– Eeeee-Fakture

   · Od nove verzije SEFa uvedene su kategorije i opisi umanjenja u fakturama (popust, rabat…), a mi smo kao opis zadržali “rabat”, kako je bilo i do sada. Na samoj fakturi sa SEFa umanjenje je iskazano u ukupnom iznosu. Ako želite da vidite koliki ste rabat stvarno dobili u procentima (kako ste sigurno i dogovorili sa vašim komitentom i kako je to funkcionisalo da ove promene na SEFu), potrebno je da pregledate “Struktuirani format elektronske fakture…” gde je umanjenje iskazano i u procentima i po stavkama.

   · Promenili smo unos PDV kategorije pre slanja fakture na SEF. Primećeno je da neki korisnici ne vode računa o izboru podvrste kategorije iako je obeležena crvenom bojom pa smo iz tog razloga, u situacijama kada je potrebna intervencija korisnika radi odabira preciznije definisane PDV kategorije, polje ostavili prazno i zabranili slanje fakture na SEF bez unete kategorije. U tim situacijama izabraćete odgovarajuću kategoriju iz padajućeg menija koji dobijate klikom na strelicu u liniji “PDV kategorija:”

   · Za fakture u kojima je iskazan nefakturisani avans, a pritom su oslobođene po nekom članu Zakona o PDV, pogrešno su bile ispisivane avansirana osnovica i avansirani PDV. Ovaj upis je izmenjen i od ove verzije na SEFu će nefakturisani avans biti upisan kao stavka “Iskorišćeni avans bez PDV:”

   · U polju “Kratak opis:” u formi za slanje fakture na SEF, od sada će se automatski upisivati broj dokumenta.


– Vezivanje konačne fakture sa AF iz prethodne godine
Promenjen je način povezivanja konačne fakture sa avansnom fakturom iz prethodne godine. Više se neće ukucavati broj naloga već će se, po istom principu kao u tekućoj godini, avansna faktura birati iz spiska. Dodatno će biti filterisan spisak koji dobijate tako da će prikazuje samo avansne fakture komitenta za koga se radi konačna faktura.

– Vezivanje konačne fakture sa više AF
Od ove verzije je moguće povezati konačnu fakturu sa više avansnih faktura bilo iz ove ili iz prethodne godine. Takođe, moguće je kombinovati fakture iz tekuće i prethodne godine u jednoj konačnoj. Maksimalan broj avansnih faktura sa kojima može da se veže jedna konačna faktura je 12.

Vezivanje sa više faktura radite tako što u spisku avansnih faktura tasterom Insert (INS), na tastaturi, obeležavate sve avansne fakture sa kojima želite da povežete konačnu fakturu. Takođe, to možete raditi držanjem tastera “Ctrl” i kliktanjem mišem na željene avansne fakture. Sve obeležene avansne fakture će, radi jednostavnijeg pregleda, biti označene drugom bojom. Klikom na enter Lidder će vas redom (po dospeću) upitati za iznos koji želite da iskoristite sa koje avansne fakture pošto je to obavezan podatak za SEF, s tim što će uvek predlagati iznos sa odabrane AF.

Uvedena je i komanda “Ctrl + A” u izradi i pregledu konačne fakture sa kojom možete nakon povezivanja da vidite spisak veza i iznose kako biste ih iskontrolisali.

– Obeležje u spisku Avansnih Faktura
Od sada, u spisku avansnih faktura možete videti crvenom bojom obeležene sve avansne fakture po kojima je urađeno storniranje dela ili celokupnog iznosa. U avansnoj fakturi će crvenom bojom biti označen broj naloga ukoliko je ona stornirana.

– Bilans uspeha i Bilans stanja
Od ove verzije, u BU i BS dodata je kolona “Napomena broj” i omogućen je unos broja napomene kako ne biste morali na portalu APR naknadno da popunjavate kolonu 4 obrazaca BU i BS. Broj (oznaka) napomene može sadržati maksimalno 6 alfa-numeričkih karaktera. Kao i do sada urađene izveštaje možete da izvezete iz Liddera (komanda X iz izveštaja) i uvezete u aplikaciju APR.
Napomena: Pri formiranju zahteva za predaju FI na APRu dodata je mogućnost prepisivanja podataka iz prethodne godine, ali ako uvozite izveštaje iz Liddera ta kolona će biti prepisana podacima iz Liddera koji bi trebalo da budu isti tako da to neće biti problem.

– PDP prijava i prateći obrasci
Za izvoz podataka iz PDP prijave na portal PU nema puno pomoći, iako je struktura fajla koji se formira iz Liddera napravljena po uputstvima i tehničkoj dokumentaciji PU jedino što se upisuje su podaci iz obrazaca OA i POA. Sve smo više puta proveravali, kontaktirali PU, probali da uvezemo i njihov testni primer xml fajla ali čak ni on ne prolazi. Xml fajl sadrži sve potrebne podatke, ali nažalost ništa…

– Konačne fakture iz MP
Greškom su konačne fakture iz MP dobijale informaciju da je avans po AF iz druge poslovne godine i nisu mogle da se odštampaju. Od ove verzije je uklonjen taj ispis i ako ste imali takav problem moći ćete naknadno da odštampate te fakture.

– Faktura iz MP za Povezano pravno lice i Matično ili zavisno lice
Od ove verzije u okviru maloprodaje se prepoznaje kupac koji je u šifarniku obeležen kao “Povezano pravno lice” ili kao “Matično ili zavisno lice” i shodno tome umesto zaduženja za konto 2040, zaduženje će ići na 2020 ili 2000. Obratite pažnju na konto prihoda, prihod za prodaju iz MP će ići na konto 6041.

– Ukinuta štampa naziva softvera na dokumentima sa memorandumom
Na pojedinim dokumentima, koji se štampaju na memorandumu firme, u zaglavlju dokumenta je ispisivana verzija Lidder licence i naziv firme iz koje se dokument štampa. Od sada se taj ispis neće pojavljivati ni na jednom dokumentu koji se štampa na memorandumu firme.

– Sortiranje u pregledu rezervacija
Od sada se sortiranje radi po broju dokumenta kojim je roba rezervisana.

– Propratni tekst u dokumentu Interna Otrpmenica
Od sada se komandom “T” može uneti propratni tekst u Internoj Otpremnici koji se pamti za svaki dokument zasebno i koji može sadržati maksimalno 6 redova teksta.

– Propratni tekst u dokumentu Izlaz na komision
Od sada se komandom “T” može uneti propratni tekst u Izlazu na komision koji se pamti za svaki dokument zasebno i koji može sadržati maksimalno 6 redova teksta.

– Popisne liste u novoj formi
Kao što već znate, a kako smo ranije i najavljivali, nastavljamo sa promenama i unapređenjem izgleda pojedinih formi u okviru Liddera. Segmenti koji su već promenjeni su postavke dokumenata i obračun kamata, a od ove verzije predstavljamo i treći segment u novom izdanju.

Novi izgled “Popisnih lista” pruža vam sve što ste već navikli da koristite, ali sada sa još većim naglaskom na estetiku i korisničku interakciju. Ova nadogradnja ima za cilj da vaše korisničko iskustvo bude ne samo funkcionalno, već i vizualno modernije.

Naš cilj je da vam omogućimo bolju preglednost i intuitivniju navigaciju kroz svaku sekciju Liddera. Ovaj redizajn je tek početak u sekcijama “Razno” i “Postavke”. Sekcije “Razno” i “Postavke” su u fazi testiranja, jer želimo da budete sigurni da ćemo svaki deo pažljivo prilagoditi pre nego što ga objavimo i predstavimo. Vaši komentari i povratne informacije su izuzetno dragoceni za nas dok radimo na ovim promenama. Hvala što ste deo Lidder zajednice i što nam pomažete da unapredimo našu platformu u skladu sa vašim potrebama i željama.