– Odgovorno Lice i na fakturama usluga
Tekst o odgovornom licu je promenjen u “Lice odgovorno za izdavanje dokumenta” i od sada se nalazi i na fakturama usluga (VD99).


– Poboljšanja pri radu sa JBKJS
*Pošto se na CRF (centralni registar faktura) ne prijavljuju fakture za sve korisnike javnih sredstava (iako i ti korisnici imaju JBKJS), promenili smo način rada i omogućili Vam da ponovnim korišćenjem komande V iz šifarnika komitenata Lidder sam obriše Jedinstvene brojeve za one korisnike za koje ih je prethodnim korišćenjem komande pronašao i uneo. Dakle, iskoristite komandu V iz šifarnika ponovo i JBKJS će imati samo oni korisnici javnih sredstava za koje se fakture prijavljuju na CRF.

*Na fakturama koje su za korisnike javnih sredstava biće odštampana i dodatna klauzula sa JBKJS brojem kupca tako da će se na papiru odmah videti da je neophodno izvršiti i prijavu na CRF.

*Dodata je nova stavka menija kod selekcije faktura koja omogućava da fajl koji se izvozi radi uvoza na CRF od sada sadrži poziv na broj (isto kao što je odštampano i na fakturi), a ne samo broj fakture. Tako će (sa uključenom opcijom da se za te kupce pretražuje po pozivu na broj) automatsko knjiženje izvoda biti još jednostavnije, jer će se automatski pronalaziti odgovarajuće fakture i ispravno vršiti automatsko povezivanje po karticama. Ako odaberete export po oznaci fakture, u eksportnom fajlu će se naći samo oznake, bez poziva na broj.

*Kod izbora i selekcije dokumenata za izvoz (komanda plus kod unosa broja dokumenta u pregledu dokumenata) dodata je nova komanda “selekcija faktura u periodu” gde ćete biti upitani za datum OD i DO nakon čega se selektuju svi dokumenti sa spiska koji odgovaraju tom periodu, a izvoze se samo dokumenti koji u sebi sadrže JBKJS.


– Ubrzan je rad pri unosu cene u fakturisanju
U prethodnoj verziji nenamerno je usporen rad pri unosu cene kod fakturisanja, zato je u ovoj verziji brzina vraćena na prethodne vrednosti.