– Posebna ponuda dislociranim stanicama
New Dimension dugi niz godina prodaje licence za korišćenje Liddera za vremenski ograničeno korišćenje, tzv. Dislocirane Stanice. Računovodstveni biroi od toga imaju korist utoliko što lakše komuniciraju sa svojim redovnim klijentima, a korisnici tih licenci imaju prednost korišćenja Liddera u svom poslovanju po povlašćenoj ceni i to dok rade sa agencijom koja im je to omogućila i koja je i vlasnik licence. Na ovu dobru kombinaciju mi dodajemo posebnu ponudu: Pozivamo dislocirane stanice na besplatne tematske obuke u prostorijama firme New Dimension, u drugoj polovini avgusta i u septembru, najviše iz razloga što se do sada nismo lično upoznali, tj. što niste bili kod nas na prezentaciji te niste čuli sve što mi inače govorimo na obuci. Godinama koristite Lidder, i možda je pravo vreme da se ovo leto i upoznamo. Šta kažete? I naši direktni korisnici su, naravno, uvek pozvani i potreban je samo jedan poziv (koji menja sve) da se dogovorimo oko viđenja.

– Inteligentno automatsko knjiženje izvoda
U okviru automatskog uvoza i knjiženja izvoda iz raznih formata, značajno je poboljšano prepoznavanje bančinih provizija i kamata. Od sada će se na osnovu šifre svrhe doznake i nekih drugih parametara prepoznavati da li je u pitanju provizija, kao i da li je u pitanju uplata neke kamate, te će se ti iznosi automatski i ispravno kontirati na troškove i na prihode. Konto prihoda od kamata treba da unesete u sistemsku Listu kontiranja na 26. mesto. U novim preduzećima koja Lidder otvara, to mesto je automatski postavljeno na 6620 i konto je otvoren. U već otvorenim preduzećima otvorite, ako već niste, ovaj konto i unesite ga u sistemsku Listu kontiranja.

– Uvoz izvoda iz SG banke ponovo radi
Zbog promena koje su se dešavale nad formatima koji se dobijaju od banke, a koje nisu u našoj kontroli, uvoz izvoda iz SG banke se neko vreme ponašao čudno. Čudan je i način na koji format koriste, ali je od ove verzije, što se Vašeg korisničkog iskustva tiče, sve na mestu sa još jednim poboljšanjem: SG ima običaj da za svaku transakciju obračunava proviziju u posebnoj stavci pa su izvodi bespotrebno duplo duži nego što bi trebalo. Lidder od sada prepoznaje ovu situaciju i proviziju knjiži u jednon stavu, iako se ista na izvodu fizički pojavljuje po 50x.

– Automatsko povezivanje i za povrate
Lidder od sada omogućava da unesete negativan iznos u stavku naloga i da pozovete automatsku izradu IOSa radi automatskog povezivanja stavki i da dobijete mogućnost da povežete taj povrat samo sa negativnim saldima veza. Negativna salda veze se od sada neće uzimati u obzir kod povezivanja pri automatskom knjiženju izvoda. Negativna salda veze ne bi trebala da postoje. Ovo bi trebalo da je vrlo retka pojava, naročito ako se koristi automatika za knjiženje avansa, ali svakako postoji i od sada je moguće povezivati i negativna salda veza. Ako ovu situaciju imate češće to znači da ne koristite kompletan automatski sistem za obradu avansa, uključujući i automatsko knjiženje izvoda. U tom slučaju Vas pozivamo na besplatnu obuku u vezi sa tim kod nas u prostorijama.

– Deklaracije i za distributere
Deklaracije na nalepnicama u formatu 4×11 na A4 strani su se u Lidderu do sada štampale samo za uvoznike, a od sada se u zavisnosti od zemlje porekla artikla, na nalepnici / deklaraciji štampa “Distrib.” ili “Uvoznik”. Distributer se štampa ako zemlja porekla ima praznu ili oznaki SRB, a za sve druge slučajeve štampa se “Uvoznik”. Da podsetimo, deklaracije mogu biti sa i bez bar koda i mogu se štampati na bilo kojim štampačima i to iz više različitih vrsti dokumenata sa onolikim brojem nalepnica kolika je količina na dokumentu, tako da se iste mogu koristiti kao svojevrsna kontrola količine ako sami lepite nalepnice ili kao usluga štampanja kupcima robe ako su oni u obavezi da lepe nalepnice.

– 4xY, dodatni format dekalaracija
Deklaracije na nalepnicama su se do sada mogle štampati samo na 4×11/A4, a od sada je moguće štampati ih i na 4xY, što zapravo znači da ih na A4 strani ima 4 horizontalno, a da po visini bude onoliko koliko može da stane na stranu, što zavisi od toga koje se sve informacije štampaju na deklaracijama i da li sadrže i bar kod ili ne. U slučaju korišćenja 4xY formata, za koji bivate upitani pri izradi nalepnica (komande E iz šifarnika, kalkulacija, faktura…), podrazumeva se da NE koristite unapred isečene nalepnice na 4×11 već da ćete ih sami iseći na onoliko redova koliko ih bude u zavisnosti od sadržaja.

– Naknadna promena opisa stavke od sada više ne sprečava druge da knjiže dokumenta u mreži. Ova komanda nije bila optimizovana za mrežni rad, kao ni komande za promenu deviznog iznosa, fakturne cene, roka trajanja i komercijaliste iz pregleda kartice. Ove komande treba koristiti vrlo retko i sa oprezom. Samo njihovo korišćenje govori o neoptimalnom uređenju protoka dokumentacije, čim je potrebno nešto naknadno menjati. Ako je pojava na nivou izuzetka onda je sasvim ok, komande zato i postoje. Za neke od navedenih podataka, postoji način da se izmene rade iz pregleda dokumenta, što je ispravnije.

– Lidder od sada radi proveru provere pri ulascima nakon havarijskih situacija. Do sada se dešavalo da nakon nepravilnih izlazaka svi u mreži, logično, krenu da ulaze u Lidder ponovo i da onda svi, jedan za drugim, rade proveru te iste firme. Od sada će proveru uraditi onaj računar koji prvi uđe u firmu nakon havarije, i ako zaključi da, na osnovu blic provere, nema problema, ostali terminali neće raditi istu tu proveru. Ovde napominjemo da ISPRAVNE mreže i sistemi nemaju NIKAKVE ISPADE. Ovo napominjemo zbog više ponovljenih praktičnih primera u kojima se ljudi “naviknu” na to da im mreža ispada svakodnevno… “Ispadanja” ne smeju da postoje ako je sve ispravno. Ako imate nepravilne izlaske javite se da ih, zajedno sa onima koji Vam održavaju hardver, rešimo i sprečimo. Svaki zastoj Vas košta mnogo više od cene popravke i preventivnog održavanja i kvalitetnog hardvera.

– Povrati iz prethodnih godina od sada imaju tretman povrata izlaza iz tekuće godine u okviru izveštaja o prometu robe.