Izmene Zakona o radu
Novim izmenama i dopunama Zakona u radu promenjen je način obračuna minulog rada, zbog čega je omogućena opcija o načinu obračuna minulog rada u koraku 1, “isplatilac” koju treba uključiti, a sve drugo treba raditi kao i do sada. Promena izračunavanja sa tromesečnog proseka na dvanaestomesečni kao i nova (i još uvek od strane PU nedefinisana, naravno), naknada štete za ne-korišćenje godišnjeg odmora će Vam doći kroz ažuriranje šifarnika iz samog obračuna zarada koje možete uraditi odmah po instalaciji ove verzije ili kasnije kada budete u obračunu isplata.
Nove stope doprinosa
Nove stope doprinosa za PIO i zdravstvo, koje važe od 01.08.14, su u novim definicijama koje će biti postavljene na ND servere 01.08.14 tako da će te ih primeniti jednostavnim ažuriranjem šifarnika iz samog obračuna isplata, na taj dan. Do tada, aktuelne definicije donose promene izračunavanja proseka i još po nešto, a stope doprinosa će biti postavljene od dana kada budu važile. Naravno, Vi uvek možete otići u definicije, tj. u šifarnik PU iz koraka 3, i sami promeniti stope, ali je automatsko ažuriranje dosta jednostavnije.
Najava ugovora o radu
Ove Izmena Zakona o radu su prošle dosta jednostavno što se tehnike obračunavanja tiče, kao što ste videli. Što se tiče pravljenja novih ugovora o radu, što je glavna promena i što će, izgleda, biti neophodno, New Dimension će Vam uskoro ponuditi pomoć u vidu automatizacije izrade ugovora o radu sa već profesionalno i stručno urađenim predlogom ugovora koji ćete moći štampati iz matičnih podataka za svako lice. Razmišljanja drugih korisnika na ovu temu možete videti na Lidder forumu. Link
Aktivan alarm godišnjice
Od sada možete koristiti polje “alarm godišnjice” u okviru matičnih podataka lica koje služi tome da tražite da Vas Lidder, pri ulasku u obračun isplata, obavesti da li u sledećih 30 dana nekome od lica u evidenciji obračuna, nailazi godišnjica u firmi. Tu informaciju je dobro imati i još bolje upotrebiti za unapređenje odnosa unutar firme.
Traženje u evidencijama
U evidencijama (KUR/KIR, itd) su omogućene standardne komande T i O (Traži i Opet) koje pretražuju po koloni opisa stavke u evidenciji.
Sprečavanje dupliranja
Lidder od sada, na osnovu opisa dokumenta, proverava da li je takav direktan ulaz u maloprodaju možda već proknjižen, slično kao i kod VP kalkulacija i kod ulaznih računa troškova.