-Operateri svih Liddera, obucite se!
Letnja akcija “Operateri svih Liddera, obucite se!” počinje od jula 2016.god. U ovoj akciji Vi birate, a mi poklanjamo. Promocija automatskog izvoza podataka na internet u vidu automatskog Lidder b2b portala, omogućava Vam da odaberete poklon na automatski generisanoj prodavnici samo za ovu priliku. Pokloni su ekskluzivno samo za članove Lidder kluba! Na glavnom ekranu Liddera, svakom operateru će se, dok ne klikne ili do kraja akcije, pojavljivati sličica koja vodi do objašnjenja, a zatim i do b2b portala na kome svaki operater sebi može naručiti poklon. Uživajte!

-Dvoredni nazivi artikla u fakturama
Uvedena je nova opcija za firmu “Štampa naziva artikla, bez obzira na dužinu naziva, u jednom redu” koja omogućava vraćanje štampe fakture na stari, jednoredni, način. Od sada je uobičajeno stanje da se nazivi, ako su duži od 32 slovna mesta, štampaju u dva reda u fakturi. Da podsetimo: nastavak (unos naziva artikla preko 32 slovna mesta) možete dobiti sa Shift+Enter kod potvrde unosa prve linije naziva. Preporuka je da se držite prva 32 mesta jer se tako dobija na jasnoći fakture, ali u situacijama gde je to ipak nedovoljno, moguće je uneti i duže nazive na opisan način. Ako je neophodno uneti i opis artikala, to se postiže uključenjem opcije opisi, deklaracije i garancije, pa onda svaki artikal osim naziva ima i posebne dokumente opisa, deklaracije i garancije koji se dodaju u info panelu. Slično važi i za fotografije artikala.

-Nove mogućnosti Lidder web portala
-Izveštaji za menadžere koji se izvoze na Web portal se od sada mogu birati pojedinačno. U listu dosadašnjih izveštaja dodat je i “bruto bilans”, što će najviše pomoći agencijama koje izvoze podatke da bi ih njihovi komitenti mogli gledati “on-line”, tj. na internetu.
-Izveštaji koji komitenti mogu gledati na Vašem b2b portalu i koje od ranije možete birati pojedinačno su bogatiji za izveštaj “specifikacija poslovnih odnosa” gde se mogu videti svi Vaši odnosi sa nekim komitentom (kupac, dobavljač, avansi, sporna potraživanja i tome slično). Takođe, od sada je moguće odabrati posebno da li izvozite i kartice dobavljača i kartice kupaca na portal.
-Kartice komitenta će se izvoziti prikazane u devizama (sa konta ino kupaca ili dobavljača) ako je komitent ino dobavljač ili kupac.
-Ako je komitent povezano, matično ili zavisno pravno lice, kartica komitenta će biti izvežena sa odgovarajućeg konta, a ne sa konta domaćih kupaca (ili dobavljača) kao do sada.
-U šifarniku komitenata se razmaknicom može doći do podatka web password, te se može brzo menjati komandom “+” (plus), što je zgodno kod dodeljivanje passworda za više komitenata.
-Komentar koji komitenti ostave na b2b portalu će se pojaviti pri izboru dokumenta sa portala za uvoz u Lidder tako da ćete imati lakšu dodatnu komunikaciju sa komitentima koji naručuju on-line.

-Novi dokument: storno Avansne fakture
Dodato je novo pitanje “povrat” nakon početka izrade avansne fakture koje omogućava izradu storna avansne fakture. Storno se radi odabirom neke već postojeće avansne fakture.

-Fakture i bez valutne klauzule
Fakture se od sada mogu štampati i bez valutne klauzule u okviru klauzula ispod tabele sa artiklima i uslugama. Da bi se ovo postiglo, dovoljno je pritisnuti Ctrl+V u izradi fakture i odgovoriti potvrdno na pitanje. Promena štampe valutne klauzule kod već proknjiženih faktura postiže se komandom “Shift+I” iz pregleda fakture gde se pitanje o štampi automatski postavlja pre datuma valute.

-Automatsko povezivanje uplata u troškovima
U automatskom knjiženju ulaznih računa – troškova postoje slučajevi u kojima se u nastavku dokumenta odmah knjiži i plaćanje (nastavak koji se dobija sa Shift+Enter) što Lidder od sada prepoznaje i odmah stavlja to novo zaduženje i plaćanja iz istog naloga u vezu, tako da nije neophodno dodatno ići i intervenisati na povezivanju kartice za ovakva knjiženja.

-Veće fotografije za FreePOS
Pri izvozu fotografija artikala za izvoz u FreePOS (program za rad sa fiskalnim uređajima u maloprodaji) Lidder će od sada izvoziti fotografije veće rezolucije tako da će se na kasi svaki artikal videti dosta jasnije.

-U razduženju MP dodata je nova komanda “V”
koja omogućava izvoz razduženja u XML formatu koji može poslužiti instant fiskalizaciji tog razduženja, tj. automatskog slanja tog razduženja na fiskalni uređaj, ako to program koji radi na kasi podržava. FreePOS od tekuće verzije (2.8) podržava uvoz pojedinačnog računa iz XMLa te je omogućeno brzo fiskalizovanje (bez prekucavanja i čekanja) razduženja MP koje se radi u Lidderu, paralelno sa redovnim radom na kasi.

-Za one koji, ipak, klikću mišem dok rade u Lidderu,
uvedeni su novi, veći tasteri kao odgovori na pitanja i potvrde unosa. Podsećamo da je mnogostruko brže i efikasnije ne dirati miša u toku rada, na pitanja se može odgovarati sa D, N, zvezdicom (*) i enterom sa numeričke tastature.

-Promenjen ispis valute važenja profakture:
umesto “XX dana od dana prometa” stoji “XX dana od dana izdavanja”.

-Izvoz za FreePOS za firme koje imaju preko 32.000 šifara u šifarniku je ubrzan za oko 10%. Zbog promenjenog principa rada sa većim šifarnicima isto važi i za veće šifarnike kod izrade robne analize. Napominjemo da je maksimalni kapacitet fiskalnih uređaja 60.000 šifara što je ujedno i maksimalni broj šifara u Lidderu, po jednom šifarniku.

-U sastavnicama gotovih proizvoda komanda za izračunavanje cene na osnovu trenutnog stanja materijala je unapređena i dobila je i spisak materijala kojih nema na stanju (ako nekih materijala nema na stanju) te ne mogu biti uzeti u obzir kod izračunavanja cene gotovog proizvoda.

-U odabiru printera (ona mala forma na kojoj piše “pritisni Enter kada je printer spreman”) od sada je, za odabir printer izlaza, moguće koristiti i brojeve na numeričkoj tastaturi. Za one koji nisu znali: prostim pritiskom na 1, 2, 3… (do 9) može se menjati printer ili slanje na email ili na pdf i slično, bez pokretanja drugih programa i dodatnog kliktanja mišem.

-Direkt email: 2x sigurniji. New Dimension paralelno koristi više internet servera od 2006. godine (tada se još ništa nije zvalo “cloud” 🙂 ). U slučaju problema u radu jednog servera, prelazili smo na drugi tako da su Vam serveri web skladišta i direktnog email servisa bili uvek dostupni. Od sada će Lidder pri ulasku, sam proveriti da li Vaša internet konekcija ima vezu ka željenom serveru i odabraće odgovarajući bez čekanja da Vi ili mi primetimo da “nešto nije u redu”. Situacije u kojima “nešto nije u redu” nastaju kod raznih provajdera ali i na nivou servera i interkonkecija i obično traju kratko – rašavaju se u okviru dana ali smo sada napravili da se za slanje mailova i takvi trenutni problemi rešavaju automatski. Skladište podataka se ne može automatski menjati tako da u situacijama u kojima trenutno ne vidite skladište morate rešiti sa svojim provajderom ili sačekati da oni to sami reše, što je obično slučaj. Napominjemo da su ovo retke situacije, ali sada će se dešavati još ređe.