– Help sa čestim pitanjima i odgovorima
Lidder help sistem od sada ima sekciju “Pitanja i Odgovori” za često postavljana pitanja od strane Lidder korisnika. To su pitanja koja su najčešće postavljana podršci u poslednjih nekoliko godina. Naravno, tu su i okvirni odgovori koje smo dali, pa tu možete videti šta Vaše kolege najviše zanima i kako smo zajedno rešili neke od njihovih nedoumica. Sigurno ćete se pronaći u nekom pitanju ili odgovoru! Ako imate neko pitanje za koje mislite da treba da se nađe tamo, javite nam.

– Elektronske fakture u UPSS XML 3.0
Format za razmenu faktura koji je dogovoren u okviru Udruženja Proizvođača Softvera Srbije, prešao je u verziju 3.0. Mi podržavamo UPSS XML format od njegovog nastanka 2006. godine, od prve verzije, i nastavljamo dalju podršku.

Od 2021. godine će slanje elektronskih faktura biti vrlo aktuelno. Lidder elektronsku verziju fakture šalje automatski svim vašim kupcima već 15 godina, kad god šaljete fakturu emailom. U e-mailu koji šaljete iz Liddera se, osim PDFa, nalazi i XML dokument – elektronska verzija fakture u UPSS XML formatu. Verziju formata možete birati u opcijama firme i najverovatnije je da će svi servisi podržavati najnoviji UPSS XML format v3.0, koji od sada i Lidder podržava. Ako se servis, na koji se budete prijavili, oslanja na neki raniji UPSS format, samo ćete promeniiti opciju jer Lidder podržava eksport faktura i u starije verzije.

Kada vas kontaktiraju ponuđači servisa za razmenu faktura, potrebno je da im kažete da imate Lidder i da Lidder podržava UPSS XML 3.0 format i neće biti problema, oni ozbilniji su podržali UPSS XML format koji mi i drugi proizvođači podržavamo već 15 godina. Da napomenemo ovde, korišćenje određenog elektronskog servisa NIJE propisano zakonom, iako neki ponuđači to tvrde, nemojte padati u tu zamku. Ako to tvrde, a nije tačno, upitajte se i za ostalo što tvrde.

Lidder će direktno podržavati servise koji budu najpraktičniji i najupotrebljiviji. Trenutna situacija na tržištu ne nudi ni praktične niti upotrebljive servise za razmenu dokumenata, ponuđači koji su nas kontaktirali uglavnom gledaju da zarade, imaju neke svoje aplikacije, ne pomažu pri integraciji sa poslovnim programima i time im je praktična strana ponude slaba. Mi, kao što već znate, uvek gledamo pre svega efikasnost rešenja. Pratimo situaciju i radimo na tome da pronađemo servise koje ćemo direktnije podržati tako da Vi možete direktno iz Liddera slati i primati elektronske dokumente ne gubeći vreme na razne manuelne poslove u različitim aplikacijama. U iščekivanju pojavljivanja nekog ozbiljnijeg sistema i implementacije komunikacije Liddera sa njim, Vi svakako možete izvoziti fakture iz Liddera standardnim putem i prebacivati ih na bilo koji servis i u XML i u PDF formatu, kao i do sada.

– Uvoz XML fakture u direktni ulaz u MP
Lidder od sada može da uveze elektronsku fakturu od dobavljača koja je u UPSS XML formatu u direktan ulaz u maloprodaju (maloprodajnu kalkulaciju). Kao i u VP kalkulaciji, šifre artikala se prepoznaju prema šifri ili prema bar-kodu, a cene se uzimaju iz MP cenovnika ili se formiraju po unetom procentu marže. Uvoz se nalazi u meniju za export/import koji se dobija standardnom komandom “L” iz same kalkulacije.

– Unapređeno slanje faktura na e-mail
Pri slanju fakture na e-mail komitenta, Lidder predlaže glavni e-mail komitenta, ako je e-mail adresa upisana u podatke komitenta. Predlog se, naravno, može menjati, a u listu koja se dobija komandom + ili na padajući meni pored polja za unos e-mail adrese, od sada možete pronaći sve e-mailove koje ste upisali u podatke komitenta, tako da je odabir lakši. U spisku će se naći e-mail za slanje pošte i e-mail adrese svih unetih zaposlenih kod komitenta, kao i e-mailovi svih dodatnih adresa poslovanja komitenta. Ako počnete sa unosom i ako je uključena “autocomplete” opcija u Lidderu, automatski ćete dobijati predlog cele e-mail adrese, a ukoliko potražite spisak (F4 ili + ili mišem), dobićete najpre sve e-mail adrese tog komitenta, a ispod toga i sve e-mail adrese koje ste Vi kao operater koristili u ranijim slanjima.

– Vrlo dugački opisi usluga u fakturama
Fakturisanje usluga na standardni način unosom teksta od 10 redova (komandom G iz fakturisanja) ili odabirom šifrirane usluge (Shift+G) zadovoljava većinu standardnih potreba za dužinom teksta u opisu neke usluge. Duži opisi nisu problem, naročito upotrebom unosa neke usluge samo radi opisa jer Lidder omogućava da se uneti tekst usluge koja ima cenu nula ipak štampa i zapravo služi kao moguć unos dodatnog opisa – unosa teksta u okviru fakture. Unoseći tako, po 10 redova teksta nekoliko puta, sigurno dobijate prostor za standardni opis, međutim, kada je potrebno u ponudu uneti tekst od tri strane, recimo 120 redova, nezgodno je editovati tekst 10 po 10 linija. Za takvu potrebu od sada postoji unos opisa usluge sa ctrl+G koji dozvoljava unos teksta do 255 redova što je oko 5 strana teksta. Obratite pažnju na to da govorimo o čistom tekstu, bez slika i tabela. Tako dugački tekstovi su obično potrebni kod opisa ponuda, te u profakturisanju unesite taj dugački opis i iskoristite komandu “3” da “profaktura” postane “ponuda” i to je to!

Unos dugačkih tekstova se može raditi i kod unosa knjižnih zaduženja (što je, da podsetimo, zapravo standardna faktura koja se dobija promenom naslova – komandom “3”) i kod odobrenja (povrata) i inače u fakturama, a ne treba je koristiti ako Vam je 10 redova teksta iz standardne usluge dovoljno, jer kada unosite po tih 10 redova, njih možete lako gledati i birati te samo izmeniti kod unosa usluga, a duže tekstove ne možete, morate ih unositi svaki put.

– Kontrola unosa avansa kod troškova
Lidder će sada kod knjiženja troškova, kao što inače radi i kod VP fakturisanja i kalkulisanja, upozoravati na to da imate proknjižen avans, a da ga niste iskoristili u dokumentu, sa kontrolnim pitanjem pre knjiženja, ako utvrdi tu situaciju.

– Novi eksport segmenata baze za BI
U meniju eksport segmenata baze, u novoj sekciji “Dnevnik promena za BI”, nalazi se prošireni dnevnik knjiženja. U njemu se nalazi mnogo više podataka nego u standardnom dnevniku knjiženja od kojih Vi možete odabrati one podatke koji Vama trebaju za izradu Vaših posebnih BI izveštaja. Ovakav izvoz praktično omogućava izradu vrlo specifičnih i detaljnih izveštaja u programima za vizualizaciju i izveštavanje. Podaci su, pre nego što ih izvezete, vrlo prilagodljivi, kolone možete dodavati i sklanjati po potrebi, isto kao što ih možete eventualno i filtrirati, tj. predprocesirati pre nego što ih izvezete u željeni format.

Najčešća primena ovakvog izvoza je izrada precizno prilagođenog periodičnog poslovnog izveštaja sa detaljima bitnim određenoj firmi, te stoga jednom zapamćeni set podataka u Dnevniku promena za BI ostaje zapamćen za svaki sledeći put tako da na kraju svakog perioda samo ponovo uđete u Dnevnih promena za BI i izvezete podatke bez posebnog ponovnog podešavanja. Svakako, ovaj eksport ni na koji način nije ograničen samo za kreiranje poslovnih izveštaja. Možete ga koristiti i posmatrati i kao eksport podataka o svim poslovnim promenama sa dodatnim nivoom detalja o nazivima analitika, mesta troška i tome slično.

– Automatsko obeležavanje porudžbenice
Kada se porudžbenica dobavljaču pošalje e-mailom, Lidder će od sada automatski, odmah nakon slanja, obeležiti porudžbenicu kao poslatu. Mala automatizacija koja će doprinetu maloj uštedi vremena. 10ak sekundi po 10ak sekundi… kada se sve sabere na godišnjem nivou eto bar 15 ušteđenih minuta za nešto pametno!

Naravno, kao i uvek, ukoliko Vam je potrebna obuka u vezi sa novim opcijama, javite se da je zakažete.
Ako ste član Lidder kluba, obuka, kafa i čokolada su kod nas besplatni, potrebno je samo da se najavite.