Profesionalni alat za efikasno poslovanje

Lidder 10 MRS
 • Šta je LIDDER?
 • Kome je Lidder namenjen?
Lidder je profesionalni alat za vođenje poslovanja. Nenadmašiv je u:
 • Upravljanju i analitici: sam prikazuje neophodne informacije za donošenje odluka
 • Računovodstvu i kontroli: automatizuje sve računovodstvene poslove knjiženja i kontrole poslovnih promena
 • Operativi: automatizuje evidentiranje prodaje, nabavke, rezervacija, zaliha, naplate, plaćanja, itd, itd...
Sa Lidderom dobijate profesionalni alat za vođenje poslovanja koji radi uvek - nezavisno od interneta.
LIDDER je namenjen efikasnom vođenju i upravljanju poslovanjem u privatnim preduzećima:
 • od preduzeća koja su upravo prerasla mogućnosti i najboljih knjigovodstvenih servisa
 • preko preduzeća koja generišu oko 10.000 dokumenata i 10.000 artikala godišnje i rade sa oko 1000 aktivnih komitenata
 • do računovodstvenih servisa koji na par računara knjiže oko 30 hiljada dok/god za oko 40 firmi u proseku
A u profesionalnim računovodstvenim servisima je savršen pre svega zbog svoje sveobuhvatnosti i efikasnosti!

Lidder 10 MRS je Monolitni Računovodstveni Softver


Lidder 10 MRSLIDDER je Monolitni Računovodstveni Softver što mu omogućava vrlo efikasne načine rada koji u inače poznatim modularnim računovodstvenim programima ne postoje. Rad u Lidderu podrazumeva korišćenje i alate i načine rada koji ne mogu lako opisati kroz uobičajene podele funkcija knjigovodstvenih ili računovodstvenih programa na koje smo navikli.

Monolitnost omogućava da tokom bilo kog rada na bilo kom delu poslovanja u bilo kom delu softvera, kroz Lidder imate pravog pomoćnika u poslu:
LIDDER se ni fizički ni logički ne deli na segmente, ali smo ovde u opisu, to nekako uradili. Svi "delovi" Liddera u nastavku su u stvari deo jednog softvera i samim tim svi imaju jednu ekspertsku bazu, kao i spoznaju o stanju celog sistema u svim njegovim aspektima, prirodno i odmah.

Devet Standardnih funkcionalnih celina

 • Lidder finansije i racunovodstvo Funkcionalna celina pod nazivom "Finansije i računovodstvo" na tržištu obično podrazumeva i sve i ništa i kako za koga. Glavnu knjigu je smešno izdvajati jer je neka vrsta stožera klasifikovanja
  Read More
 • lidder 10 mrs Funkcionalnosti Liddera koje bi spadale pod "robno / materijalno / magacinsko" ima baš dosta, ali da krenemo od glavnih: Lidder podržava fakturisanje na mnogo načina; kalkulisanje sa mnogo mogućnosti; razne interne transfere
  Read More
 • Lidder 10 MRS izvestavanje i analiza Analiza poslovanja u LIDDERu je, uslovno rečeno, tehnološki i funkcionalno na višem nivou od standardnih i uobičajenih (kao i većina drugih stvari, rekli bi neki naši korisnici): obzirom da se,
  Read More
 • Lidder 10, MRS osnovna sredstva Evidencija osnovnih sredstava, građevina, licenci, prava i tome slično po inventarskim brojevima, organizacionim jedinicama, zaduženim licima, sa mogućnošcu štampanja nalepnica sa ili bez bar kodova za svako osnovno sredstvo, izrada
  Read More
 • plate
  Funkcionalna celina "Obračun zarada" ili "plate" u Lidderu, kao i inače pokriva CEO proces u vezi sa obračunom isplata, ne samo obračun i ne samo zarada zaposlenima.
  Obračun isplata u
  Read More
 • Lidder 10 proizvodnja Definisanje sastavnica gotovih proizvoda i poluproizvoda, automatska izrada kalkulacije gotovih proizvoda (ili poluproizvoda) sa automatskim razduženjem magacina materijala i - ili magacina poluproizvoda sa pravljenjem kompletnih naloga za knjiženje na pogonskom
  Read More
 • ostale funkcije Pod pomoćne i "ostale" funkcije se može podvesti bukvalno sve, jer sve što Vam nije u fokusu, obično se svrstava pod "ostalo", a nekome je baš to bitno iako je
  Read More
 • knjigovodstvene agencije Lidder ima veći broj posebno osmišljenih mogućnosti koje su posebno pogodne za rad sa velikim brojem firmi što je slučaj u većim poslovnim - knjigovodstvenim biroima, tj. agencijama. Standardna preduzeća nemaju
  Read More
 • nova verzija Automatski web portal, sa Vašom ponudom, koji izvlači podatke iz onoga što Vi svakodnevno radite! Ideja je, da se Vi ne bavite zakupljivanjem domena, servera, održavanjem portala i sl. (a
  Read More
 • Opšta tehnička podešavanja

  Lidder 10 MRS Lidder sve tehničke specifičnosti maksimalno pojednostavljuje. U samom startu, tehnički gledano, sve je relativno jednostavno, a jednostavnost upotrebe Liddera je njegov imperativ i jedna od njegovih jedinstvenih karakteristika.

  Lidder ima neponovljivo jednostavan pristup štampi na više štampača odjednom. Nema tehnički nastrojenih Windows dijaloga za štampu, sve ide brzo i onako kako to treba da bude da bi bilo efikasno: pritiskom jednog tastera birate da li dokument ide na mejl, PDF, faks ili na neki od printera. Nakon komande enter Lidder će prilagoditi vrstu, format, kvalitet i sve ostalo što je potrebno odabranom printer izlazu. Dakle, Vi pritisnete broj za odabir vrste štampe ili slanja na mail (mada se i to može predefinsati po vrsti dokumenta, pa može i bez tog jednog klika), pa enter i to je to.

  Mail iz Liddera se šalje pritiskom jednog jedinog tastera. Nema pravljenja PDFa, pa startovanja nekog mail klijenta, pa dodavanje attachmenta... u Lidderu pritisnete jedan broj, potom enter i mail je poslat preko Lidder servera. Samo to, dnevno može da Vam uštedi i po 30 minuta!
  vidi detalje
 • 1

Tri verzije Liddera:

Tehničke verzije Liddera smo prilagodili korisnicima različitih obima poslovanja.

Ideja vodilja je da malima treba isti obim funkcionalnosti kao i velikima, ali za manji obim posla i sa različitim nivoom detalja u korišćenju.

 • ENT je ENTerprise verzija Liddera > sve što znamo, umemo i imamo
 • PRO je PROfessional verzija Liddera > sve što znamo i umemo
 • STD je STanDard verzija Liddera > sve što je potrebno
 • START je STanDard verzija Liddera koja ne može imati terminale > sve što je neophodno
 • EDUCA je START verzija Liddera koja je besplatna, ali sa nekim dodatnim ograničenjima > naša pomoć snalažljivima u malim firmama.

Kroz Lidder Monolitni Računovodstveni Softver svi korisnici dobijaju sve funkcionalnosti ali je obim usluga i detaljnost obuke prilagođen specifičnostima veličine korisnika.

pregled osnovnih razlika među verzijama

Kratki pregled razlika u karakteristikama između verzija Liddera:

Karakteristika
Predviđeno trajanje osnovne obuke
Predviđeno trajanje napredne obuke
Mogućnost istovremenog pristupa sa najviše ... terminala
Mogućnost rada sa dislociranim stanicama
Mogućnost specifičnih programskih prilagođenja
START
1 dan


 


 


 
STD
1 dan
1 dan
3
 


 


 
PRO
2 dana
2 dana
16
 


 


 
ENT
3 dana
3 dana
32