– PDV evidencija i finale tumačenja
Kako svi vidimo, propisi u vezi sa POPDV su na snazi već godinu dana. Po poslednjim uputstvima PU sada znamo da su imali pravo oni koji su mislili da u PDV evidenciju treba da ulazi ponešto, ali ne i sve, što nema veze sa PDVom. Mi smo bili mišljenja da u Pregled Obračuna PDV ne treba da ulazi sve što nije vezano za PDV, ali avaj.

Praktična posledica ovakvog tumačenja Zakona i pravljenja pravilnika je da će Lidder od sada upisivati u PDV evidenciju i promene koje nisu vezane za PDV i to: u polje 8d2 POPDVa: Ugovore o delu, autorske ugovore, ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ugovore o zakupu i ostale ugovore sa fizičkim licima kao i humanitarna davanja, a u polje 8v2 POPDVa idu kamate po kreditima, troškovi platnog prometa i eventualno parking servis i taksa za javni medijski servis u zavisnosti od vašeg tumačenja, tj. knjiženja.

Način na koji Lidder uzima navedene poslovne promene u posebnu evidenciju 7.Provizije-Kamate-Ugovori, koja nije ni KIR ni KUR evidencija (jer te promene obično nemaju posebne izlazne, a ni ulazne račune) i time i u POPDV je automatsko skeniranje naloga za knjiženje kao što to radi i za već postojeće evidencije već više od decenije.

Na Vama je da nastavite da radite skoro isto kao i do sada, i da redovno knjižite sve isplate kroz Lidder obračun isplata i to knjižite na propisana konta, kao i da sve drugo radite na uobičajen način, a Lidder će sve naloge koje redovno dajete ili ih Lidder sam pravi skenirati i stavljati u evidenciju ukoliko na njima naiđe na određena konta troškova na koje se navedeni slučajevi za ove dve kolone evidencije i inače knjiže.

Primer: ako pri knjiženju izvoda iz banke Vi unesete (ili Lidder sam to da kod automatskog uvoza) stav za knjiženje na kontima grupe 553, taj stav će se sa tim nalogom i opisom automatski naći u evidenciji 7.Provizije-Kamate-Ugovori, u koloni 8v2. Primere za druga konta za druge slučajeve koji ulaze u ove dve kolone evidencije možete naći u helpu koji dobijate kada uđete u evidenciju. U helpu se nalaze i primeri knjiženja ulaznih računa koji imaju i redovan PDV na sebi kao i delom iznose iz posebnih slučajeva koji su za ovu posebnu evidenciju. Naša je preporuka, da knjiženja koja se odnose na slučajeve iz primera, knjižite na konta koja smo naveli (ako inače niste koristili ta konta, otvorite ih i od 01.07. počnite da knjižite pomenute troškove na njima kako biste automatski dobili upis u POPDV i za te troškove).

– Preglednije definisanje izveštaja o naplati
Finansijski izveštaj ili izveštaj o naplati koji ima 10-ak različitih izveštaja koji se dobijaju u zavisnosti od Vaših postavki je od sada grafički, tj promenjen je i od sada ga je lakše definisati, tj lakše je i preglednije napravljena funkcija određivanja šta Vam zapravo treba od izveštaja. Od sada se jasnije može uključiti ili isključiti svaka pojedinačna opcija koja pri tome ima i “hint”, tj objašnjenje svoje funkcije u okviru definisanja karakteristika izveštaja.

Naravno, sve se kao i do sada može raditi samo tastaturom i strelicama, i kao i do sada dovoljno je po ulasku u izveštaj pritisnuti Enter i izveštaj će biti napravljen onako kako ste ga prethodni put definisali. Promena koju napravite u definisanju uslova izveštaja će biti zapamćena za sledeći put za Vas kao operatera, a drugi operateri će imati svoje postavke izveštaja. Kao i ranije, i dalje postoji komanda “I” koja će vratiti postavke na fabričke vrednosti tako da nema bojazni od “previše” menjanja opcija.

I da podsetimo: ovaj izveštaj zavisi uveliko od povezivanja stavki u karticama komitenata. Da bi izveštaj bio tačan, nepovezanih stavki ne sme biti. Lidder omogućava kompletno automatsko povezivanje stavki uključivanjem odgovarajućih opcija i automatskim knjiženjem izvoda tako da u firmama sa dobro organizovanim knjigovodstvom nema potrebe za ručnim povezivanjem i ovaj izveštaj je zlata vredan i u svakom trenutku brzo dostupan bez obzira na broj stavki, dokumenata komercijalista, perioda podele i slično. Čim se ujutru proknjiži izvod, što treba da traje par minuta ako se knjiži automatski, izveštaj može biti i verovatno jeste i kod Vas, ažuran! A od sada je i lakši za upotrebu.