– Eeeee-Fakture

   · Popust na nivou dokumenta (finansijski popust)
Ukoliko postoji popust na nivou celog dokumenta, što nije dozvoljena situacija na SEF-u i nije moguće uneti takav popust ručno, ali ipak iz nekih softvera to prođe kroz SEF, Lidder će obavestiti da popust postoji i primeniti ga kada je u pitanju import u VD-72 trošak. Kada se radi o importu u kalkulaciju VD-2 Lidder će samo dati obaveštenje i reći Vam da je jedino moguć ručni unos stavki.

   · Naknadno potvrđivanje dokumenata
SEF je početkom februara omogućio da odbijen dokument od strane primaoca naknadno može biti prihvaćen. Shodno tome i mi smo omogućili da dokument koji je odbijen naknadno možete potvrditi direktno iz Lidder-a.

   · Dokumenti u EUR
Od sada, Lidder može da preuzima pakete sa SEFa čiji su dokumenti iskazani u stranoj valuti (EUR, USD…).

   · Slanje samo XML-a bez Lidder fakture
Ukoliko, po mišljenju nekih od Savetnika i Vašem mišljenju, smatrate da originalna Lidder faktura (faktura iz poslovnog programa), ne sme da se šalje kao prilog na SEF iako u naslovu fakture piše “Specifikacija po dokumentu:” možete uključiti opciju koja će sprečiti slanje ovog PDFa iz Liddera. Opcija se nalazi u Servis / Opcije / Firma / Opcije / način rada ..4.. pod nazivom “Bez slanja Lidder fakture kao priloga na SEF”. Kad u opcijama za firmu uključite ovu opciju, Lidder na SEF neće slati svoju originalnu fakturu kao prilog, već će biti poslat samo xml fajl.

   · Interni obračun na SEF
Od sada, nakon knjiženja kalkulacije ili ulaznog računa u kome postoji interni obračun PDV-a, Lidder postavlja pitanje o slanju dokumenta u pojedinačnu PDV evidenciju i automatski upisuje i interne obračune u pojedinačnu evidenciju na SEF-u.

   · Automatsko storniranje
Nova mogućnost, direktno iz priloga, jeste mogućnost da klikom na taster “Storniraj” Lidder napravi dokument za storniranje i odmah nakon toga pita da li želite da stornirate dati dokument direktno na SEF-u. Nakon toga pita za komentar storniranja i sve u vezi sa tom operacijom završeno je kako u Lidder-u tako i direktno na SEFu, automatski i bez ručnog unosa.


– Štampa interne otpremnice
Od sada, postoji izbor prilikom štampe interne otpremnice gde je moguće odabrati štampu interne otrpmenice bez cena.

– Štampa trebovanja materijala
Od sada, postoji izbor prilikom štampe posebnog trebovanja materijala gde je moguće odabrati štampu posebnog trebovanja materijala bez cena.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 31.01.2023. godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.