– Novi rad sa nalozima za prenos
Rad sa nalozima za prenos je od sada nešto jednostavniji i ima više funkcija. Deo tog novog načina rada je i do sada poznati način iz obračuna isplata, koji je proširen tako da se u tekući paket naloga mogu prebacivati i nalozi iz arhive naloga, kao i pojedinačni nalozi koje pravite. U arhivu i iz arhive je moguće prebacivati i naloge koje pojedinčano pravite (komandom V iz glavnog menija, npr.), kao i naloge koji se automatski prave iz kalkulacija VP i MP. Funkcionalnost je ostala ista s tim da modernije grafičko okruženje olakšava pristup arhivi, sortiranju i grupnoj manipulaciji (štampanju, brisanju, eksportu), jer se arhiva naloga od sada nalazi u tabelama na koje ste navikli i koje se lako prilagođavaju. Sve funkcije se od sada mogu pozivati mišem, ali je rad tastaturom očuvan i komande koje su ranije važile za rad sa nalozima za prenos su i sada tu.

– PIB i Matični Broj ispod adrese kupca
Izgled fakture, otpremnice i prevoznice je malo preuređen i od sada se PIB i Matični Broj komitenta nalazi odmah ispod adrese kupca. Ovo mesto je logičnije jer se i ostali podaci o kupcu nalaze gore desno (ili levo, ako Vam je uključena odgovarajuća opcija). Ova promena uključuje i podatke o telefonu komitenta koji se pojavljuje ako Vam je uključena i ta opcija, kao i podatke o imenu i telefonu kontakt osobe koji se štampaju na profakturama, otpremnicama i prevoznicama. Sada, dakle, imamo podatke o imenu, adresi, PIB (ili JMBG ili broj poljoprovrednog gazdinstva – BPG), matični broj, telefon, i kontakt osobu za kupca na koga glasi faktura, i svi podaci su grupisani na jednom mestu.

Ovde se otvara staro pitanje Pošte koja nije dozvoljavala da se brojevi koji liče na PAK broj pojavljuju ispod adrese, zbog čega je pre više godina PIB i pomeren niže u fakturu, ali zbog količine sporednih podataka koji se polako gomilaju na fakturi, ti podaci su se morali vratiti uz adresu. Ako se Pošta buni, moraćemo svi preći na štampanje zatvorenih koverti (koverte bez prozora) kada se dokumenti šalju Poštom. Da podsetimo, iz odabira komitenata možete lako odštampati adresu komitenta direktno na koverti ako koristite laserski štampač komandom Ctrl+K iz odabira, tj. spiska komitenata.

– Duži podaci u “Robu preuzeo”
U polje “Robu preuzeo” koje se štampa na otpremnici i prevoznici od sada možete uneti više podataka nego do sada jer se u te podatke upisuje prevoznik u slučaju kada štampate prevoznicu – gde on preuzima robu, a kada je prevoznik pravno lice tamo morate upisati i njegov PIB i Matični broj i ime i adresu, što ovo produženje polja olakšava.

– Lice odgovorno za tačnost…
Polje “Lični podaci lica koje potpisuje odnosno overava pečatom i odgovara za tačnost isprave koja prati robu” za koje Vas je Lidder do sada pitao na fakturama-otpremnicama, otpremnicama i prevoznicama, od sada se nalazi pod opcijom firme koju morate uključiti da bi Vas Lidder nastavio pitati za te podatke i eventualno ga štampati. Ovo je urađeno jer je po najnovijem tumačenju raznih propisa koji utiču na izgled fakture (pre svega Zakona o trgovini) ovo višak informacija koji je uveden pre par godina zbog Zakona o elektronskom potpisu. Kada štampate fakture koje imaju klauzulu da su elektronske i da važe bez pečata i potpisa, Lidder će štampati ime odgovorne osobe (iz podataka firme) ili ime operatera ako ime odgovorne osobe nije uneto, čime je Zakon o elektronskom potpisu zadovoljen. Svakako, ako želite da se lični podaci lica koje potpisuje odnosno overava (…) i dalje štampaju, uključite opciju u opcijama firme i bićete upitani i za te podatke, pa će i oni biti štampani.

– Bolje prelamanje naziva komitenta
Prilikom štampe naziva komitenta u fakturama Lidder u okviru polja adrese kupca štampa i naziv kupca, i to potencijalno u tri reda, tako što prelama naziv i prebacuje u sledeći red ono što ne može da stane u prethodni u okviru zadate širine. Od sada je omogućeno da u okviru naziva možete stavljati zvezdice koje će omogućiti da se naziv komitenta prelama onako kako vi želite: prva zvezdica će nastaviti štampu naziva komitenta u drugom redu tamo gde je u okviru naziva stavite, a druga zvezdica će prebaciti štampu naziva komitenta u treći red. Unošenjem zvezdica precizirate prebacivanja redova pri štampanju naziva komitenta, zvezdice koje unesete se neće videti u štampi. Zvezdice se ne moraju unositi i ako ih ne unesete, prebacivanje u sledeći red pri štampi će se raditi kao i do sada. Nekim podacima je u fakturama eventualno promenjen redosled štampe i/ili poravnanje sa elementima iznad i ispod (to je više od 50 različitih verzija faktura koje se drugačije formiraju u odnosu na opcije korisnika i potreba samog posla). Ne brinite, svi podaci su i dalje tu, samo su preuređeni tako da imaju logičniji raspored u svetlu trenda stalnog dodavanja novih informacija.

– Besplatna promena memoranduma
Zbog dodavanja podataka ispod adrese kupca, može doći do toga da na grafičkom memorandumu okvir adrese kupca, ako ga ima, ne izgleda lepo sa desne strane jer su podaci postali duži. To se naročito vidi kada su naziv i adresa duži, pa zajedno sa PAKom zauzimaju 6 redova, a uključili ste npr. i opciju štampanja telefona, štampa se i kontakt i sa ovim novim matičnim brojem i PIBom ima devet redova u okviru podataka o kupcu. Ako imate ovakve situacije, a okvir podataka kupca na grafičkom rešenju nije odgovarajući, javite nam se da grafički memorandum koji koristite (ovaj put besplatno) promenimo. Tekstualni memorandumi su već prilagođeni, ali moramo reći da izgledaju jednako anahrono kao i pre, uzimajući u obzir to da tekstualne memorandume ne treba koristiti u današnje vreme koliko-toliko modernog poslovanja.

– Više JBKJS brojeva za jedan PIB
Budući da Lidder automatski pronalazi JBKJS brojeve po PIBu, a da JBKJS brojeva za jedan PIB može biti koliko se svidi onima koji ih dodeljuju, u Lidderu od sada imate mogućnost da u okviru promene šifre analitike komitenta odaberete odgovarajući JBKJS za uneti PIB, ako ih ima više. Odabir možete uraditi klikom na taster za dobijanje liste u okviru polja za JBKJS, dole desno u prvoj sekciji u okviru promene podataka komitenta.

– Polegnuti format štampe
Lidder će od sada za neke dokumente sam predlagati (postavljati opciju na uključeno), da se dokument štampa u polegnutom (landscape) formatu. Kao i do sada, Vi možete tasterom “L” isključiti ili uključiti tu opciju kako Vam odgovara, u momentu kada Vam Lidder kaže “pritisni enter kada je printer spreman”. Dokumenti za koje će Lidder predložiti da se štampaju polegnuto su:
– Specifikacija naloga za prenos (iz isplata i iz rada sa nalozima) ako ima više od 6 kolona;
– Bilo koji interaktivni tabelarni izveštaj (bruto bilans, lageri i sl.) ako imaju više od 6 kolona;
– Sve evidencije koje imaju više od 6 kolona;
– Kartoni/evidencija isplata za zaposlene.
Napominjemo da polegnuti način štampe nije moguć na matričnim štampačima sa brzom štampom, pa za takve printer izlaze ova nova funkcija ne važi. Takođe, polegnuti način štampe je od sada onemogućen za dokumente koji nisu predviđeni za takvu štampu (faktura, nalog za knjiženje i slični).

– Štampa opomene iz kartice komitenta
Od sada, kada ste u pregledu kartice komitenta i odlučite da mu pošaljete opomenu na ime faktura dospelih za plaćanje, to možete uraditi komandom “\” (ž na srpskim tastaruama), slično kao što ste i do sada mogli da sa istog mesta komandom “[” (š na srpskim tastaturama) pređete na izradu izvoda otvorenih stavki (IOS) za komitenta u čijoj se kartici nalazite.

– 2020.god. bez podrške za Win-XP
Ukoliko još uvek koristite Windows XP OS (operativni sistem) na nekom od računara, ovom prilikom vas obaveštavamo da je proizvođač tog OSa (MicroSoft) prestao sa podrškom pre 10(?) godina i ujedno da će u drugom kvartalu 2020.godine i Lidder prestati sa podrškom funkcionisanja na Windows XP OS-u.

– 2020.god. sa podrškom za Windows 7
Za Windows 7 OS proizvođač (MicroSoft) prestaje sa podrškom svog proizvoda početkom 2020.godine što znači da nas sve primoravaju da pređemo na Windows 10 PRO. Lidder će funkcionisati na Windowsu 7 najmanje još dve godine tako da imate vremena da pređete na Windows 10 PRO varijante OS-a na svim svojim računarima. Hardverski zahtevi, što se Liddera tiče, ostaju isti i možete ih videti na www.nd.rs u sekciji česta pitanja i odgovori.

– Zarez koji ste, možda greškom, uneli u polje otpremnice za fakturu više neće praviti problem pri eksportu faktura u Centralni registar. Lidder će unete zareze ignorisati jer Centralni registar koristi format koji ne podržava opise sa zarezom.