– Vaša OnLine VP na b2b.nd.rs!
Probni period veleprodajnog portala teče po planu, prikupljamo pozitivne utiske i korisne predloge onih koji su samo probali ali i onih koji koriste portal, jer portal radi bez problema.

Od ove verzije Lidder će na portal izvoziti 7 izveštaja za menadžere koji ih mogu videti na svojim mobilnim uređajima u bilo kom trenutku, kao i 5 izveštaja za komitente koji od sada uključuju i stanje i izvod za komitente kao kupce i kao dobavljače ako isti imaju obe funkcije u preduzeću. OnLine izveštaji su od sada i složeni po opadajućem redu vrednosti u ključnim kolonama.

Na našem YouTube kanalu možete pogledati i dodatna 3 izuzetno kratka filma sa primerom upotrebe portala od strane Vašeg kupca, Vašeg komercijaliste i Vašeg menadžera.

– OnLine podrška Vašem radu
Nakon dogovorene TeamViewer sesije, od sada, osim pokretanjem aplikacije sa naše web strane u sekciji usluge, možete pokrenuti licenciranu TeamViewer aplikaciju i iz samog Liddera. Sekcija u kojoj se nalazi taster za pokretanje OnLine sesije podrške se nalazi u okviru opcija za Lidder, a sekcija se zove OnLine podrška. Tekst na samoj formi objašnjava sve detalje koji služe podsećanju na način funkcionisanja online podrške.

– Izveštaj u težini, a ne u JM
Analiza robnog prometa, izveštaj o stanju/ulazu/izlazu po artiklima je dobio novu opciju u vidu čekboksa levo od tastera za pravljenje izveštaja, koja omogućava da izveštaj bude prikazan u kilogramima, a ne po jedinicama mere ili pakovanjima kao što je do sada mogao. Pošto je moguće da težine nisu unete za sve artikle koji se mogu naći u izveštaju, Lidder će na kraju izračunavanja izveštaja prijaviti koji artikli nemaju unetu težinu i za njih će u izveštaju u polju količine pisati nula.

– Precizniji unos bodovnog cenovnika
Bodovni cenovnik se, preciznosti radi, od sada unosi na postavljeni broj decimala za iznose u firmi plus 1. Za oni koji nemaju problem sa preciznošću bodovnih cena u cenovniku ništa se ne menja, unos nastavljaju kao i do sada, dok je drugima omogućeno da unesu i menjaju više decimala.

– Proširena rang lista komitenata
Automatska kontekstna analiza rang liste kupovine za komitenta od sada automatski, bez dodatne dozvole, radi za prvih 3000 dokumenata / promena tog komitenta u tekućoj poslovnoj godini. Do sada je bilo neophodno dodatno dozvoliti rad analize za preko 1000 dokumenata.

– Čekamo PU da promene način rada za šifru 607
Za šifru prihoda 607 su od 01.01.16 promenjeni uslovi obračuna zbog promene zakona, ali se na reakciju iz PU i dalje čeka. Njihov stav “biće kad bude” se nije promenio. Posle 25 dana čekanja, mi smo promenili Lidder tako od ove verzije obračunava šifru 607 ispravno po novom Zakonu, s tim da to na portalu PU ne prolazi. Mislimo da je manja greška ne poštovati portal PU nego Zakon. Zbog nereagovanja PU na promenu zakona, na njihovom portalu ćete, ako imate ovu šifru prihoda, morati da menjate šifre prihoda 607 na nedefinsanu 999 po uputstvu same PU. Smešno jeste, ali nisu nikom odgovorni i do sada su nas već navikli. Ili nisu?

– KEP evidencija više ne uzima usluge iz kombinovanih faktura, tj. faktura koje na sebi sadrže i usluge i robu.

– Ispravljena je greška zbog koje je štampa bruto bilansa mogla biti odštampana sa viškom praznog papira pri prebacivanju strane ali i sa manjkom odštampanih redova na kraju strane prebacivanja lista.

– Klasična faktura usluga iz vrste dokumenta 99 od sada prepoznaje i oznaku da je komitent povezano ili zavisno pravno lice i time od sada dokument ispravno kontira i za te slučajeve.

– Specifikacija izlaznih faktura je dobila polje “otpremnica” koje po svojoj želji možete prikazati ili ne u štampi, kao što to možete činiti sa poljima i u svakom drugom izveštaju.

– Lidder od sada ispravlja greške pri preuzimanju podataka iz NBS koje NBS ima unete u svojoj bazi poput pogrešnog kodiranja naziva preduzeća, tako da se neće događati da Lidder pri automatskom preuzimanju naziva preduzeća na osnovu PIBa preuzme firmu sa Panchevo ili ZZarka Fogarassa i tome slično.

– Avansne fakture od sada poštuju opciju o štampanju broja faksa i kontakt osobe na dokumentu kao i novo pravilo o štampanju PIBa iznad tabele sa artiklima, što nije uvek bio slučaj.

– Isplatni listići od sada ispisuju i poresko oslobođenje skoro dodatog dobrovoljnog pio fonda što do ove verzije, greškom, nije bilo ispisivano.

– Od sada se i ulaz materijala može raditi sa internim obračunom PDVa (komanda shift+C u kalkulaciji).