– Dalja automatizacija direktnih davanja
Firme koje koriste direktna davanja, tj. firme koje su se opredelile za korišćenje direktnih davanja će (nakon što su kod obračuna isplata automatski umanjili naloge za prenos) dobiti sredstva od države u fiksnom iznosu po zaposlenom na namenski račun u jednom iznosu. Ta sredstva je potrebno prebaciti na račun svakom zaposlenom koji je bio u obračunu isplata po nekom BOPu za koji se ta sredstva i dobijaju. Ovim povodom u Lidderu je dodata mogućnost da se iz izrade paketa naloga za plaćanje, automatski napravi onoliko naloga koliko je potrebno (po obračunu isplate gde su nalozi bili za toliko i umanjeni), za fiksni iznos sa namenskog računa firme na račune zaposlenih. Ova procedura pravljenja velikog broja naloga može da traje samo par sekundi, i u nastavku dajemo šta je sve i kako potrebno uraditi. Potrebno je da:

1) Obračun bude završen i da imate upisan BOP u obračunu,
2) Da u podacima firme upišete dodatni namenski poslovni račun na koji će država izvršiti uplatu,
3) Da država i uplati 🙂
4) Da napravite veliki broj naloga za prenos sa namenskog računa na račun zaposlenih sa ispravnim podacima o BOPu i slično, što se u Lidderu radi brzo i lako.

1) Obračun radite kao i sve druge obračune, s tim da će Vam, ako je predviđeni datum isplate 04.01.2021.godine, Lidder postaviti pitanje o umanjenju prilikom pravljenja naloga za prenos (što je detaljnije opisano u prethodnim novostima).

2) U podacima firme dodajte broj dodatnog, namenskog poslovnog računa u okviru Servis/opcije/firma/podaci/dodatni podaci. Idite klikom na sledeći redni broj računa do mesta gde je račun prazan i tu upišite dodatni novi namenski račun.

3) Država uplaćuje na namenski račun i na vreme… Ovo se nadamo, softver tu ne pomaže 🙂

4) Idete u naloge za plaćanje komandom V iz glavnog menija (sećate se, Vi “stariji”, V kao Virmani). U sekciji tekući paket naloga (sekcija “tekući paket naloga” se bira gore levo, mišem), u gornjem levom uglu se nalazi i polje pod nazivom “Koristi donji t.r. umesto t.r. …”. Uključite to polje i iz liste odaberite dodatni tekući račun koji ste upisali u koraku 2. U nizu komandi, sa desne strane, od sada se nalazi i komanda “Kopiraj iz obračuna”. Ovom komandom će Lidder pitati za BOP, upišite ga, sačekajte sekund da Lidder pronađe obračun sa tim BOPom, pa zatim za šifru plaćanja naloga koje kopira iz obračuna treba ostaviti šifru 240, jer nam trebaju nalozi za uplatu neta, i na kraju iznos koji treba staviti na sve naloge za prenos (predlog će biti 30367.04). Lidder će Vam dati obaveštenje koliko naloga je iskopirano/napravljeno i videćete naloge u spisku. Dalje znate, potrebno ih je samo izvesti u paket naloga, potpisati i pustiti kroz elektronsku banku (ako taj račun uopšte bude mogao da se pridruži ostalim računima u e-banci… jer kako biste se inače prošetali do izabrane banke 🙂 ).

Ceo proces može biti i jeste vrlo kratak, kraći je od čitanja ovog dužeg upustva.

– Nova definicija šifarnika prihoda (158)
Za komitente koji imaju zaposlene penzionere, koji su sada na prinudnom odmoru i treba da im isplate zaradu, otvorili smo novu vrsta vremena u karnetu “Prinudni odmor za penzionere” koju će koristiti u ovim situacijama.