– Eeeee-Fakture

   · Pojedinačna evidencija
Promenjeno polje za upisivanje ukupnog iznosa naknade.

   · Pojedinačna evidencija
Dodato obavezno polje o godini iz koje potiče dokument.

   · Automatsko storniranje
Od sada radi automatsko storniranje faktura i avansnih faktura u pojedinačnu evidenciju.

– Export izlaza za komision
Od sada radi i naknadni export izlaza za komision u UPSS XML fajl.

– Automatsko otvaranje šifre preko NBS-a
Ukoliko je ručni šifarnik (sami dodeljujete šifre) i ukoliko je uključena opcija „auto brojanje” za određeni konto, uzima se u obzir i opcija „predlog šifre, kod otvaranja nove, je redni broj analitike +1000” ako je uključena.

– eArhiva i sortiranje dokumenata
Od sada se u eArhivi dokumenta prilikom svakog ulaska sortiraju po dospeću. Naravno, Vi uvek možete da sortirate kako Vama odgovara, s tim da će prilikom ulaska Lidder uvek automatski sortirati po dospeću.

– KIR evidencija
Avansna faktura koja je oslobođena po članu 10. Zakona o PDV-u, se od sada evidentira u celom iznosu u polju 3.9 PoPDV-a – Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu(avans).