– Eeeee-Fakture

   · Zbirna evidencija (rastur-kalo-lom)
Izmenjen upis podatka osnovice iz dokumenta VD-95 rastur-kalo-lom u zbirnoj evidenciji na SEFu. Osnovica u zbirnoj evidenciji je bila uvećana za razliku u ceni u slučajevima kada je bila ukalkulisana u cenu robe.

   · Knjižno Odobrenje za period
Ukoliko se Knjižno Odobrenje ne odnosi na pojedinačnu fakturu već se odnosi na određeni period onda je potrebno u dokumentu ostaviti polje “Otpremnica” prazno. U tom slučaju će Lidder prilikom davanja forme za slanje dokumenta na SEF pitati za datume perioda (“period OD:” i “period DO:”) na koji se odnosi Knjižno Odobrenje.

   · Barkod u XML
Od sada, ukoliko imate upisan barkod za određene artikle onda će se on automatski naći i u XML fajlu. Ovo služi za komunikaciju sa drugim softverima koji se oslanjaju na barkod-ove koji su jedinstveni. Barkod će se naći u okviru taga odgovarajućeg taga.

– Vezivanje konačne fakture sa AF iz prethodne godine
Povezivanje konačne fakture u 2024.godine sa avansnom fakturom izdatom u 2023.godine sada je moguće, pa kompletan posao u vezi sa izdavanjem ovakve konačne fakture možete završiti u Lidderu i takvu konačnu fakturu iz Lidder-a odmah poslati na SEF.
  Kod pitanja “Povezuješ avans sa avansnom fakturom?” potrebno je odgovoriti sa “Shift+Da” nakon čega ćete dobiti pitanje “Povezuješ sa avansnom fakturom iz prethodne poslovne godine?” i ukoliko odgovorite sa “Da” dobićete mogućnost odabira firme/godine u kojoj je izdata AF. Nakon toga ćete moći da unesete broj naloga avansne fakture iz prošle godine i sve će biti lepo povezano na SEF-u. Najava: Već od naredne verzije biće omogućeno i povezivanje konačne fakture sa najviše 12 avansnih faktura.

– Povećan broj mogućih terminala na 99
Povećali smo maksimalan broj terminala za istovremeni rad u lokalnoj računarskoj mreži sa dosadašnjih 31 na 99 za Lidder ENT licencu.

– Povećan broj operatera na 99
Od sada u Lidderu umesto 49 operatera, može da se otvori čak 99 različitih operatera.

– Proizvoljan naslov prevoznice pri štampi
Sada imate mogućnost da pri štampi prevoznice iz (pro)fakture samostalno definišete željeni naslov za dokument koji štampate. Lidder će automatski pamtiti broj dokumenta, a na Vama će biti da unesete naslov koji želite.

– Dodatna provera šifre komitenta kod knjiženja izvoda
Prilikom importa izvoda, ukoliko je čekirana opcija „Dodatno pretraživanje pri pronalaženju komitenta po pozivu na broj koji treba da sadrži šifru komitenta kod uvoza el. izvoda.” može se desiti da poziv na broj u izvodu zaista sadrži šifru nekog postojećeg komitenta (a koji nije odgovarajući). Zato Lidder sada radi dodatnu proveru kojom će osigurati da vezivanje stavki bude ispravno i u ovakvoj situaciji.

– Otvaranje/izmena šifre u isto vreme
Sada, više operatera može istovremeno vršiti izmene ili otvarati šifre na istom šifarniku, što do sada nije bilo moguće. Dok jedan operater radi sa šiframa, drugi slobodno može obavljati iste radnje na istom šifarniku bez da međusobno smetaju jedan drugom.

– Izmešteno pitanje “Štampaš nalog?”
Navedena opcija omogućava efikasnije upravljanje procesom knjiženja dokumenata. Umesto da se, kao prethodno, zaključavaju svi operateri za knjiženje dokumenata kada se pojavi pitanje “Štampaš nalog?”, sada je omogućeno neometano knjiženje tokom tog procesa. Konkretno, kada se postavi pitanje “Štampaš nalog?”, svi ostali operateri za knjiženje dokumenata više neće biti zaključani. Ova promena ima za cilj da olakša i ubrza proces knjiženja, omogućavajući operaterima da rade bez prekida iako je pitanje o štampanju naloga vidljivo na nečijem ekranu. Ovo je značajno poboljšanje u smislu efikasnosti i produktivnosti, čineći radni proces glatkim i kontinuiranim čak i u situacijama koje zahtevaju dodatne korake.

– Ukidanje dodatnih pitanja za Lidder ekspert-e
Ukinuta su dodatna pitanja poput “Magacin ok?”, “Konto ok?”, “Siguran si?” za sve operatere koji imaju uključenu opciju “Expert mod”. Opcija se nalazi u opcijama operatera u tabu “Način rada 1”.

– Optimizacija Lidder log-a
Optimizacija log-a podrazumeva izbacivanje nepotrebnih stavki, sintetizaciju postojećih kao i dodavanje dodatnih informacija. Ova optimizacija je urađena kako pojedini zapisi ne bi oduzimali slobodne resurse serverskog računara ukoliko to nije neophodno.

– Izmene nad mrežnim info-om
Sitne izmene nad mrežnim info-om poput detaljnije informacije u kom se delu Lidder-a nalazi koji terminal, kao i potpunije informacije koje se tiču svih terminala/operatera u mreži.

– Poboljšan import sa B2B portala
Ukoliko postoji napomena u više od jednog reda, prenosi se kao komentar prilikom odabira za import u (pro)fakturu sa cloud-a. Takođe, ukoliko postoji upisan komercijalista u narudžbini sa b2b portala biće prenet u sam dokument.

– OPPSS prijava u XML
Promenjen pogrešan tag koji je postavila PU prošle godine u ispravan pa smo samim tim i mi morali da izvršimo izmenu kod nas.

– Verzija definicija 178 od 04.01.2024.godine
Definicija sa ažuriranim podacima za neoporezive iznose za isplate zarada od 01.01.2024.god. dostupna je za preuzimanje. Kroz ovu verziju su dodate i subvencije za novozaposlena kvalifikovana lica za 2024.godinu (olakšice 33 i 34).

– Povećano Cloud skladište
Osnovno Cloud skladište za članove Lidder kluba, za dodatno sigurnosno arhiviranje Vaših podataka, od sada iznosi 5 GB.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 31.12.2023.godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju Postavke/Šifarnik.