– Komunikacije: Osnova CRMa u Lidderu
CRM je skraćenica za Customer Relationship Manager, što u prevodu znači menadžer odnosa sa kupcima, tj. klijentima – komitentima. Sve u Lidderu je deo vašeg odnosa sa klijentima, a naročito infopanel gde imate brze informacija iz različitih aspekata odnosa sa komitentima, a sada se taj “CRM” segment u Lidderu dopunjava onim što se inače na tržištu smatra osnovom CRM sistema, a to je evidencija – lista komunikacija koje ste imali sa komitentom.

Lista komunikacija se može ažurirati u okviru izmene podataka o komitentu u sekciji Komunikacije (komanda F7) u okviru forme unosa i izmene analitike nekog komitenta. Lista komunikacija sadrži vreme kada se desila komunikacija, tip kontakta, rok za eventualno rešavanje problema ili dogovora iz komunikacije, i naravno ime operatera koji je komunikaciju obavio, kao i sam tekst koji opisuje komunikaciju, tj. dogovor sa komitentom.

Komunikacija može biti do 999 po komitentu i osim što se vide u posebnoj sekciji kod unosa i izmene analitike komitenta, vide se i u info panelu (kontekstnoj analizi) u sekciju info/Komunikacije i komentari, gde se mogu brzo pregledati.

Svaka komunikacija nosi i sigurnosni nivo tako da sadržaj komunikacije mogu videti samo oni operateri koji imaju odgovarajući sigurnosni nivo (u kombinaciju ulazi i sigurnosni nivo terminala, tako da se na nekim terminalima određene bitne komunikacije neće videti bez obzira na nivo ulogovanog operatera, ako to nivo terminala ne dozvoljava).

Kombinacija svih informacija o komitentu u infopanelu (komunikacije i sve finansijske i poslovne informacije) daje odličan osnov za dobro upravljanje odnosima sa komitentima. Iskoristite ovu novu mogućnost i krenite u evidentiranje svih važnijih komunikacija. Garantujemo da će Vam se uloženo vreme isplatiti kroz kvalitet interne i eksterne komunikacije u firmi jer će Vam infopanel tada davati stvarno kompletnu sliku komitenta pa samim tim možete razgovarati “naoružani” svim pravim i aktuelnim informacijama. Ukombinujte u svoje odnose sa kupcima i važne datume za komitenta na šta Vas Lidder može podsećati, kao i druge korisne podatke koje znate o njima i eto poboljšanja odnosa sa komitentima!


– Auto zatvaranje i prenos sa pogonskog
Jedna od operacija koja se rado “izbegava” i ostavlja za sam kraj je zatvaranje pogonskog. Svi znamo da što se češće radi prenos stanja i iskazivanje rezultata zbog smanjenja ili povećanja zaliha, to su precizniji izveštaji i analize, uključujući i bilans uspeha. Olakšavamo taj proces i idemo u pravcu preciznijih izveštaja.

Lidder je dobio novu mogućnost automatskog formiranja naloga za zatvaranje pogonskih konta i prenos rezultata, pa ćete od sada to moći da uradite bilo kad i bilo koliko puta godišnje – onoliko koliko Vam odgovara, a bez trošenja vremena.

Da bi automatika prenosa rezultata radila, neophodno je ispravno postaviti sistemsku listu kontiranja u kojoj se nalaze konta koje su neophodna za zatvaranje i prenos rezultata. Nakon pregleda i podešavanje liste i eventualnog otvaranja neophodnih konta možete otići na opciju bilansi/završni radovi/zatvaranje pogonskog. Tačna mesta u sistemskoj listi koja treba podesiti pogledajte u helpu. Ulaskom u opciju Lidder automatski počinje da proverava konta sa tehničke i logičke strane i daje upozorenja ako utvrdi nepravilnosti koje može da iskontroliše. Nakon toga Lidder formira nalog za knjiženje koji Vi, potom, vidite na ekranu i koji možete po volji proknjižiti ili doraditi pa proknjižiti. A možete i odustati i obrisati ga. Ova opcija može da Vam posluži i kao predpregled, da samo informativno vidite iznose i zatim odustanete od knjiženja, jer ste saznali kako bi izgledalo kada bi ste u tom trenutku pogonsko zatvorili i stanje preneli na bilansne pozicije. Pre izrade naloga bićete upitani za iznos nedovršene proizvodnje koji morate znati, jer nedovršena proizvodnja mora biti nekako popisana pre zatvaranja pogonskog. U slučaju da unesete nulu za iznos nedovršene proizvodnje, Lidder će raditi kao da nedovršenu proizvodnju i nemate.

Napominjemo da ova nova automatika radi samo ako ste radili proizvodnju po našim predlozima kontiranja i da se sve vodi na pogonskom, bez skraćivanja sa vođenjem materijala na klasi 1. U slučaju da ste sami menjali način rada kroz kontiranje proizvodnje i da ste samo okvirno prilagodili sistemsklu listu kontiranja jer imate svoj način prenosa rezultata i/ili inače ne zatvarate pogonsko, automatsko zatvaranje uzmite sa rezervom jer Lidder ne može znati šta ste tačno i sa kojom namerom menjali. Za one koji su pratili Lidder uputstva i nisu menjali automatska kontiranja, automatsko zatvaranje će raditi bez problema.

Nadamo se da je ovom automatikom sada još jedan knjigovodstveni bauk (a za neke ipak samo dosadan posao) stavljen pod kontrolu 🙂 i da ćete sada imati više vremena za sve druge stvari kojima treba posvetiti vreme u vreme završnih radova.


– Odabir vrste izvoza u nalozima za prenos
U nalozima za prenos, od sada, na tasteru za izvoz u elektronski paket naloga možete videti sa desne strane deo za odabir vrste izvoza. Ovo će pomoći u situacijama kada imate i Halcom i Office-banking program i koristite ih paralelno: klikom na izbor ćete moći da odaberete Halcom ili Office-Banking format izvoza, bez da idete u opcije firme i tamo menjate podrazumevanu vrstu izvoza. Klikom na taster, kao i do sada, pokreće se izvoz koji je podrazumevani, tj. onaj koji je podešen u opcijama, tako da se za većinu ništa ne menja. Ako koristite dva programa, razmislite o korišćenju jednog programa i jedne kartice za sve banke. Ako niste znali da i to može, javite se našoj podršci za objašnjenje.


– Obaveštavanje o vikend nalozima
Operateri, kojima je uključena opcija o obaveštavanju o nalozima za plaćanje na današnji dan, od sada će ponedeljkom dobijati obaveštenja o nalozima za plaćanje kojima je rok plaćanja bio u prethodna dva dana – prethodna subota i nedelja.


– Način izrade naloga – po operateru
U izradi naloga za prenos (virmana) postoje opcije “podsetnik za plaćanje” i “nalog vidljiv i za ostale operatere” koje se postavljaju kod svakog naloga. Od sada će se postavka tih opcija pamtiti po operateru i svaki sledeći put će se te opcije popunjavati stanjem koje je operater primenio na prethodni nalog, tako da se proces i tu malo ubrzava. – Optimizovana karakter štampa tabela Optimizovana je veličina fontova i time gustina informacija kod karakter štampe interaktivnih tabelarnih izveštaja (svi tabelarni izveštaji), kao i određivanje maksimalnog broja kolona štampe kada se štampa u karakter modu. Posebno je rađeno na A3 i A4 polegnutim formatima. Karakter štampa na matričnim štampačima ostaje ista :-).

Naravno, uvek preporučujemo da na laserskim i sličnim štampačima koristite grafičku štampu jer je lakše prilagodljiva formatu. Karakter štampa ostaje prisutna zbog višedecenijskih navika naših dragih korisnika sa veeelikim iskustvom u radu u Lidderu, ali je svakako preporuka korišćenje “nove” grafičke štampe. Ovo “nove” je pod navodnicima jer je grafički – standardni način štampe uveden još 2006. godine, a mi ga i dalje zovemo novim jer je karakter mod štampe stariji.


– Tekst editor pita za izlaz bez snimanja
Tekst editor će od sada pitati prilikom izlaska “… Sigurno izlaziš?”, ako tekst niste snimili. Ranije je ESC bio izlazak sa snimanjem, ali od sada postoji kontrolno pitanje ako niste snimili, a ako nema potrebe za snimanjem ESC je samo izlaz. Ovo jeste duži proces za jedan taster nego što je bilo, ali ova promena je morala biti uvedena jer ESC ni po jednom današnjem pravilu upotrebe računara ne može biti potvrda snimanja iako je rad za nijansu duži.


– Fakturisanje iz MP sa keš plaćanjem
Pri fakturisanju iz MP kupcu pravnom licu, od sada možete koristiti komandu N kojom unosite iznos uplate čekovima, karticama i gotovinom. Ako iskoristite ovu komandu i unesete koji deo računa je plaćen na koji način, Lidder će to proknjižiti isto kao što knjiži taj raspored kod redovnog razduženja s tim da odmah zatvara i konto kupca u nalogu jer je račun plaćen.


Obaveštenje:
Od sledeće, 2021.godine, biće ukinute opcije specijalnog prenosa podataka sa dislociranih stanica (Servis/Preduzeće/Prenos/dislocirana) jer su u doba interneta ove opcije suvišne. U slučaju da koristite ove opcije javite se Lidder podršci radi konsultacija oko prelaska na rad sa dislociranim stanicama putem interneta.