– Eeeee-Fakture

   · Komentar na SEF
Od sada, sve što se nalazi u komentaru na fakturi (u pratećem tekstu koji unosite komandom “T”) ide u zaseban red na SEF-u. Rečenice se neće nastavljati osim ako Vi to izričito ne želite i stavite sve u jedan red da se nadovezuje.

   · Prepisivanje otpremnice u broj narudžbenice
Automatsko prepisivanje broja otpremnice u polje „Broj narudžbenice” u okviru referenci prilikom slanja na SEF. Da bi ovo išlo automatski, potrebno je uključiti opciju za firmu u okviru „Način rada …4” pod nazivom „Automatsko prepisivanje podataka na SEF (mesto isporuke, otpremnica)”.

   · Prepisivanje mesta isporuke u šifru objekta
Automatsko prepisivanje mesta isporuke u polje „Šifra objekta” u okviru referenci prilikom slanja na SEF. Da bi ovo išlo automatski, potrebno je uključiti opciju za firmu u okviru „Način rada …4” pod nazivom „Automatsko prepisivanje podataka na SEF (mesto isporuke, otpremnica)”.

   · Osnovica za umanjenje – rabat
Dodato je novo polje „osnovica za umanjenje” u okviru rabata u xml fajlu za slanje na SEF tako da Lidder od sada ispravno popunjava i to polje iako nije bilo obavezno. Za vas ovo polje neće remetiti dosadašnji rad, tj. radićete isto kao do sada.

– (Pre)fakturisanje usluga po čl.17 Zakona o PDV
Uvedena je komanda “,” (zarez) za pojedinačno obeležavanje stavke usluga za oslobođenje po čl. 17 Zakona o PDV-u u fakturama iz VD-0. Nakon unosa robe, unosite stavku usluge (tekstualnu komandom “G” ili šifriranu uslugu komandom “Shift+G”), nakon unosa usluge komandom “,” (taster zarez na alfa-numeričkom delu tastature) birate stavku koja će biti oslobođena PDVa po čl.17 Zakona o PDV. Tako obeležena stavka će na elektronskoj fakturi u xml-u imati oznaku OE-PDV-RS-17-4-2, a na PDF-u „Nije predmet oporezivanja PDV2”.

Ovakvo pojedinačno obeležavanje stavke i oslobađanje od PDVa je moguće samo u slučajevima kada se (pre)fakturišu usluge trećih lica po čl.17. stav 4. tačka 2 Zakona o PDV. Faktura će u ovom slučaju biti evidentirana u KIR evidenciji u polju 3.2 i to samo oporezive stavke vaše robe i usluge/a, iznos sa obeležene stavke neće biti prikazan ni u jednoj koloni KIR evidencije, kao ni u POPDV obrascu.

– Izlaz na komision i adresa isporuke
Od ove verzije je uvedena kontrola robe po mestima isporuke za robu datu na komision. Pamti se informacija o mestu isporuke po svakoj stavci robe. Ako vaš komisionar ima više adresa/lokacija na koje mu dajete robu na komisionu prodaju, pri izlazu na komision odabirete adresu za isporuku komandom “Ctrl+S” pre nego što počnete da unosite stavke robe. Kad vam komisionar odjavi robu a vi mu izdajete fakturu, takođe prvo definišete adresu isporuke i za izbor stavki robe dobićete samo robu koja je baš na odabranoj adresi.

– “Shift+I” za promenu iznosa u VD-69
Uvedena je komanda “Shift+I” u VD-69 za promenu iznosa kada se radi raspored datih avansa, kao i za delimično storniranje po knjižnom odobrenju za primljenu avansnu fakturu po kojoj je već proknjižen raspored datog avansa.

– WebShop – dodata težina artikla
Od sada, u XML formatu WebShopa prenosi se i težina svakog pojedinačnog artikla. Ova informacija može biti ključna za preračunavanje transportne težine na samom portalu. Ukoliko je vaš portal tako dizajniran, može automatski preračunati i transportnu cenu, bilo za usluge kurira ili vaš sopstveni transport, dok kupac još uvek bira artikle.

– Automatsko gašenje terminala
Od ove verzije, terminali se automatski izloguju ako na njima nije bilo nikakve aktivnosti 30 minuta, kako bi se rasteretila mreža i omogućio lakši pristup ostalim operaterima koji žele da uđu u program. Lidder prepoznaje neaktivnost ako se na računaru nije pomerio miš ili nije bilo klikova na tastere 30 minuta, i samo u tom slučaju automatski gasi terminal. Ovo pravilo ne važi za servere i terminale koji su podešeni za automatske poslove poput: automatsko arhiviranje podataka, automatska provera sa SEF-a, automatski upload stanja magacina na Cloud (WebShop ili POS), automatsko slanje stanja na B2B. Takođe, ovo pravilo se ne primenjuje tokom zahtevnih operacija kao što su završni obračuni, usaglašavanje, arhiviranje podataka, učitavanje arhiva…

– Popisne liste za fin. maloprodaju u novoj formi
Kao što već znate, popisi su već u nekoj od prethodnih verzija dobili novu formu tako da im se pridružuje i nova forma za popise/nivelacije za finansijku maloprodaju. Princip je isti samo je izgled drugačiji.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 31.05.2024. godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju Postavke/Šifarnik.