– APR aplikacija se pojavila…
…nakon kašnjenja od par meseci. Aplikacija kroz koju se predaju finansijski izveštaji se pojavila u obliku “web aplikacije” na domenu apr-a. Pošto su krenuli sa zakašnjenjem, pretpostavka je da nisu mogli da kompletno završe i istestiraju ono što su uradili, pa u svom uputstvu pozivaju sve nas da im prijavljujemo greške. Na osnovu onoga što smo, kratko, videli, izražavamo nadu da će aplikacija raditi. Samo se nadamo jer ju je nemoguće stvarno proveriti bez fizičkog predavanja izveštaja, a nema ni tehničke dokumentacije. Zbog navedenog, mi smo napravili eksport podataka u neki polu-XML format koji nova aplikacija zahteva, putem reverznog inžinjeringa. Tako se ne radi ozbiljan posao, ali nije bilo drugog načina.

Lidder radi na isti način kao i u poslednjih 10 godina od kada se podaci izvoze: komanda iz pojedinačnih izveštaja-bilansa je ista kao i ranije (“X”) gde nakon toga bilans u posebnom formatu biva sniman na standardni export/import direktorijum (“folder”) sa prefiksom izveštaja, godinom i imenom tekućeg preduzeća. Na primer, za firmu New Dimension, u poslovnoj 2014 bilans uspeha će biti nazvan “BU-2014-New Dimension.XML”. Kao i inače, ovaj fajl je potrebno odabrati u novoj aplikaciji da ne bi tamo ručno unosili sve iznose i dalje treba postupati po njihovim uputstvima.

Nova aplikacija od SVIH propisanih aop-a, koje Lidder kompletno izvozi onako kako ste ih Vi i uneli, uzima SAMO one aop-e koji nisu agregatni, tj. samo one koji se ne sabiraju iz drugih aop-a. One koje ne uzme, apr aplikacija izračunava sama iz drugih aop-a. Budite oprezni kada bilanse ne radite kompletno u Lidder nego ih dorađujete nakon uvoza u APR aplikaciju jer se može desiti da ste u neki aop upisali iznos, a da se on, iako je izvežen, ne nađe na obrascu u novoj aplikaciji zbog njenog navedenog ponašanja.

U finansijskim izveštajima se ove godine, kao što verovatno znate, našlo previše “delova” knjiženja sa konta. Ni Lidder, kao ni jedan drugi program, ne može da ih uzme u obzir automatski jer ne zna koji se deo knjiženja sa tog konta odnosi na ono što su pisci izveštaja hteli. Čak ni dve promene kontnog okvira nisu uspele da naprave analitiku koja se traži u izveštajima pa ima mesta, poput aop-a 9117 i 9124, na kojima je potrebno da se saberu aop-i u kojima se nalaze isključivo delovi knjiženja koji se ne mogu uzeti automatski, pa je njihovo stanje nula iako podataka na kontima ima. Lidder zbog toga na takvim aopima uzima stanje sa konta koja su navedena u sadržaju aop-a, tj. ne sabira ih iz pod-aopa da bi time u izradi izveštaja bio makar od neke pomoći kada već kontni okvir i izveštaji nisu usaglašeni. Nova aplikacija, međutim, sama izračunava iznose na takvim aopima i može se desiti da se iznosi u novoj aplikaciji i u odštampanoj verziji izveštaja razlikuju nakon izvoza i uvoza te ih je potrebno proveriti – uporediti i utvrditi šta je tačno. U slučaju da tačno znate kakva su knjiženja, možete i sami promeniti način izračunavanja aop-a (navedenih ali i svih drugih) komandama koje su za to predviđene (E,I,O) tako da ne morate za svaku firmu za koju predajete izveštaj korigovati te aop-e ručno.

– Razduženje materijala po prodaji
Komanda R iz dokumenta trebovanja je proširena za mogućnost skeniranja izlaza i iz maloprodaje na osnovu koga onda, kao i do sada, radi razduženje materijala po specifikacijama sa konta za koji takođe, kao i do sada, pita. Ovime je dobijena mogućnost da na osnovu prodaje iz maloprodaje gotovih proizvoda materijal bude razdužen naknadno ali po proizvodnim specifikacijama. Do sada je to bilo moguće samo za prodaje iz veleprodajnog magacina proizvoda.

– Omogućen uvoz izvoda iz SG XML-a
Lidder, od sada, prepoznaje da je XML datoteka koju odabirete pri uvozu izvoda, ustvari datoteka sa izvodom koju Societe Generale šalje mailom, a ne datoteka iz programa za elektronsku komunikaciju sa bankom (“halcom” ili “office banking”) koju, iz sigurnosnih razloga, jedino treba koristiti. Uvoz izvoda funkcioniše kao i do sad, način rada je isti, a prepoznavanje se vrši automatski, te nema više pitanja o tome koja je vrsta izvoda u pitanju.

– Omogućen uvoz izvoda iz PŠ XML-a
Lidder, od sada, prepoznaje da je XML datoteka koju odabirete pri uvozu izvoda, ustvari datoteka sa izvodom koju Poštanska Štedionica šalje mailom, a ne datoteka iz programa za elektronsku komunikaciju sa bankom (“halcom” ili “office banking”) koju, iz sigurnosnih razloga, jedino treba koristiti. Uvoz izvoda funkcioniše kao i do sad, način rada je isti, a prepoznavanje se vrši automatski, te nema više pitanja o tome koja je vrsta izvoda u pitanju.

– Omogućen uvoz izvoda iz RF XML-a
Lidder, od sada, prepoznaje da je XML datoteka koju odabirete pri uvozu izvoda, ustvari datoteka sa izvodom koju Raiffeisen Banka šalje mailom, a ne datoteka iz programa za elektronsku komunikaciju sa bankom (“halcom” ili “office banking”) koju, iz sigurnosnih razloga, jedino treba koristiti. Uvoz izvoda funkcioniše kao i do sad, način rada je isti, a prepoznavanje se vrši automatski, te nema više pitanja o tome koja je vrsta izvoda u pitanju.

– Odabir komitenta u VD13
Kod knjiženja saglasnosti kroz vrstu dokumenta 13 (ostali izlazni računi) koja se uzima u obzir u PDV evidenciji, omogućena je komanda F kojom se može odabrati komitent iz samog naloga. Lidder ne može znati koji je komitent u pitanju iz samog naloga jer takvi nalozi imaju samo dva stava vezana za porez. Ova komada pomaže u tome da se zna o kome se radi, da bi u PDV evidenciji za taj dokument bio upisan ispravan komitent.

– AutoKompenzacija i po dospeću
Automatsko popunjavanje kompenzacije od sada može ređati stavke komenzacije i po dospeću, a ne samo po redosledu knjiženja, što se odabire odgovorom na pitanje o načinu uzimanja stavki nakon zadavanja komanda A iz odabrane strane komenzacije.

– Ispravljena je greška koja je dovodila do pogrešnog izgleda odštampane tabele u statističkom izveštaju za poglavlje XII. Uneti podaci ostaju onakvi kakve ste ih uneli, problem je bio samo u štampi.

– Ispravljena je greška zbog koje se dešavalo da po unosu BOPa u opisu stavke u nalogu Lidder ne pronađe obračun isplata (zarada) i ne napravi nalog za “razbijanje” uplate na račun objedinjene naplate.