– Multijezični kontni okviri
Od sada je komandom V iz kontnog okvira omogućen izbor prikaza kontnog plana na Engleskom ili Nemačkom jeziku. Odabir prikaza jezika predstavalja samo trenutni prikaz, kontni okvir je i dalje na srpskom, kakav je i bio, s tim da se do promene firme ili do izlaska iz Liddera nazivi konta i grupa prikazuju na odabranom jeziku. Ovo je naročito zgodno kod prikaza i izvoza nekih izveštaja u excell ili neke druge formate koji služe za pripremu izveštaja prema stranim centralama koje traže izveštaje na svojim jezicima. Podaci su ti koji jesu, a ovom mogućnošću u Lidderu bruto bilans, na primer, postaje razumljiv i strancima u izveštajima. Za detalje oko toga kako da sami prepravite eventualne nedostatke prevoda za Vaše kontne okvire, pogledajte Help, a za dodana objašnjenja pozovite uvek raspoloženu podršku.

– Y iz gl.men. je porudžbenica
Komanda Y iz glavnog menija od sada poziva rad sa osnovnim porudžbenicama.

– U slučajevima štampanja PDF dokumanata sa više hiljada strana, kada se dešava da Lidder proces ostane bez memorije za rad, od sada se više neće dešavati “zaglavljivanje” već će poruka biti normalno prikazana, a dokument neće biti zapamćen. Lidder može generisati vrlo dugačke dokumente, ali niti je zamišljen za takve poslove niti su dokumenti od više hiljada strana bilo kome čitljivi, tako da predlažemo generisanje više kraćih dokumenata podeljenih u neke logičke celine.

– OA obrazac sa zbirevima na ekranu
Obrazac OA, koji više nije u upotrebi kao papirni obrazac (nikad ne reci nikad… da ne prizivamo) od sada sadrži (pri izradi, na ekranu) i zbireve koji su potrebni radi unosa u elektronsku formu na elektrosnkom portalu elektrosnke poreske uprave.

– Novi PB1, PBN1, PBN2, PBPJ i KPB.
Shodno izmenama u službenom glasniku 42 od 15.05.15 urađene su izmene na obrascima PB1, PBN1, PBN2, PBPJ i KPB.

– KUR i KIR sa periodima pri štampi
Od ove verzije će se uneti periodi za koje se PDV evidencija pregleda pojaviti i na štampanoj verziji te evidencije. Do sada tog podatka nije bilo pri štampi pa je moglo da dođe do zabune jer je izgledalo da nisu odštampane sve stavke, a zapravo nisu ni trebale da budu zbog unetog perioda OD-DO.