– Odgovorno lice uz klauzulu o potpisu
Kada je uključena opcija “Štampa klauzule da su fakture rađene u Lidderu i da su validne bez pečata i potpisa” Lidder će od sada sa leve strane te klauzule štampati i “odgovorno lice”, kao i ime i prezime operatera koji je radio fakturu ispod toga. Da podsetimo, ime i prezime operatera unosite u opcijama operatera.


– Registracija faktura za KJS
Da bi faktura koju ste ispostavili firmi – korisniku javnih sredstava (KJS) bila i plaćena neophodno je da je registrujete na sistemu koji se nalazi na adresi crf.trezor.gov.rs. Ako imate jednu fakturu moraćete ići na sistem na navedenoj adresi i ručno uneti podatke fakture koju ste ispostavili, a ako imate više od jedne fakture onda ćete moći da iskoristite Lidder tako što ćete iz pomoći kod izbora dokumenta (komanda + u pregledu dokumenta kada treba da unesete broj dokumenta) moći da selektujete dokumente koje ćete nakon toga eksportovati kroz izbor “komande” koji se nalazi ispod spiska faktura u kome ste selektovali željene fakture tasterom INSert ili uz pomoć Ctrl+Click na svaku fakturu.
Napominjemo da ako imate jednu fakturu onda morate ručno da idete i unosite je, što je (kao i ceo taj sistem) ugrađeno bez mnogo razmišljanja, ali je tako. Sistem je, bar u ovom vrlo kratkom testnom periodu, očekivano nestabilan i neodzivan, pa budite strpljivi i ne dajte da Vas zbune nelogične i pogrešne poruke koje su čas na srpskom čas na engleskom. Sve to, naravno, nakon što se elektronski budete registrovali za korišćenje sistema; “Elektronski” kod trezora podrazumeva da se lično pojavite na šalteru sa neophodnim papirima koje ste elektronski dobili 🙂


– Automatsko pronalaženje JBKJS
Korisnici Javnih Sredstava imaju od sada Jedinstvene Brojeve koji se koriste prilikom obavezne registracije faktura. Pošto je neophodno da eksportna datoteka sa više faktura sadrži i taj Jednistveni Broj Korisnika Javnih Sredstava (JBKJS) (pošto im PIB i matični broj i sve ostalo nisu dovoljni, očigledno) onda je kod svakog komitenta omogućen unos tog JBKJS. U šifarniku komitenata (2040/4350) je moguće razmaknicom doći do prikazivanja JBKJS broja i tamo komandom + (plus) uneti taj broj.
Obzirom da bi unos JBKJS brojeva u svim šifarnicima svih firmi bio poveći posao, mi smo omogućili korišćenje komande V iz šifarnika koja će automatski na osnovu PIBa pronaći JBKJS i upisati ga kod Vas u Vaš šifarnik komitenata. Nakon unosa JBKJS brojeva, možete ići na izbor dokumenata (plus kod unosa broja fakture u pregledu) i tamo sa INS tasterom ili Ctrl+Click obeležiti fakture, a potom izborom komande za eksport (ispod tabele sa obeleženim fakturama) napraviti eksportni fajl koji onda pozivate na stranici crf.trezor.gov.rs.


– Oznake dokumenata sa godinom na kraju
Dodata je nova opcija za firmu koja omogućava da se na kraju oznake svih dokumenata nađe i poslovna godina. Tako, na primer, 16384/0 postaje 16384/0/2018 u poslovnoj 2018-oj ako je opcija uključena. Kada je opcija isključena, poslovne godine nema na kraju. Ovu opciju je preporučeno uključiti od sledeće poslovne godine ako koristite registraciju faktura kod trezora, jer oni ne znaju da se u svakoj poslovnoj godini dokumenti broje iz početka, pa da ih ne zbunjujemo previše moraćemo svi da menjamo način obeležavanja faktura.


– Operater za samo jednu firmu
U opcijama operatera omogućen je unos PIBa firme u kojoj operater jedino sme da radi. Ovo je korisno u situacijama gde neki operateri smeju da rade samo na određenoj firmi, a firmi na serveru ima više. U slučaju da se u opcijama operatera u sekciji parametri unese neki PIB, taj operater (koji mora imati sigurnosni nivo broj 2 ili veći) u spisku firmi neće ni videti da druge firme, sem te sa tim PIBom, uopšte postoje.
Primena ovog sistema je zanimljiva agencijama koje imaju terminale na koje im se klijenti priključuju putem interneta da bi radili nešto ili gledali nešto na svojim podacima, a potrebno je da pri tome ne vide sve druge firme koje postoje na serveru na kome je terminal na kome rade.


– Učitavanje iz BMP, JPG i PNG formata
Slike artikala se od sada mogu, osim iz BMP i JPG formata, učitati i iz PNG formata.


– Optimizacija (Klik manje) u pregledu slika artikala
Klik na sliku artikla za veću sliku, kao i klik na veću sliku artikla i izlaz iz iste neće više skidati tastaturni fokus sa radnog dela, tj, više neće biti potrebno kliknuti nakon slike i na radni deo za nastavak rada, već će se fokus automatski vraćati na radni deo. Svaki klik viška je klik viška i mi ga rado ukidamo kad god je moguće. Ako i Vi primećujete da negde postoji višak operacija, slobodno ga prijavite da zajedno optimizujemo brzinu i efikasnost rada.


– Nova opcija za operatera
Operater sa minimalnim pravima od sada u proizvodnoj kalkulaciji (ako mu je dozvoljen rad i pregled proizvodnih kalkulacija) ne vidi iznose, već samo količine.


– Promena podataka iz zaglavlja povrata dobavljaču
Komandom O je od sada moguće promeniti podatke iz zaglavlja povrata dovaljaču (VD3) u toku izrade dokumenta.