– Eeeee-Fakture
   · Slanje dokumenata u posebnu evidenciju
Kada imate fakture, knjižna odobrenja, knjižna zaduženja i avansne fakture koje se ne mogu poslati na SEF jer korisnik nije registovan, Lidder će to prepoznati i postaviti Vam pitanje „Šalješ podatke u PDV evidenciju SEF-a?”, ukoliko odgovorite potvrdno automatski će poslati taj dokument u pojedinačnu evidenciju. * NAPOMENA: Kada smo poslali zvaničan upit Ministarstvu Finansija šta treba i da li treba da se šalje na SEF u posebnu i u zbirnu evidenciju od 01.01.2023. godine dobili smo sledeći odgovor: „Moraćete da sačekate na odgovor u vezi ovih evidencija, jer do sada ova polja nisu najbolje funkcionisala i ovih dana i nama stižu detaljne instrukcije. Interno tehničko uputstvo će uskoro biti ažurirano i postavljeno na portalu efaktura.gov.rs.”

   · Slanje na CRF
Ukinut je automatski odabir da li faktura ide ili ne ide i na CRF prilikom automatskog slanja fakture na SEF. Sada ste u obavezi da Vi odredite da li neka fakture za JP ide ili ne ide na CRF iako je to do sada radila sama platforma ali je to, na žalost, ukinuto od strane Ministarstva Finansija i njihovog sistema eFaktura. Takođe je dodato upozorenje da morate da čekirate da li se faktura šalje ili ne i na CRF, u suprotnom Lidder Vam neće dozvoliti da je pošaljete bez te informacije.

   · Ograničenje na 3 API upita u sekundi
Ograničenje dodato od strane Ministarstva Finansija usporiće proveru stautusa, a mi tu ne možemo ništa da uradimo. Ukoliko prilikom provere statusa dođe do više od 3 upita u sekundi, Lidder će to primetiti i napraviti pauzu kako ne biste dobili grešku, a nakon pauze od 1 sekunde ponovo ulazi u proveru statusa vaših dokumenata koje ste poslali na SEF.

   · Faktura/otpremnica
Od početka 2023. godine će biti ukinut dokument faktura-otpremnica. Na SEF ćete slati samo fakture, a otpremnice ćete štampati zasebno i slati uz robu. Takođe, uz robu možete štampati prevoznice sa ili bez cena, kako Vam više odgovara.

   · Pitanja o slanju na SEF
Izbačeno je pitanje za slanje fakture na SEF ukoliko faktura još uvek nije proknjižena, a Vi hoćete da je štampate tj. da štampate otpremnicu, prevoznicu ili nešto slično pre nego što samu fakturu automatski pošaljete na SEF.

   · Informacija o statusu dokumenta
Od sada ne morate ulaziti u rad sa eArhivom komandom „F9” kako biste videli koju fakturu ste poslali a koju niste na SEF. Prilikom pregleda fakture, u desnom panelu ćete videti da li je neka faktura poslata na SEF i koji joj je trenutni status. Ukoliko nema upisan ni jedan od statusa (poslat, pročitan, otkazan, prihvaćen, odbijen…) to znači da dokument nije ni poslat/registrovan na SEF.

   · Potvrda/odbacivanje dokumenata
Od sada se forma za editovanje priloga ne zatvara nakon Vaše potvrde/odbacivanja dokumenta kako biste mogli da mu dodate obeležja ukoliko to već niste uradili pre nego što ste dokument prihvatili ili odbacili. U dodatnim obeležjima dokumenata možete bliže odrediti kojoj kategoriji taj dokument pripada. Možete mu dodeliti jedan ili više tagova (oznaka) sa kojima ćete ga svrstati u neku grupu dokumenata i kasnije filterisanjem po tim tagovima (oznakama) lakše i pronalaziti (označavanjem dokumenata u stvari formirate elektronske registratore). Takođe, možete upisati neke ključne reči po kojima kasnije možete vršiti pretragu, osim pretraživanjem po nazivu.

– Prenos priloga eArhive po početnom stanju
Pri otvaranju početnog stanja iz zatvaranja tekuće godine, za priloge (poslate/primljene) koji nemaju konačan status u početno stanje za 2023. godinu biće preneti i njihovi paketi sa SEF-a sa trenutnim statusima. Paketi će biti sa vezom za konta 2040 ili 4350 i odgovarajuće komitente, zapravo videćete ih na karticama komitenata u panelu sa desne strane. Pri otvaranju PS će se prenositi i prilozi koji su obeleženi kao trajni prilozi.

– Cloud sigurnosno arhiviranje
Od sada, kada idete na „Servis/Preduzeće/Arhiviranje” i snimate sve firme, Lidder će na Cloud slati samo tekuću godinu kako ne biste zauzimali Vaše Cloud skladište sa starijim firmama. Njih možete arhivirate na eksternu memoriju i tako čuvati, a Cloud treba da koristite za tekuće poslovanje.

– Šifra artikla kod dobavljača
Šifra artikla kod dobavljača se upisuje u podacima šifre samog artikla. Ova opcija postoji sigurno već par godina, a mi Vas ovim putem podsećamo da će postati još bitnija kada krene automatski import kalkulacija koje dobijate putem SEF-a. Prilikom importa stavki iz fakture dobavljača u kalkulaciju, Lidder prvo gleda šifru artikla kod dobavljača i ukoliko je ima povezaće artikle za import. Kalkulaciju od 100 stavki ćete završiti u roku od 7 do 10 sekundi. Vi, takođe, možete tražiti od vaših INO-dobavljača da vam pošalju fakturu i u elektronskom obliku (xml) kako biste je importovali u Lidder (ovo je moguće od kad smo svi mi prilagođeni evropskom UBL 2.1 formatu za slanje elektronskih faktura). Probajte i javite nam koliko brzo ste u kalkulaciju importovali stavke artikala za koje imate upisanu „Šifru kod dobavljača”.

– Posebno trebovanje materijala
Od sada, u posebno trebovanje materijala komandom „A”, nakon pitanja „Samo artikle iz neke liste šifara (filter)” Lidder postavlja dodatno pitanje „Samo artikle sa odabranog mesta troška?” ako inače radite sa MT. Kad se odgovori sa „Da” Lidder uzima prethodno izabrano MT za taj dokument i samo sa njega uzima procenat materijala koji ste naveli da je utrošen. Kad se odgovori sa „Ne” Lidder nastavlja rad po starom, odnosno, kako je radio i dosad (ovo pitanje se postavlja samo ako je uključena opcija za korišćenje mesta troška).