– PU objavila formate za PDP i dr.
Poreska uprava je objavila xml format za novu PDP prijavu i PB1 obrazac, a mi smo ga primenili i od sada radi izvoz (komanda X iz obrazaca) PP-PDP prijave sa svim dodacima za portal PU. Uz PDP se izvoze i obrasci PB1, Aneks obr. PB1, Aneks1 obr. PB1, OA, OK, PK, DK, PBPJ, PBN, PBN1, PK1, SU2 i SU.


– Čekamo PU za izvoz PPDG-1S i PB2
01.02.2017.god. su objavljeni Pravilnici o izmenama i dopunama sadržaja PPDG-1S i sadržaja PB2 obrasca za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, a mi smo iste izmenili i implementirali u Lidder obrasce. Ovi obrasci se predaju elektronski, ali obzirom da PU još uvek nije objavila xml format po kome će se vršiti uvoz, i još uvek na portalu nije omogućen xml uvoz, podatke iz ovih obrazaca možete unositi samo ručnim unosom direktno na portalu PU. Kad PU objavi format mi ćemo ga primeniti na obrasce i omogućiti izvoz. (Uz PP PPDG-1S se predaju i obrasci PB2, PK2, SU1 PK3 i SU3)


– Na APRu je od 02.02.2017.god. omogućeno dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja za 2016.god. Obzirom da nije bilo nikakvih izmena samo Vas podsećamo na šta da obratite pažnju pri izradi godišnjih izveštaja: Kod bilansa stanja i statističkog izveštaja treba obratiti pažnju na AOPe gde je u koloni “Grupa računa-račun” definisano da uzima deo računa. Lidder neće automatski uzeti iznose sa tih računa jer ne može znati koji deo AOPa treba da uzme. Na tim AOPima treba ručno uneti iznose i nakon unosa tasterom “R” ponoviti obračun. Detaljnije uputstvo možete videti u Helpu za Bilanse na linku “podsetnika”. Izveštaje izvozite komandom “X”.


– Štampanje listića bez isplate neta
Omogućeno je štampanje isplatnih listića za obračune zarada po kojima se ne isplaćuje neto već se plaćaju samo doprinosi.


– Pitanje o štampi fakture u nekoj valuti se postavlja samo ako je faktura obeležena da je za izvoz. Ako imate potrebe za štampom fakture u devizama iako faktura nije izvozna možete je odštampati korišćenjem komande Shift na prvom pitanju nakon davanja komande za štampu.