– Eeeee-Fakture

   · Uvedena je provera statusa samo za jedan dokument. Desnim klikom na primljeni/poslati prilog dobijate mogućnost da proverite status samo za taj određeni dokument. Ovo je pogodno kad vas zanima samo jedan dokument, kako ni biste morali da čekate proveru za sve priloge koje imate u listi.

   · Uveli smo obaveštenje o dostupnosti SEFa i prilikom preuzimanja paketa, pa će tako kada je odziv SEFa usporen ili nije u punom kapacitetu operater dobiti poruku: „SEF API servis trenutno ima poteškoća u radu”.

   · Uvedeno snimanje PDF fajla u trenutku slanja dokumenta u pojedinačnu evidenciju.

– Uvedena je mogućnost promene naslova za povrat po avansnoj fakturi u „Knjižno odobrenje po AF”
Za delimično ili kompletno odustajanje od posla koji je plaćen avansno i za koji je izdata avansna faktura, i vraća se novac kupcu, radi se dokument o smanjenju (knjižno odobrenje po izdatim AF, ili po nekoj AF, ili za neki period). U ovom slučaju treba da se uradi „Povrat?” i to bez poziva na neku određenu AF i da se prikaže ukupan iznos po izdatim AF. Nakon unosa iznosa komandom „3” omogućena je promena na alternativni naziv dokumenta „Knjižno odobrenje po AF”. Tako napravljen dokument šaljete na SEF na uobičajen način. Uz knjižno odobrenje možete da odštampate „Zahtev za saglasno knjiženje” i predlog „Saglasnosti”. Po dobijanju potpisane Saglasnosti i statusa da je dokument prihvaćen treba naknadnim slanjem evidentirati smanjenje PDVa i u Zbirnu evidenciju SEFa i to u polje „Smanjenje PDVa”.

Kada dobijete od dobavljača knjižno odobrenje za povraćaj avansa po primljenoj avansnoj fakturi, tako dobijeno knjižno odobrenje treba proknjižiti ručnim nalogom kroz vrstu dokumenata 14 (VD predviđena za knjiženje ostalih ulaznih računa).

– Ubrzan rad usaglašenja početnog stanja

– Datumski sled na opomenama i IOSima
Od sada se otvorene stavke u Opomenama i IOS-ima, prilikom štampe, ređaju datumski a ne po broju veze.

– Iznosi suma u pregledu dokumenata
U VD: 9, 81, 87, 94 i 97 su dodati iznosi u samom spisku dokumenata za odabir.

– Popisne liste po prethodno napravljenom filteru
Vraćena je mogućnost učitavanja prethodno napravljene filtrirane liste artikala prilikom otvaranja nove popisne liste.

– Izlaz robe sa komisiona
Ukoliko koristite mesta isporuke i radite sa komisionom onda Lidder radi kontrolu za vas. Ukoliko je roba data na komision određenom kupcu i predefinisano je neko mesto isporuke za tog kupca, kasnije prilikom izlaza te robe Lidder radi kontrolu robe koja je baš na toj adresi (mestu isporuke) i daje upozorenje ako skidaš robu za tog kupca sa neke druge lokacije u okviru istog komitenta. Pri fakturisanju, pre unosa artikala, treba odabrati adresu isporuke komandom „Ctrl+S” kako biste dobili samo artikle koji su za tu adresu.