– Stiže nam 2015-a ! –

* Mi ćemo predano raditi na tome da Vam u našem i Vašem alatu rad bude udobniji, lakši, brži, smisleniji i opušteniji, kao i do sada. Vi “samo” nađite dovoljno posla da upotrebite Lidder do maksimuma i eto nam svima dobre godine.

* Ove godine, na ovom mestu, nećemo lamentirati nad državom i njenom administracijom, tj. besmislenim višestrukim promenama kontnog okvira, beskonačnim testiranjem portala PU na svima nama, državnim e-poslovanjem u koje su počeli redovno dodavati papirne obrasce… njih smo primetili i odradili, a buduću godinu fokusiramo na smislena unapređenja i kvalitet.

* Sledeće, 2015-e godine očekujemo dosta izmena u raznim segmentima poslovanja imajući u vidu najavljene zakonske promene i namere zakonodavaca da se pređe na elektronsku razmenu dokumenata. Dosta toga smo već pripremili i mislimo o tome tako da Vi ne bi morali.

I da pređemo sa reči na dela: Evo opisa konkrentih promena i poboljšanja u Lidderu, jer su neki od Vas to tražili:

-Auto popunjavanje kompenzacije
Kompenzacija je dobila mogućnost automatskog popunjavanja predloga za kompenzaciju i to za obe strane. Obrazac je i dalje isti i može se popunjavati i ručno s tim da je uvedena komanda “A” koja, u zavisnosti od strane na kojoj ste, popunjava za tog komitenta, kao kupca ili za tog komitenta kao dobavljača, sve stavke koje bi mogle ući u predlog komenzacije. Ova funkcionalnost radi, naravno, na osnovu otvorenih stavki sa kartice komitenta, te je nophodno da je povezivanje ispravno urađeno, bilo ručno, bilo automatski.

-“Bruto bilans” za period
Pri ulasku u bruto bilans biće Vam postavljeno novo pitanje (kao prvo) “datum OD” sa predloženim datumom početka poslovne godine. Ukoliko taj datum ostavite kako je predložen Bruto Bilans će ostati standardni Bruto bilans. Ukoliko datum OD promenite, izveštaj se neće zvati bruto bilans već “izveštaj o prometu za period od-do” i sadržaće podatke (sem početnog stanja koga u takvom izveštaju nema) kao u bruto bilansu za sva konta/grupe/klase s tim da se računa promet od tog datuma do datuma do koji ste uneli. Ovi podaci su se i ranije mogli dobiti na par drugih načina u Lidderu, ali sada su u okviru stavke bruto bilans jer je ovo mesto najlogičnije.

-Korišćenje kursa sa sajta NBS
Lidder će Vas, od sada, pre nego što Vas pita za kurs, pitati i da li želite da preuzme aktuelni kurs sa online servisa Narodna Banke Srbije. Ako odgovorite potvrdno, kurs će biti preuzet i upisan u listu, a Vi ćete normalno nastaviti sa unosom te će te na mestu gde ste upitani za kurs željene valute videti već unet kurs iz NBS koji, ako je potrebno, možete izmeniti. Ukoliko imate aktuelne i preporučene verzije operativnog sistema ovaj servis će raditi nesmetano, a ukoliko ne, dobićete poruku o grešci gde možete pritisnuti F1 i videti uputstvo kako se sertifikat za NBS instalira.

-Lidder EMail na inboxu
Omogučeno je slanje kopije svih poslatih mailova direktno iz Liddera na neki e-mail nalog, tako da je jedini nedostatak slanja maila iz Liddera, tj. nemogućnost pregleda svih poslatih mailova, otklonjen. U polje e-mail adrese (U sekciji Servis/Opcije/Lidder/email) na koji se šalje kopija svih mailova poslatih iz Liddera, upišite mail svoje firme i sve što iz Liddera pošaljete nekome stizaće i Vama na taj mail. Naravno, sve ovo važi pod uslovom da koristite Lidder email servis. Ako koristite OutLook ili neki drugi e-mail klijent, ovo polje neće imati efekta.

-Opcije za štampu e-klauzula
Klauzula o tome da je dokument generisan na računaru i da je punovažan bez pečata i potpisa se od sada može i štampati na papirnoj kopiji dokumenta i biti i na e-mail kopiji dokumenta što možete kontrolisati putem dve novododate opcije koje možete uključiti/isključiti na nivou firme (servis/opcije/firma/opcije).

-Sortirani uvoz izvoda
Izvodi koji se automatski uvoze iz elektrnoskih izvoda (datoteka koje se izvoze iz programa za elektronsku komunikaciju sa bankama) će od sada uvoziti i knjižiti stavke onim redom kojim ih programi za eleltrosnku komunikaciju sa bankama štampaju da bi ih Vi mogli lakše pratiti tokom kontrole naloga ako za tim imate potrebe.

-Devizno povezivanje stavki
U pregledu stanja konta pre nego što započnete povezivanje stavki (komandom “V”) možete preći u pregled po valuti (komanda “E”) i povezivanje nastaviti raditi sa prikazom iznosa u valutama. Ovo će biti značajno olakšanje svima koji intenzivno knjiže devizne promene.

-Brža cloud skladišta
Uz članstvo u Lidder klubu imate pravo da korstite cloud (web) skladišta podataka. Ta skladišta na koja podatke šaljete radi sigurnosti ili komunikacije sa nekim ko takođe ima Lidder, se nalaze na nekim velikim farmama servera i na internet čvorištima negde u svetu u okviru firmi koje profesionalno vrše usluge zakupa tih kapaciteta. Radi veće brzine pristupa (do sada je ograničenje bilo oko 6/20Mbs po svakoj konekciji) od ove verzije menjamo podrazumevanog provajdera tih usluga. Zbog ove promene će sva web skladišta od ove verzije biti nova i time prazna. Ne bojte se, podaci su i dalje tu, samo je potrebno da nam javite da li želite da ih sve imate i u novim skladištima. Ako želite, kopiranje će biti izvršeno istog dana. Stari podaci će ostati na starim serverima sve do aprila 2015 za slučaj da nekome ipak zatrebaju. Takođe, možete tražiti od nas da Vam besplatno snimimo CD sa arhivama sa starih skladišta. Konkretne podatke o pristupu web skladištu možete dobiti od nas ako Vam trebaju da bi svom skladištu pristupili sa nekih drugih instanci Liddera ili iz nekih eksternih programa sa kojima razmenjujete podatke.

-Cloud skladišta svima
Svi korisnici Liddera imaju pravo na korišćenje cloud skladišta uz članstvo u Lidder klubu. Do sada, morali ste da pozovete našu podršku radi aktiviranja servisa, a od sada, to više nije potrebno jer svaka licenca Liddera ima već aktivirano skladište koje odmah može da upotrebi. Probajte. Snimite podatke redovnim putem i onda ih sa nekog od skladišta prebacite u cloud skladište. Jednostavno je, a bolje sigirnosne kopije nema!

-Usluge u MP iste kao na VP
Unos usluge u MP fakturi (komanda “G”) proširen je sa jednog na 9 redova. Od sada se, u MP fakturi, usluga unosi isto kao i na VP fakturi.

-Info panel još informativniji
Kada su u Info panelu prikazani podaci izabranog komitenta, u Rentgen sekciji, u gornjem levom uglu, pojavljuje se taster koji omogućava brzi prikaz analize istog komitenta za suprotnu ulogu u preduzeću. To znači da ćete, ako gledate podatke komitenta kao kupaca, tim tasterom preći na analizu istog komitenta ali kao dobavljača i obratno. Isto važi i za uloge kupca/dobavljača u inostranstvu, matičnih ili zavisnih kupaca/dobavljača i kupaca/dobavljača koji su ostala povezana pravna lica.

-Dodati su obrasci OZ7 do OZ10
Među ostale obrasce dodati su obrasci od OZ7 do OZ10. Ovi obrasci nisu bili dodati ranije jer su bili posebno štampani / obeleženi posebnim rasterom na gornjem delu obrasca, tako da su podaci morali da se predaju popunjavani na originalu, ali praksa je pokazala da i oni koji te obrasce primaju prave fotokopije toga tako da od sada imate i njih između ostalih.