumentima. Promena statusa poslatih paketa se automatski ažurira na svakih 30 minuta. Uz svaku proknjiženu fakturu koju ste prosledili na SEF biće dodat paket sa prilozima (pdf i xml fajl).


– Nove verzije definicija (172) za obračun isplata
Dodate su šifra prihoda za bolovanja kod oslobođenja sa oznakom 29 i 30 za kvalifikovana novozaposlena lica. Dodate su šifre koje se tiču naknade zarade kod privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti (201) i naknade zarade kod privremene sprečenosti za rad do 30 dana (202).


– Logovanje profaktura
Od sada se u log upisuje koji operater, na kom terminalu i u koje vreme je kreirao neku profakturu. Takođe se loguje i kada neko radi promene na učitanoj profakturi.