– Eeeee-Fakture
   · Omogućeno je preuzimanje i automatski generisanog PDFa od strane SEFa prilikom preuzimanja eFakture u Lidder. Preuzeti PDF se automatski snima kao prilog u Lidder.

   · Slaganje ukupnih poreza i poreskih međuzbireva zbog zaokruženja i računanja na samo dve decimale od strane SEFa. U nekim slučajevima je dolazilo do neslaganja za 0.01 dinar.

    · Uz taster pošalji nalazi se strelica kojom sa dobija mogućnost snimanja XML fajla u folder za razmenu podataka. To je dotatna mogućnost izvoza UBLXMLa na EI folder za slučaj da Vam je potreban export koji u sebi sadrži komentar i reference, ukoliko ste ih upisali, za fakturu koju izvozite na SEF iz fajla a ne direktim slanjem iz Liddera.

   · Ograničenje od strane SEF-a su 3 PDF fajla od po 25MB uz eFakturu. Od 3 dozvoljena PDFa, jedan zauzima Lidder sa Vašom fakturom na memorandumu, a Vi možete dodati još dva dodatna, prateća dokumenta u PDFu.


– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 31.05.2022. godine, ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva, kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete uneti i automatski, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.


– Brisanje MP dokumenata sa Clouda/lokala
Kada se radi import sa Clouda ili lokalno sa računara u “MP izlazu” i “MP ulazu” komandom “L” dodat taster “obriši” dole levo na formi koji služi za brisanje obeleženog dokumenta sa Clouda ili lokalnog računara.
Držanjem tastera “Ctrl” + kliktanjem miša na određene dokumenta radite obeležavanje/selektovanje fajlova i nakon toga, pritiskom na taster “obriši” brišete sve obeležene/selektovane fajlove sa prethodno izabrane lokacije.


*INFO
Podsećamo Vas da arhiviranje Vaših podataka radite redovno. Mi uvek možemo da Vam vratimo Lidder u roku od 30-ak minuta, ali podatke imate samo Vi!