U protekloj godini smo, uprkos situaciji, prešli na novu generaciju Liddera, bez promena u navikama u radu kod Vas, tj. kod svih korisnika Liddera. Napravili smo novi Lidder koji je skoro 1:1 u odnosu na stari. To je podvig koji se retko dešava u softverskoj industriji, a napravljen je zato što cenimo Vaše vreme, kao što i Vi cenite naše. Uz tehnološka, napravili smo i dosta funkcionalnih poboljšanja čemu broj novosti u Lidderu i svedoči.

Uz ovu verziju korisnicima smo obezbedili i poklone koji će pomoći da podatke sigurnije čuvaju i da ih i pored automatskog bekapa koji Lidder pravi na Cloud-u, čuvaju i na fleš uređajima malo boljeg kvaliteta koji su pojedinačno provereni. Fleševi su ujedno malo većeg kapaciteta zbog predviđenog korišćenja elektronskih arhiva dokumenata čija bi upotreba trebalo da bude i obavezna od 2022.godine, kako bi se automatski generisali izveštaji koji će biti potrebni za arhivsku građu. Lidder je spreman, potrebno je samo početi sa prilaganjem originalnih dokumenata uz Lidder dokumente koje pravite – tj. koristiti rad sa prilozima u Lidderu.

Pitanje koje je svima na umu je “A šta je sa elektronskim fakturama?”. Da podsetimo (opet): Lidder šalje elektronske fakture automatski, direkt mail servisom, već 15 godina. Od 2021. godine šalje i u najnovijem formatu koji je država propisala ove godine. Jedino država nije omogućila da elektronska razmena funkcioniše – opet su odložili. Lidder direkt mail servis i dalje radi kako je i radio i šalje elektronske fakture koje Vaši kupci mogu iskortistiti, ako umeju.

Prošle godine smo držali radionice i obuke u vezi sa e-fakturom, bilo nam je dosta firmi i ponadali smo se da će sve krenuti 2022.godine, ali avaj. Isto je kao kod uvođenja objedinjene naplate (ko se seća): Neko planira i realizuje projekat tako da se on iz dana u dan menja i postaje sve komplikovaniji i gori. Da li će i kada i kako proraditi ne zna se. Ono što čujete od zvaničnika možete slobodno svrstati u kategoriju marketinga. Mi situaciju pratimo i trošimo silno vreme prilagođavajaći Lidder sistemu koji se menja u svim pravcima već mesecima. Čim nešto kod njih bude profunkcionisalo kako treba, Lidder će biti spreman. Za sada se ništa ne zna. Sve se menja na dnevnom nivou i izgleda kao da se menja bez plana.

Slično je i sa fiskalizacijom. Čak i par meseci od kada je marketing ministarstva finanasija proglasio da možete da pređete na nove sisteme nove fiskalizacije, ništa konkretno, niti jedan sistem ne postoji, nigde. Da podsetimo, zbog ovakvih poteza državnih organa, Lidder nema direktnu fiskalizaciju i dalje. Postoji minimalna šansa da ove godine nešto integrišemo ako država napravi mogućnost da softver direktno fiskalizuje račune. Za sada kase ili neki drugi hardverski uređaji ostaju u opticaju. Kažemo za sada, jer se sve menja na dnevnom nivou, iako je, po njima, još od pre dva meseca sve spremno, a zapravo ničega nema.

Naravno, kao i uvek, tu smo da sačekamo, protumačimo i praktično realizujemo skoro sve čega se država bude setila da “ubrza”, “pojača” i napravi “boljim” u poslovanju svih nas.


* I da pređemo sa reči na konkretna poboljšanja, kao i svake nove godine, kao i u svakoj novoj verziji:

– Novo traženje u interakt. izvestajima
Osim standardnog brzog traženja u okviru svih interaktivnih izveštaja u Lidderu, gde je potrebno samo da počnete da kucate početak naziva nekog podatka i gde se Lidder sam pozicionira na pronađeni podatak, od sada imate mogućnost korišćenja komande F3 koja dozovaljava unos bilo kog dela bilo kog podatka u izveštaju na kome radite, gde će Lidder automatski pronaći i obeležiti sve slučajeve pronađenog teksta i omogućiti da se sa F3 i Shift+F3 šetate po podacima koji odgovaraju traženom. Vrlo, vrlo korisna mogućnost kod velikih izveštaja koja, pri tome, radi i vrlo brzo.

– Unos više rabata u stavci VP kalk.
Omogućen je unos više rabatnih procenta (do 3), kod unosa stavke u VP kalkulaciji. Kada Vas Lidder pita za prvi rabat, unesite ga ali kod potvrde držite taster Shift. Dakle, Shift+Enter će Lidderu reći da želite da unesete i rabat broj 2 i na isti način i rabat broj 3, ako postoji, posle rabata 2. Lidder će uzeti u obzir sva tri rabata i iz njih izračunati jedan rabat koji će stajati kao rabat u kalkulaciji. Ovo olakšava posao onima koji imaju komplikovane ulazne fakture gde su rabati prikazani pojedinačno iz marketniških razloga, a gde nema ukupnog dobijenog rabata ili krajnje cene koju biste mogli uneti.

– Brža izmena profakture iz odabira
Od sada iz liste profaktura koju dobijate kada, na primer, idete na pregled dokumenata po vrsti 7 (komanda D iz glavnog menija) možete iskoristiti komandu Ctrl+S (ili odabrati tu komandu iz menija komandi) kojom ćete automatski preći na izmenu profakture koja je trenutno odabrana. Ovo je ubrzanje postupka za one koji rade sa profakturama i koji ih često menjaju.

– Omogućen unos MP popusta kroz cenu
Komandom Z iz ručnog unosa stavki razduženja MP, od sada možete menjati način unosa popusta koji je dat po svakoj stavci. Do sada je to bilo moguće samo kroz unos procenta, a od sada možete promeniti način rada i pomenutom komandom omogućiti sebi da unosite konkretnu cenu gde će Lidder sam izračunati procenat popusta koji je dat u MP. To je i do sada funkcionisalo kod automatskog uvoza sa kasa gde su uvek postojale samo krajnje cene jer kase ne prepoznaju procenat popusta. Da ne ulazimo u staru temu u praksi čestih, a neispravnih, nivelacija u maloprodajama kod davanja popusta, ovde je bitno samo da imate na umu da kod davanja popusta u maloprodajama morate imati pravilnik koji govori o pravilima davanja popusta pod istim usloviuma za sve kupce, jer popusti mogu postojati ali dve različite cene artikala u maloprodaji nikako (zabranjena situacija sa dve cene u MP je situacija koja se dobija kada radite nivelciju za prodatu količinu, za koju ste zapravo dali popust, i zato to Lidder ne radi).

– Olakšan rad mišem u izboru analitike
Lidder je poznat po tome da ozbiljno koristi tastaturu. Toliko ozbiljno da se mnogima to ne sviđa, jer zapostavlja miša, ali profesionalni i efikasan rad podrazumeva dobro naučene skraćenice na tastaturi. Ovom prilikom ispravljamo nepravdu prema mišu i u izboru šifara, koji se može koristiti svuda u Lidderu, pa i ovde uvodimo meni koji se dobija desnim tasterom miša na radnoj površini (na tabelu sa sadržajem – na neku od šifara) i koji daje skoro sve komande koje se mogu dobiti tastaturom u meniju – tako da se od sada mogu pozvati i mišem. Kažemo skoro sve jer miš ne može zameniti tastaturu, ali joj može pomoći da mnoge stvari elegantnije uradite ako Vama tako više odgovara. U meniju neće biti stavki koje operater inače ne može da pokrene, ili zbog tipa šifarnika ili zbog dozvola koje ima u opcijama. Na primer, ako operateru nije dozvoljen eksport šifarnika, neće mu biti dozvoljena ni štampa, pa se time ta opcija tom operateru neće ni pojaviti u ovom novom meniju o kome govorimo.

– Pomoć u BS i Statističkom izveštaju
U bilansu stanja i statističkom izveštaju od sada će svi AOPi koji imaju DEO konta koji treba izračunati ručno, biti posebno obeleženi tako da Vam nikako ne mogu promaći u toku popunjavanja. AOPI koji imaju deo zahtevaju posebnu pažnju, jer Lidder ne zna koja knjiženja spadaju u deo koji je opisan u pravilniku, a koji ne, i uzima sva knjiženja sa konta pri automatskom popunjavanju.

– Proširen Export u XLSX
Lidder od sada u XLSX može izvoziti, umesto dosadašnjih maksimalnih 65.000 stavki u jednu XLS datoteku, do 150.000 stavki u XLSX datoteku. Ako imate potrebu za izveštajima sa većim brojem stavki, Lidder će automatski napraviti dve XLSX datoteke, mada preporučujemo da koristite neki drugi format za tu količinu podataka.


Informacija: Od 2022. godine, svi korisnici koji su bili u “sta” (START) kategoriji korisnika Liddera, prelaze, bez doplate u “std” (STANDARD) kategoriju korinsika, pošto start kategoriju korisnika Lidder Monolita više neće podržavati i neće primati nove start korisnike. Ovo konkretno znači da će svi start korisnici, bez obzira kada su kupili Lidder licence, biti prebačeni u grupu onih koji imaju nove standard licence koje omogućavaju dokupljivanje novih terminala, vođenje više firmi i sve drugo što je omogućenu standard korisnicima.