Nadamo se da ste se odmorili i napunili baterije za nove poslovne izazove, naročito za izazove koje nam priređuje evidentiranje dokumenata kroz SEF.

Uspešno smo završili letnju akciju prilagođenja logo znaka firme za e-Fakture. Svi Vi koji ste se javili, a to je većina, dobili ste u vrlo kratkom roku prilagođene logo znake vaših firmi kako bi ste se razlikovali i na elektronskim fakturama imali prepoznatljivo obeležje.

A sada da krenemo sa Eeeee-Fakturama i ostalim novinama:

– Popunjavanje polja “primalac obračunava PDV” Od sada, Lidder automatski popunjava i polje “Primalac obračunava PDV” na SEFu koje se nalazi u ulaznom dokumentu koji je bez iskazanog PDVa po članu 10 Zakona o PDVu. Automatsko popunjavanje se vrši onog trenutka kada pošaljete interni obračun koji ste uradili po tom dokumentu u pojedinačnu evidenciju. Tada se obračunati PDV upiše, pored pojedinačne evidencije i u polje “primalac obračunava PDV” u ulaznom dokumentu i to samo pod uslovom da ste ulazni dokument automatski importovali u kalkulaciju ili vd-72, uradili interni obračun i proknjižili po preuzimanju sa SEFa. Lidder će vam dati poruku “Podaci su upisani u pojedinačnu PDV evidenciju, a informacija o obračunatom PDVu evidentirana je u odgovarajuće polje na SEFu!”. Ukoliko ručno radite unos ulaznog dokumenta i knjiženje onda morate ručno da popunjavate i polje “Primalac obračunava PDV” direktno na SEFu.

– Zbirna evidencija PDV
Na osnovu novog Pravilnika o elektronskom fakturisanju koji je u primeni od 1.jula 2023.godine i u kome je konkretnije opisano šta treba da sadrži zbirna evidencija PDVa, konačno smo uspeli da krenemo i u automatsko popunjavanje Zbirne evidencije. Za svaki dokument za koji je potrebno izvršiti evidentiranje osnovice i PDVa kroz zbirnu evidenciju na SEFu uradili smo automatsko slanje podataka, ili odmah nakon knjiženja ako je zadovoljen uslov evidentiranja, ili naknadno korišćenjem komande “E” iz pregleda proknjiženog dokumenta po sticanju uslova za upis.

Pitanje “Da upišem podatak o poreskoj obavezi u zbirnu PDV evidenciju na SEFu?” će se pojaviti odmah nakon knjiženja za sledeća dokumenta:

» VD-83 Popis robe (manjak po popisu). Podaci iz ove vrste dokumenta se na SEFu upisuju u zbirnu evidenciju i to u polja za “Promet sa naknadnom” i u polje “Povećanje”;
» VD-95 Rastur/kalo/lom (Sopstvena potrošnja sa obračunatim PDVom). Podaci iz ove vrste dokumenta se na SEFu upisuju u zbirnu evidenciju i to u polja za “Promet bez naknade” i u Polje “Povećanje”;
Nakon uspešnog slanja u Zbirnu evidenciju dobićete poruku: “Podaci su upisani u zbirnu PDV evidenciju.” Pitanje “Da upišem podatak o poreskoj obavezi u pojedinačnu i zbirnu PDV evidenciju na SEFu?” će se pojaviti odmah nakon knjiženja za sledeća dokumenta:
» VD-1 Izdato knjižno odobrenje licu koje nije obveznik PDVa i nije evidentirano na SEFu. Podatak o smanjenju PDVa će biti upisan u polje “Smanjenje” u zbirnoj evidenciji, a u pojedinačnoj evidenciji na uobičajeni način kao i do sada.
» VD-99 (povrati) Izdato knjižno odobrenje licu koje nije obveznik PDVa i nije evidentirano na SEFu. Podatak o smanjenju PDVa će biti upisan u polje “Smanjenje” u zbirnoj evidenciji, a u pojedinačnoj evidenciji na uobičajeni način kao i do sada.
» Slanje knjižnih odobrenja iz VD-1 i VD-99, za lica koja su evidentirana za prijem dokumenata preko SEFa, je nešto drugačija procedura. Pošto u zbirnu evidenciju u polje “Smanjenje”, po ovim dokumentima, možete upisati tek nakon što vaš kupac potvrdi prijem dokumenta i nakon što dobijete dokument saglasnosti ili izjavu kupca da nije koristio PDV iz knjižnog odobrenja, slanje u zbirnu eviudenciju ćete obaviti iz pregleda proknjiženog dokumenta koristeći komandu “E”.
» Slanje storniranih izvornih faktura iz VD-1 i VD-99(povrat) iz naknadnog pregleda dokumenta komandom “E”. Stornirane izvorne fakture su fakture odbijene od strane kupca, ili fakture koje ste greškom poslali na SEF. Dokumenta koja se formiraju na osnovu storniranih izvornih faktura se ne šalju preko SEFa kupcima već se samo evidentiraju kao “Smanjenje” u zbirnoj evidenciji.
» Imamo još dve vrste dokumenata koje stiču uslov za slanje podataka o “Smanjenju” PDVa u Zbirnu evidenciju, to su dobijena knjižna odobrenja od dobavljača u kojima nema obračunatog PDVa po čl.10 Zakona o PDV, ali ste vi, kao poreski dužnik u obavezi da uradite interni obračun PDVa. VD-3 i VD-72 (storno) sa internim obračunom PDVa će odmah nakon knjiženja poslati podatke o smanjenju PDVa u zbirnu evidenciju ukoliko odgovorite potvrdno na postavljeno pitanje. Uz zbirnu evidenciju upisaće se i informacija o obračunatom PDVu od strane primaoca u odgovajuće polje primljenog dokumenta na SEFu.

Nakon uspešnog slanja u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju dobićete dve poruke, prva će biti “Podaci su upisani u pojedinačnu PDV evidenciju.”, a zatim i druga “Podaci su upisani u zbirnu PDV evidenciju.” Nakon slanja dokumenta u zbirnu evidenciju promeniće se i ikonica statusa dokumenta tako da ćete znati gde se sve vaš dokument nalazi na SEFu.

Za sve ostale situacije, za koje smatrate da treba da budu upisane u “Zbirnu evidenciju PDVa”, a koje nisu navedene za automatski upis odmah nakon knjiženja dokumenta, ili, korišćenjem komande “E” iz pregleda, morate sami, ručno na SEFu, upisati podatke u odgovarajuća polja.

-Izmena pitanja o slanju u pojedinačnu evidenciju
Promenjeno je pitanje prilikom slanja izlaznih dokumenata u Pojedinačnu evidenciju PDV. Sada na svim mestima, za dokumenta koja se šalju u pojedinačnu evidenciju, postavlja identično pitanje “Šalješ podatke u Pojedinačnu PDV evidenciju SEFa?

– Dozvoljeno vraćanje obrisanih priloga
Ukoliko slučajno obrišete neki prilog iz eArhive (F9), a treba da se ponovo nađe u spisku, potrebno je da odete u “Događaji (F8)” unutar eArhive i desnim klikom na obrisani dokument da ga vratite u spisak priloga.

– Progress bar i ubrzanje za eArhive
Ubrzan je proces pokretanja eArhive komandom “F9” i uveden progress bar.

– Proširen naziv MT
Od sada u polje za naziv mesta troška, umesto prethodnih 28, može da se upiše do 50 karaktera.

– Nova jedinica mere – km
U odabiru jedinice mere u šifarniku artikala dodata je nova jedinica mere „km” – kilometar.

– Automatski povrat u MP
Od sada postoji automatski povrat po dokumentu i za MP izlaze. Princip rada je identičan kao u VP fakturama. Ova mogućnost je aktivna samo za robno vođenje MP.

– Direktan ulaz u MP
Za import sa SEFa u MP (direktan ulaz u MP) potrebno je da za artikle imate otvorene šifre i definisane MP cene u dinarskom cenovniku. Pitanje o automatskom otvaranju šifara artikala nije predviđeno kod importa u MP kalkulaciju jer je za nove artikle u MP potrebno definisati cenu u cenovniku.

– Postavke/dokumenti u novoj formi
Kao što smo već ranije najavili, nastavljamo sa promenama i unapređenjem izgleda pojedinih formi u okviru Liddera. U tom smislu, sa zadovoljstvom želimo da vas obavestimo da smo započeli transformacije segmenata “Postavke” Liddera, prenoseći ih u savremeniju formu. Prvi segment koji je doživeo ovu promenu je “Dokumenti” i od sada će se predstavljati u novom izdanju. Novi izgled “Dokumenata” pruža vam sve što ste već navikli da koristite, ali sada sa još većim naglaskom na estetiku i korisničku interakciju. Ova nadogradnja ima za cilj da vaše iskustvo korišćenja bude ne samo funkcionalno, već i vizualno zadovoljavajuće i modernije.

Naš cilj je da vam omogućimo bolju preglednost i intuitivniju navigaciju kroz svaku sekciju Liddera. Ovaj redizajn je tek početak, budući da svi ostali podmeniji unutar “Postavki” takođe prolaze kroz ovu transformaciju. Iako je taj proces još uvek u fazi testiranja, želimo da budete sigurni da ćemo svaki deo pažljivo prilagoditi pre nego što ga objavimo i predstavimo.

Ostanite uz nas kako bismo zajedno istraživali nove promene i uskoro iskusili redizajnirane segmente “Postavki”. Vaši komentari i povratne informacije su izuzetno dragoceni za nas dok radimo na ovim promenama. Hvala što ste deo Lidder zajednice i što nam pomažete da unapredimo našu platformu u skladu sa vašim potrebama i željama.