– Ocenite ND tim iz Liddera!
Mi u ND timu želimo da znamo šta Vam smeta i šta Vam je taman u Lidderu, ne bi li Lidder napravili još boljim. Takođe, želimo i da nas ocenite u našem radu ne bi li mi sami bili još bolji. Iz tih razloga, prenos poruka (predloga i mišljenja) kao i ocene korisnika Liddera je od sada moguć i iz samog Liddera, nema potrebe da pišete posebne mailove ili da čekate papirnu anketu koju šaljemo svake godine. Svaki operater može, i treba, da oceni svoje zadovoljstvo rada u Lidderu i da nam to eventualno pošalje jednostavnim klikom na “pošalji”. Forma na kojoj možete da nas ocenite i pošaljete nam poruku se dobija klikom u donji levi ugao glavne forme Liddera, tj, klikom na naš znak dok ste u glavnom meniju, ili odabirom opcije menija “Servis/Ostalo-obrasci/Poruka za ND”. Jednom mesečno ili nešto ređe će Vas Lidder pri izlasku iz Liddera sam podsetiti da nam pošaljete ocenu i / ili poruku jer su nam Vaša mišljenja dragocena za razvoj.

– Izrada rešenja o godišnjim odmorima
U okviru obračuna isplata je omogućena izrada rešenja o godišnjim odmorima. Izrada rešenja o GO se radi u okviru matičnih podataka lica i radi se na način sličan izradi ugovora o radu. U matičnim podacima lica, u proširenom pregledu (klik na plave strelice sa leve strane otvara prošireni pregled u matičnim podacima lica), postoji taster kojim pokrećete pravljenje novog rešenja (ili ugovora o radu) ili odabirete neki postojeći dokument koji ste ranije uradili za to lice i pregledate i menjate ga, eventualno.

Prilikom izrade novog rešenja o godišnjem odmoru pojaviće Vam se panel za unos svih neophodnih podataka da bi se rešenje moglo ispravno formirati. Rešenja o godišnjem se rade za svaki deo GO posebno (posebno za prvi, drugi ,treći …), i sami tekstovi su drugačije sadržine. Ako polja na tom panelu ostavite praznim, rešenje će biti formirano sa praznim mestima pa je onda potrebno naknadno popuniti ta polja što nije preporučljivo, ali je moguće. U potpisu rešenja na predlošku koji mi šaljemo (predloške ugovora i rešenja možete i sami menjati iz sekcije matičnih podataka isplatioca) stoji “direktor”, a vrednost za to polje, podsećamo, nalazi se u okviru matičnih podataka isplatioca.

Jednom napravljeno rešenje ostaje u evidenciji u Lidderu i može se kasnije pozvati radi pregleda, a snima se sa podacima firme, tako da ova mogućnost Liddera uz već postojeću mogućnost pravljenja ugovora i radu, polako postaje i dokument menadžer za pravne dokumente koji se odnose na zaposlene ili primaoce isplata i ovom prilikom Vas pozivamo da predložite koje dokumente želite sledeće da vidite u spisku dokumenata koje je moguće uraditi u okviru isplata.

– Odabir programa za rad sa RTF
Dodata je opcija terminala (opcije/terminal/štampa rtf) koja služi odabiru programa koji će se koristiti za štampu deklaracija, garancija i uputstava u rtf formatu. Korišćenje opcije ima smisla samo ukoliko koristite deklaracije, garancije ili uputstva po artiklima. Opcijom je omogućeno da se pri štampi ne koristi samo ugrađeni sistemski rtf edtor kao do sada. Odabirom namenski pisanih programa, tj. postavljanjem opcije terminala tako da Lidder poziva MSWord ili neki poseban program koji imate instaliran na sistemu omogućeno je da koristite sve mogućnosti rada sa rtf tekstovima što onda može uključiti i kompleksiniji rad sa tabelama, slikama i svime ostalim što omogućava program koji koristite za editovanje, tj. pravljenje deklaracija, garancija i uputstava. Da podsetimo, komandom D se iz fakture mogu odštampati sva uputstva, garancije ili deklaracije koje su vezane za artikle na fakturi koju gledate.

– Detekcija dupliranja u PK1
Zbog dešavanja nepotpunih kontiranja, tj. zbog situacija u kojima je zbog pojave istog konta u PK1 uziman dupli iznos u koloni prihoda od prodaje, Lidder od sada automatski vodi računa da ne uzme dva ili više puta isti konto u obzir iako bi po listi kontiranja trebao, jer na primer, lista kontiranja MP i poreza nije potpuna ili nije dobro podešena, ali svakako sadrži dva puta isti konto.
Za one koji su eventualno imali dvostruko razduženje u prethodnom periodu u PK1, rešenje je da reobračunaju PK1 komandom Shift+R i da odgovore odrično (komandom N) na pitanje o reobračunu. Shift+R će ponovo uzeti sve dokumente u obzir i neće dirati one stavke koje ste eventualno ručno menjali ili dodavali. Standardnom komandom R (bez držanja shift tastera) se samo dodaju novi dokumenti koji se već ne nalaze u knjizi, a zbog eventualnog dupliranja u prethodnom periodu, potrebno je koristiti komandu Shift+R koja ponovo uzima sve dokumente i reobračunava stavke.

– Novo devizno usaglašenje faktura
Usaglašenje dinarskog i deviznog iznosa na fakturama u odnosu na profakture zbog promene kursa (komanda 2 iz fakturisanja) unapređeno je tako da od sada radi i za profakture koje su rađene za artikle koji nisu bili na stanju u momentu izrade profakture.

– Obračun kursnih razlika po IOSu
Obračun kursnih razlika se od sada može raditi po računima. Do sada je bilo moguće automatsko obračunavati kursne razlike za jednog ili sve komitenate, ako se vodi devizno knjigovodstvo, neograničen broj puta, s tim da se obračun kursnih razlika uvek radio na neki datum i na neko stanje ali za celog komitenta što je uključivalo uvek sve račune. Takvo obračunavanje je podrazumevalo da su svi računi uvek zatvoreni (da su plaćeni avansno) i da se plaćaju odmah što se i dešava u najvećem broju slučajeva deviznih poslovanja koja nisu primarna ili koja nisu sa matičnim firmama u insotranstvu. U slučaju intenzivnog poslovanja sa inostranstvom gde postoji mnoštvo otvorenih računa i parcijalnih ili zbirnih plaćanja “običan” automatski obračun kursnih razlika nije bio dovoljan te je napravljeno unapređenje zbog koga je od sada moguće da se u obzir uzimaju pojedinačna salda veza i da se na njih pojedinačno obračunava kursna razlika, te da se stavke sa tom kursnom razlikom stavljaju u pripadajuću vezu ne bi li kartica komitenta u potpunosti bila ispravna.

– Grupe polja same uključuju kolone
Uključenja grupa polja u interaktivnim tabelarnim izveštajima u Lidderu (lager, specifikacije, bilansi i svi ostali izveštaji u kojima možete uključivati i isključivati pojedine kolone i grupe kolona) od sada podrazumevaju da će se automatski uključiti i sva polja koja su u toj grupi, tako da nema više potrebe za dosadnim uključenjem grupe “početno stanje”, na primer u bruto bilansu, a zatim i odlazak na ukljkučenje polja “početno duguje” i “početno potražuje” jer će se polja u toj grupi koja ja upravo uključena automatski uključiti kao vidljiva. Da podsetimo, jednom nameštena polja (i njihov raspored i sortiranje i filtriranje) možete snimiti kao predložak (meni “postavka/snimi tekuću postavku kao predložak”) tako da Vam se sledeći put taj izveštaj uvek tako podešen pojavljuje.

– Bolji ispis nemačkog prevoda
Nemački prevod kontnog okvira nema specijalne znake koji su karakteristični za nemački jezik, a od sada je napravljeno da se taj prevod ispisuje sa automatskim fonetskim prevodom ispisa, što je bolje nego zamena znakova nepostojećim kao do sada.

– Još lakše na mulitimonitorskim sistemima
Promenjeno je ponašanje koje je na multimonitorskim sistemima dovodilo do zatvaranja otvorenih dijaloga na sekundarnom ili tercijalnom monitoru u slučajevima interakcije sa statističkim izveštajima za firmu na glavnom monitoru.

– Novootvorene firme će od sada imati automatski otvorenu analitiku na kontu 4500, da bi se lakše (bez zatvaranja i otvaranja konta ili promene liste kontiranja) mogle knjižiti isplate sa dodacima.

– Ispravljena je greška zbog koje se dešavalo da se jednom podešena oznaka o olakšicama u zaposlenom pri seledećoj izmeni matičnih podataka “izgubi”. Od sada jednom podešena opcija olakšice ostaje onako kako je podešena.