– Nova PDV evidencija (POPDV)
· Da odmah oraspoložimo one koji nisu bili sigurni, jer su slušali šta se inače na tržištu dešava: u Lidderu je nova evidencija sa Vaše strane, kao korisnika Liddera, ISTA. Tačnije, Vi NE MENJATE u radu ništa. NEMA na desetine i stotine podešavanja sa Vaše strane, NEMA dolazaka implementatora i majstora i radova koji traju danima (po svakoj firmi i po svakoj bazi i po svakoj vrsti dokumenta), NEMA posebnog naplaćivanja POPDVa, a sve je ipak i dalje i stvarno automatski popunjeno. Dakle, bez trošenja Vašeg vremena i novca, kako ste i inače navikli od Liddera. Zašto ovo naglašavamo? Pa zato što se danas na domaćem tržištu softvera računa da je sve i više nego odlično ako Vi kao korisnik mesec dana nešto podešavate da bi Vam evidencija nekako/ikako radila ili da je normalno da imate obrazac gde Vi sami popunjavate svako polje za svaki dokument, ili da Vam neko podešava nešto danima i mesecima… Mi smo oni drugi, Vaši. 🙂

· Lidder podržava rad sa starim i sa novim evidencijama u isto vreme. Ako uđete u evidenciju sa radnim datumom pre 01.07.2018, u izboru ćete imati stare evidencije koje važe do 30.06.2018. Ako u evidencije ulazite sa radnim datumom na 01.07.2018 ili kasnije, ulazite automatski u nove evidencije, ali svakako komandom D možete menjati u koje evidencije ulazite, kao i do sada. Lidder može prikazati i najstarije evidencije koje su važile do 2013.god. Komandom D menjate set evidencija koje koristite, s tim da stare evidencije ne vide dokumente nastale posle 30.06.2018, a nove evidencije ne vide dokumente nastale pre 01.07.2018. da bi se olakšao prelazak. Novim evidencijama smo, uprkos velikoj kompleksnosti zadržali brzinu obrade od oko 30.000 dokumenata po minuti, a pošto se u praksi radi samo za određeni period, to je praktično po samo koji sekund čekanja na obračun, bez obzira na veličinu firme.

· Princip koji i dalje važi je: Vi pravite ulaznu i izlaznu dokumentaciju i nakon što je napravite, a pre knjiženja, obeležite je odgovarajućom oznakom iz spiska oznaka koje dobijate komandama M (za izlazne) ili S (za ulazne). Kada god poželite da vidite evidenciju, idete u pregled evidencija i odaberete bilo koji deo od 4 dela evidencije koja Vam je zanimljiva. U samoj evidenciji, imate nove kolone, a sve drugo je isto kao i do sada: Reobračunavate evidenciju komandom R, šetate se strelicama po kolonama i dokumentima, možete kontrolisati dokumente kosom crtom, možete i ručno menjati iznose i kolone sa komandom Enter i možete raditi predavanje PPPDV prijave komandom J. Dakle sve je isto.

· U okviru komande J, koja se koristi nakon što reobračunate evidenciju (sa R) i koja služi za formiranje PPPDV i POPDV obrasca, od sada se pojavljuje forma koja sadrži sve podatke koji se inače moraju popunjavati radi predaje POPDV, a time i PPPDV obrasca. Idite u evidenciju, pritisnite J, pa zatim i F1 i dobićete detaljnije uputstvo, mada je i sama forma pravljena tako da ima logičan tok i tako Vas vodi neophodnim koracima do uspešne predaje obrasca, sa svim i dosadašnjim uobičajenim pomoćnim ispisima prometa u periodu radi lakšeg proveravanja PPPDV prijave koju imate odmah tu na ekranu, bez da idete na portal.

· Za one vrste prometa koje nisu pokrivene automatskim knjiženjem, a čija knjiženja treba da uđu u evidenciju, rezervisane su vrsta dokumenta 14 kada je reč o ulaznom PDVu i 13 kada je reč o izlaznom PDVu. Primeri za to su finansijska knjižna odobrenja ili zaduženja (smanjenje ili povećanje osnovice i PDVa). Isto kao i do sada.

· Neke detalje u vezi sa obeležavanjem u smislu evidencija smo morali da promenimo, ali su promene svedene na najmanju moguću meru: promenjeno je nekoliko oznaka, i to je to. Isti je način, a pravila oko obeležavanja su promenjena u skladu sa novom POPDV evidencijom, koju nećemo mnogo komentarisati. Ali malo ipak moramo: ovo je nestručna monstrum evidencija svega i svačega, koju oni koji je prave i posle godinu i po dana rada na njoj, 7 dana pred početak primene i dalje sistemski menjaju. Portal na kome će se POPDV predavati za sada ne radi po svojim sopstvenim pravilima i šemama, a kako će raditi kada svi krenu da predaju, videćemo. Ako je po dosadašnjem iskustvu, svi ćemo imate iznenađenja i probleme, kao što smo navikli i do sada od naše vrle e-vlade. Setite se uvođenja elektronske predaje PPPD-a… Nije se znalo ko više la… khm, khm, koristi alternativne činjenice, dok stvari nisu postale stabilnije, vremenom. No, tako je kako je. Mi radimo danonoćno, već dosta dugo, a po svoj prilici – nastavićemo tako dok se i ovo ne stabilizuje, a Vi ćete svakako imati maksimalno automatizovano rešenje Vaših poslova predaje PPPDVa, onoliko koliko sam sistem to dozvoljava (sistem su osmislili imajući na umu pretežno ručno popunjavanje evidencije).

· Nove evidencije imaju veliki broj kolona zbog prevelikog broja polja u samom POPDV obrascu. Skoro svaka kolona predstavlja jedno polje POPDV obrasca čime Vam je omogućena precizna manipulacija podacima u slučaju da se neko tumačenje nekog stava pravilnika ili korisničkog uputstva (korisničko uputstvo ima više od 180 strana i nekoliko dana pred primenu se menja) promeni vremenom i da Vi želite da upišete podatak negde drugde u odnosu na ono što je Lidder automatski odredio. Veliki broj kolona čini evidenciju nepreglednom, pa je omogućeno izbacivanje kolona komandom I. Kada tako označite sve kolone koje znate da Vam neće trebati u vašem poslovanju, onda možete koristiti komandu C kojom ćete gledati samo one kolone koje nisu obeležene – skraćenu verziju evidencije. Označavanje kolona koje ne želite da vidite se pamti po svakoj firmi.

Uđite u evidencije, tamo odaberite (komandom D) koju evidenciju želite da gledate i kada uđete pritisnitre F1. Tamo ćete pronaći detaljnije uputstvo. I ne plašite se, sve je skoro isto.


… da ne bude da smo se bavili samo POPDVom, evo nekoliko promena koje ste Vi tražili:


– Brzina pretraživanja povećana
Brzina pretraživanja analitike komitenta na terminalima je povećana i od sada je praktično trenutno bilo kakvo pretraživanje, nad bilo kojim brojem komitenata do 32.000. Na šifarnicima sa više od 32 hiljade komitenata se može desiti da na terminalima pretraživanje po svim kriterijumima potraje sekund-dva. Na serverima je i pre bilo trenutno.

– Kontrola ispravnosti PIBa
Nova forma za unos nove analitike od sada ima kontrolu ispravnosti unetog PIBa. Ako PIB koji ste uneli nije ispravan, polje će postati crveno, a ukoliko je sve OK polje će biti normlane, krem boje.

– Nove forme sa retro sjajem
Novije forme za izbor analitike, promenu ili otvaranje analitike, predaju POPDVa i slične, od sada mogu da se ponašaju onako kako ste navikli u proteklih 25 godina: u zavisnosti od opcija operatera i one mogu da uključuju NumLock, CapsLock i INSert mod rada tastature, automatski. To jeste anahrono, u odnosu na nove Windows standarde, ali je svakako bolje i lakše ne menjati dugogodišnje navike i omogućiti brži rad korisniicma koji su navikli da im se NumLock uključuje po potrebi, isto kao i CapsLock i način rada kod umetanja novih slova (insert ili overwrite mod).

– Ulazni računi bez naknade
U ulaznim računima – troškovima (VD72) se od sada može koristiti obeležavanje da je to promet bez naknade, gde Lidder automatski stornira dobavljača u istom nalogu i ide na vanredni prihod. Nemojte menjati nalog i uklanjati dva stava za dobavljača, jer su oba neophodna radi ispravnog evidentiranja u PDV evidencijama.

– Pamćenje unosa naziva novih šifara
Lidder će od sada pamtiti sve do sada unošene nazive novih šifara, pa se tako posao otvaranja šifarnika ubrzava kada imate šifre sa sličnim nazivima jer će Lidder od sada predlagati nastavak unosa na osnovu prethodno unošenih naziva iz te grupe. Ovo ponašanje se može isključiti odgovarajućom opcijom operatera.

– Windows 10 problem i Lidder rešenje
U neku od skorašnjih i mnogobrojnih zakrpa i promena u Windows 10, došlo je do pogrešnog setovanja opcije o broju decimala za srpski jezik u opcijama samog Windowsa. Lidder će od ove verzije ignorisati tu eventualnu pogrešnu sistemsku postavku i time omogućiti redovan rad.