– eeeee…

– e-Servis
   Isto se dešava kao kod uvođenja objedinjene naplate (ko se seća): Neko planira i realizuje projekat tako da se on iz dana u dan menja i postaje sve komplikovaniji i gori. Da li će i kada i kako proraditi bez da se stalno nešto menja ne zna se. Ono što čujete od zvaničnika možete slobodno svrstati u kategoriju dooobrog marketinga. Mi situaciju pratimo i trošimo silno vreme prilagođavajaći Lidder sistemu koji se menja u svim pravcima i to na dnevnom nivou, dok pišemo ove novosti 26. aprila oni i dalje menjaju…
   Pošto smo se približili danu startovanja elektronskih faktura (1.5.2022.god.), i pošto smo testirali slanje i prijem e-Faktura preko e-Servisa, objavljujemo i novu verziju Liddera koja podržava rad sa e-Fakturama, bez posrednika, na Sistemu Elektronskih Faktura. Sve promene koje su objavljene do 26.04.2022.god. a u vezi sa funkcionisanjem rada SEFa su implementirane i sve radi i funkcioniše kako je zamišljeno i bez greške kako treba. Lidder je spreman!
   Sve naknadne promene od strane Ministarstva finansija na Sistemu Elektronskih Faktura ćemo ispratiti kroz dopune verzije 10.99.

– e-Fakture
   Po Pravilniku o elektronskom fakturisanju subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora koji posluju sa javnim sektorom su u obavezi da od 1. maja 2022.godine registruju i evidentiraju elektronske fakture preko Sistema Elektronskih faktura (SEF).
   Pre početka rada sa web servisom za razmenu faktura (SEF) potrebno je uraditi osnovna podešavanja Lidder opcija i parametara. Uputstvo za podešavanja se nalazi u Lidder Helpu u sekciji Opcije/Parametri i Dodaci/E-Arhive. Za automatsku komunikaciju sa eServisima potrebno je da u Lidder unesete jedinstveni ključ za autentifikaciju – API ključ.
   Za automatsko slanje faktura u SEF biće dovoljno zadati jednu jedinu komandu (komanda E iz fakture) koja će poslati fakturu direktno na SEF, bez da dodatno intervenišete ili ručno unosite bilo šta na portalu. Na portal se, pored fajla koji je XML UBL2.1 format, šalje i PDF dokument. Dokumenta koja su danas pristigla na e-Servis za vašu firmu će kod vas, u Lidder, automatski biti preneti sledećeg dana. Komandom F9 ulazite u rad sa arhiviranim i dokumentima za preuzimanje.
   Sve operacije u vezi sa prijemom, slanjem, odobravanjem, odbijanjem, brisanjem, arhiviranjem… faktura koje šaljete i koje primate radite u Lidderu. Voleli bismo da čujemo vaše utiske, da li je rad sa e-Fakturama u Lidderu jednostavan i lak i koliko vam je vremena bilo potrebno za podešavanje i početak rada sa e-Fakturama?

– e-Mail
   Pošto je slanje faktura u elektronskom obliku preko SEFa obavezno od 1. maja samo za javni sektor, svi ostali Lidder korisnici koji zasad neće koristiti direktnu komunikaciju sa SEFom, mogu nastaviti da šalju fakture e-mailom kao što su radili i u prethodnom periodu, prethodnih 15 godina:
    · Slanje faktura e-mailom
   Od sada se prilikom slanja fakture na e-mail, uz PDF i XML po UPSS formatu, šalje i XML po UBL 2.1 formatu koji je prilagođen za upload na eServise.
   · Export fakture komandom “L”
   Prilikom exporta fakture/dokumenta u datoteku komandom “L”, pored standardnog XML falja po UPSS standardu, exportuje se i XML po UBL 2.1 standardu.
   · Import fakture komandom “L”    Mogućnost učitavanja dobijene fakture od dobavljača u kalkulaciju ili ulaznu fakturu troška i dalje funkcioniše na način koji je funkcionisao i sa UPSS XML formatom, korišćenjem komande “L” za uvoz dokumenata iz ei foldera gde možete prebaciti preuzete pakete iz SEFa.

– e-Fiskalizacija
   Nove mogućnosti izvoza za fiskalne uređaje. Od sada postoji mogućnost izvoza za POS program Soft013, potrebno je u sekciji “export za fiskalne uređaje” odabrati “soft013” u rasporedu podataka za izvoz, a kod izvoza podataka odabrati “TXT-csv file (soft013)”.
   Dodat je automatski POS upload za Soft013. Izvoz za Soft013 sistem u maloprodaji se od sada, nakon pripreme koja na preporučenom hardveru traje kratko, uploaduje na Cloud skladište za razmenu sa Soft013 programom u pozadini, što znači da se u toku uploada na terminalu koji je za to određen sve operacije mogu normalno izvršavati. Ako automatski export i upload radite na serveru, u toku pripreme server će biti nešto manje odzivan, ali će normalno raditi, a u toku uploada rad neće biti usporen. Kako bi izvoz bio automatski potrebno je u export/import opcijama za firmu čekirati “Automatski UpLoad” i uneti odgovarajuće parametre. Pristup se radi preko “ftp.nd.rs”, a parametre za pristup možete videti u sekciji “servis/opcije/Cloud-email” pritiskom na taster “Prikaz cloud šifre i zavisnih licenci”. “@1” u korisničkom imenu označava “@nd.rs”, a šifra je napisana odmah pored korisničkog imena.
    Takođe, ukoliko želite da automatski preuzimate i specifikacije prodaje i maloprodajne fakture to možete komandom “L”, zatim izbor “Import specifikacije prodaje sa clouda”, s tim da je neophodno da pristupne parametre vašeg Cloud servisa postavite i u POS programu Soft013.
   Pored POS programa “Soft013” za koji je urađena i automatika oko razmene podataka, za sada znamo da export/import fajlova funkcioniše i sa još dva POS programa: “ABIS POS” i “Garson”