Profesionalni alat za efikasno poslovanje

Lidder 10 MRS
 • Šta je LIDDER?
 • Kome je Lidder namenjen?
Lidder je profesionalni alat za vođenje poslovanja. Nenadmašiv je u:
 • Upravljanju i analitici: sam prikazuje neophodne informacije za donošenje odluka
 • Računovodstvu i kontroli: automatizuje sve računovodstvene poslove knjiženja i kontrole poslovnih promena
 • Operativi: automatizuje evidentiranje prodaje, nabavke, rezervacija, zaliha, naplate, plaćanja, itd, itd...
Sa Lidderom dobijate profesionalni alat za vođenje poslovanja koji radi uvek - nezavisno od interneta.
LIDDER je namenjen efikasnom vođenju i upravljanju poslovanjem u privatnim preduzećima:
 • od preduzeća koja su upravo prerasla mogućnosti i najboljih knjigovodstvenih servisa
 • preko preduzeća koja generišu oko 10.000 dokumenata i 10.000 artikala godišnje i rade sa oko par hiljada aktivnih komitenata
 • do računovodstvenih servisa koji na par računara knjiže oko 30 hiljada dokumenata po godini za oko 50 firmi u proseku
A u profesionalnim računovodstvenim servisima je savršen pre svega zbog svoje sveobuhvatnosti i efikasnosti!

Lidder 10 MRS je Monolitni Računovodstveni Softver


Lidder 10 MRS LIDDER je Monolitni Računovodstveni Softver što mu omogućava vrlo efikasne načine rada koji u inače poznatim modularnim računovodstvenim programima ne postoje. Rad u Lidderu podrazumeva korišćenje i alate i načine rada koji ne mogu lako opisati kroz uobičajene podele funkcija knjigovodstvenih ili računovodstvenih programa na koje smo navikli.

Monolitnost omogućava da tokom bilo kog rada na bilo kom delu poslovanja u bilo kom delu softvera, kroz Lidder imate pravog pomoćnika u poslu:
  LIDDER se ni fizički ni logički ne deli na segmente, ali smo ovde u opisu, to nekako uradili. Svi "delovi" Liddera u nastavku su u stvari deo jednog softvera i samim tim svi imaju jednu ekspertsku bazu, kao i spoznaju o stanju celog sistema u svim njegovim aspektima, prirodno i odmah.

Standardnie funkcionalne celine u Lidderu

 • Lidder finansije i racunovodstvo Funkcionalna celina pod nazivom "Finansije i računovodstvo" na tržištu obično podrazumeva i sve i ništa i kako za koga. Glavnu knjigu je smešno izdvajati jer je neka vrsta stožera klasifikovanja
  Read More
 • lidder 10 mrs Funkcionalnosti Liddera koje bi spadale pod "robno/ materijalno/ magacinsko" ima baš dosta, ali da krenemo od glavnih: Lidder podržava fakturisanje na mnogo načina; kalkulisanje sa mnogo mogućnosti; razne interne transfere
  Read More
 • Lidder 10 MRS izvestavanje i analiza Analiza poslovanja u LIDDERu je, uslovno rečeno, tehnološki i funkcionalno na višem nivou od standardnih i uobičajenih (kao i većina drugih stvari, rekli bi neki naši korisnici): obzirom da se,
  Read More
 • Lidder 10, MRS osnovna sredstva Evidencija osnovnih sredstava, građevina, licenci, prava i tome slično po inventarskim brojevima, organizacionim jedinicama, zaduženim licima, sa mogućnošcu štampanja nalepnica sa ili bez bar kodova za svako osnovno sredstvo, izrada
  Read More
 • plate
  Funkcionalna celina "Obračun zarada" ili "plate" u Lidderu, kao i inače pokriva CEO proces u vezi sa obračunom isplata, ne samo obračun i ne samo zarada zaposlenima.

  Obračun isplata u
  Read More
 • Lidder 10 proizvodnja Definisanje sastavnica gotovih proizvoda i poluproizvoda, automatska izrada kalkulacije gotovih proizvoda (ili poluproizvoda) sa automatskim razduženjem magacina materijala i - ili magacina poluproizvoda sa pravljenjem kompletnih naloga za knjiženje na pogonskom
  Read More
 • e-fakture Direktan mail servis za slanje elektronskih faktura u Lidderu postoji već 15 godina. Upravo zato što ima više od decenije iskustva u slanju elektronskih dokumenata, možemo reći da Lidder vrlo
  Read More
 • e-arhiva Sistem e-Arhive u Lidderu omogućava da sva dokumenta koja se tiču vašeg poslovanja budu elektronski sačuvana i organizovana na jednom mestu, u okviru Liddera. Tako imate brz i jednostavan pristup
  Read More
 • knjigovodstvene agencije Lidder ima veći broj posebno osmišljenih mogućnosti koje su posebno pogodne za rad sa velikim brojem firmi što je slučaj u većim poslovnim - knjigovodstvenim biroima, tj. agencijama. Standardna preduzeća nemaju
  Read More
 • nova verzija Automatski web portal, sa Vašom ponudom, koji izvlači podatke iz onoga što Vi svakodnevno radite! Ideja je, da se Vi ne bavite zakupljivanjem domena, servera, održavanjem portala i sl. (a
  Read More
 • ostale funkcije Pod pomoćne i "ostale" funkcije se može podvesti bukvalno sve, jer sve što Vam nije u fokusu, obično se svrstava pod "ostalo", a nekome je baš to bitno iako je
  Read More
 • crm Da biste imali stvarno kompletnu sliku Vašeg komitenta potrebne su Vam i informacije o komunikacijama koje ste imali sa njim, ali Vam ne treba poseban program jer ih možete evidentirati
  Read More
 • mailing liste Brzo i jednostavno obavestite određenu grupu komitenata o novoj pogodnosti, novim cenama ili proizvodima/uslugama u ponudi i slično. Često je potrebno istu poruku poslati na više adresa, određenoj grupi korisnika
  Read More
 • Opšta tehnička podešavanja

  Lidder 10 MRS Lidder sve tehničke specifičnosti maksimalno pojednostavljuje. Od samog starta, tehnički gledano, sve je jednostavno. Jednostavnost upotrebe Liddera je njegov imperativ i jedna od njegovih jedinstvenih karakteristika.

  Lidder ima neponovljivo jednostavan pristup štampi na više štampača odjednom. Nema tehnički nastrojenih Windows dijaloga za štampu, sve ide brzo i onako kako to treba da bude da bi bilo efikasno: pritiskom jednog tastera birate da li dokument ide na mejl, PDF, faks ili na neki od printera. Nakon komande enter Lidder će prilagoditi vrstu, format, kvalitet i sve ostalo što je potrebno odabranom printer izlazu. Dakle, Vi pritisnete broj za odabir vrste štampe ili slanja na mail (mada se i to može predefinsati po vrsti dokumenta, pa može i bez tog jednog klika), pa enter i to je to.

  Mail iz Liddera se šalje pritiskom jednog jedinog tastera. Nema pravljenja PDFa, pa startovanja nekog mail klijenta, pa dodavanje attachmenta... u Lidderu pritisnete jedan broj, potom enter i mail je poslat preko Lidder servera. Samo to, dnevno može da Vam uštedi i po 60 minuta ako šaljete,
  Read More
 • 1

Opcije/usluge po tipu korisnika

 

 

Opcija/Usluga
Osnovna i napredna obuka kod nas
Kontekst-senzitivna e-uputstva*
Max broj licenci sa istovremenom konekcijom
Max broj servera
Broj firmi po poslovnoj godini (info za agencije)
Ukupan broj baza
Specifična programska prilagođenja
Besplatna programska prilagođenja
Procena IT resursa sa preporukom
Import naloga pocetnog stanja iz XLS bruto bilansa, sa prilagodjenjima
Import šifarnika u Lidder za jednu firmu (ako je moguće)
Jedna besplatna licenca za pregled podataka za korišćenje na laptop-u
Dodatna samostalna licenca
STD
2 dana

3
1
10
100
 
PRO
5 dana

16
1
100
1000

10 sati


 
ENT
11 dana

32
4
999/server
neograničeno
 
40 sati