– Brisanje stavki na fakturi koja se radi po profakturi po kojoj je roba rezervisana, od sada će postavljati dodatno pitanje o derezervaciji artikala koji se sa profakture briše, da se ne bi desilo da stavke obrisane sa fakture ostanu rezervisane do isteka roka, a profaktura realizovana.

– Od sada će se i na sintetičkim karticama konta prikazivati i skraćeni opis valute dok se promet kartice, tj. kartica pregleda u nekoj valuti.

– Komanda “J” koja služi ulasku u automatiku usaglašenja jako dugačkih kartica sa karticama komitenata u elektronskom obliku, od sada prikazuje sve stavke u valuti, ako ste karticu u momentu korišćenja komande gledali u valuti. Iako se kartice ne usaglašavaju u deviznim iznosima, ovo može biti korisno onima koji režim usaglašenja koriste da bi karticu, tj. promet kartice izvozili u excel i slično.

– Učitavanje i import sadržaja profakture sa Web shop/internet lokacije od sada neće davati poruke o nivelacijama kada su cene ispod nabavnih. Poruka upozorenja i dalje postoji kada se stavke unose ručno.

– Učitavanje i import sadržaja profakture sa Web shop/internet lokacije od sada ima mogućnost pravljenja stavki u dokumentu i kada robe nema na stanju, ako je opcija za dozvolu profakturisanja robe koje nema na stanju uključena. U takvim slučajevima, bićete upitani da li želite da se naprave stavke i za artikle koje nemate na stanju.

– Pri unosu opisa, tj. oznake dostavnice u početku kreiranja VP kalkulacije, moguće je od sada, kao što je do sada bilo moguće samo kod MP kalkulacije, uneti i broj fakture odmah i to držanjem shifta zajedno sa enterom u momentu potvrde unosa dostavnice.

– Isplatni listić u okviru isplata zarada je postao “obračun zarada” koji je propisan posebnim pravilnikom. Naslov “obračun zarada”, koji je propisan baš tako, je, kao i sam propisan sadržaj, nepotreban i zbunjujuć jer je opteretio bivši isplatni listić raznim suvišnim elementima koji, iako tako mnogobrojni, ne omogućavaju istinsku kontrolu obračuna zarada u komplikovanijim slučajevima. No, propisi su propisi i stari isplatni list, sa novim detaljima i novim naslovom je tu. Da bi isplatni listić, tj. obrazac “obračun zarada” ispunjavao zakonske norme neophodno je ostavljati opciju “isplatni listić sa detaljima poreza i doprinosa” uključenom.

– U novim definicijama šifarnika poreske uprave koje su stigle uz ovu verziju na lokalu i koje su trenutno aktuelne na našim serverima na internetu, osim promena propisanih novim šifarnikom PU (ali ne i pravilnikom PU), a koje nisu očigledne greške u kucanju koje PU pravi, nalaze se i nove vrste vremena koje možete koristiti u slučajevima privremenog udaljenja sa rada iz različitih razloga, a po članu 168. Zakona o radu, pri kojima se isplaćuje 1/4 ili 1/3 zarade.

– Skraćenica kojom se brže ulazi u novi obračun isplata iz glavnog menija od sada više nije Ctrl+Q već samo Q. Stari obračun zarada više nema skraćenicu za ulazak u njega iz glavnog menija.

– Ispravljena je tehnička greška zbog koje drugi deo isplate nije mogao da prođe na portalu PU, ako su u prvom delu isplaćivani samo porezi i doprinosi bez neta.

– Napravljene su promene u načinu komunikacije sa Wings web dokument serverom koje više ne dovode do blokiranja u slučajevima kada dokumenata na serveru nema ili neke druge slične greške, i taj servis korisnici Liddera koji uvoze dokumente u kalkulacije ili u same fakture u Lidderu, sa Wings servera, mogu komfornije da koriste.