! Sve najbolje u novoj 2020-oj godini želi Vam Vaš Lidder tim.


* Prošla je još jedna godina u kojoj smo uspešno pomogli jedni drugima da lakše prebrodimo razna događanja u poslovanju i administraciji. U Lidder-u sve ide u pravcu povećanja jednostavnosti i efikasnosti. Hvala svim korisnicima na podršci i saradnji. Mi ćemo nastaviti da predano radimo na tome da Vam u Lidderu, našem i Vašem alatu, rad bude udoban, lak, brz, smislen i opušten, kao i uvek. Ali i mnogo bolji. Vi “samo” nađite dovoljno posla da upotrebite Lidder do maksimuma i eto nam svima još jedne dobre godine.


pokloni za članove Lidder kluba * Uz ponudu za članstvo u Lidder klubu za 2020-u godinu, poslali smo Vam po jednu agendu-planer za računovođe i sve koji se tako osećaju. Želimo Vam da tamo upišete sve dobre planove za sledeću godinu i da ih zatim i ostvarite!

* U ovakvom poslovnom okruženju biće potreban zajednički napor da zadržimo poslovanje manje komplikovanim, uprkos državi. Zato Vas pozivamo da se priključite FaceBook grupi korisnika Lidder-a gde ćete moći da dobijete dobra iskustva svojih kolega koji koriste Lidder svakodnevno, isto kao i Vi. Naravno, i naša ekipa sveznalica iz podrške će biti prisutna, pa se kucamo na “Lidder klub” FB grupi! Javite nam se za detalje oko priključenja ako ne nađete grupu. U ponudi koju smo Vam poslali opisane su i posebne pogodnosti koje dajemo za učlenjenje u grupu.

! Jedni ste od najboljih jer koristite najbolji poslovni softver 🙂 i mi smo ponosni na Vas kao naše korisnike.
Ako ste i Vi na nas, preporučite Lidder nekom poslovnom prijatelju i znaćemo to da cenimo i nagradimo.


* Sledeće godine planiramo dosta novih unapređenja koja će se, kao i do sada, uklopiti u postojeći ekosistem bez narušavanja dosadašnjih principa rada, tj. koja ćete moći da koristite ako Vam bude bilo potrebno i to bez promene trenutnog načina rada.

* Neke od planiranih novih mogućnosti su rad sa opisima asortimanskih grupa, prelaz u meniju postavke na Windows forme i rad sličan radu sa interaktivnim tabelama gde se može lakše sortirati i menjati, potom profakturisanje iz maloprodaje, centralizovano slanje mailova svim komitentima ili kupcima po različitim kriterijumima i još mnogo drugih mogućnosti koje ste tražili. Javite nam šta bi Vam još pomoglo u svakodnevnom poslovanju da uvrstimo i to u planove.


I da pređemo sa reči na dela:
Evo opisa konkretnih promena i poboljšanja u poslednjoj verziji Liddera, jer su neki od Vas to tražili:

– Uvoz početnog stanja iz Excel formata
  *Kod funkcija za brži unos početnog stanja dodat je i import iz Excel-a i od sada je moguć u segmentima uvoza početnog stanja u nalogu za knjiženje, u uvozu šifarnika artikala, komitenata i osnovnih sredstava, te kod uvoza lica – primalaca u obračunu isplata. Detaljan opis sa primerima kako treba da izgledaju Excel fajlovi (kako treba da se zovu kolone podataka u Excel-u da bi ih Lidder prepoznao ispravno) se nalazi u help-u, u sekciji dodaci, pod naslovom “Uvoz iz Excel-a”. Da bi radili uvoz iz Excel-a, Excel morate imati instaliran na vašem računaru.
  *Ako nemate ispravno formatiranu datoteku (Excel fajl sa minimalnim brojem neophodnih polja) Lidder će na mestu odakle ste odabrali Excel fajl koji nije ispravno formatiran napraviti fajl koji ima ispravne naslove kolona, pa iskoristite taj fajl da prepravite naslove u svom fajlu sa podacima. Kolone ne moraju biti poređane nekim određenim redom, bitno je da naslovi u prvom redu budu ispravni da bi Lidder prepoznao o kom podatku se radi. Detalje svakako imate u help-u.
  *Izvoz u Excel format u Lidderu odavno postoji u svim interaktivnim tabelama u meniju izvoz. Na taj način možete izvoziti sve izveštaje, pa i šifarnike, cenovnike, glavne knjige, analitike i slično.
  *Ovakav novi i fleksibilan uvoz iz Excel-a će prilično ubrzati svako novo preuzimanje većih firmi (u agencijama naročito, jer one imaju češće taj slučaj), za koje se šifarnici, stanja i bruto bilansi mogu dobiti u Excel-u, u odnosu na prethodni PRN format koji je i dalje podržan.

– OZ10 obrazac u obračunu isplata
Od sada se OZ10 obrazac može štampati automatski popunjen iz obračuna isplata. Problem ostaju nepreciznosti oko obračuna pojedinih iznosa jer se način izračunavanja proseka, pa time i svih iznosa na obrascu, u odnosu na Socijalno uvek razlikuju za nešto malo. U “čistim”, tj. jednostavnijim slučajevima, sve se slaže sa njihovim iznosima.

– Nove vrste vremena u obračunu zarada
Nepoštovanje principa u šifarniku prihoda Poreske uprave, pri dodavanju novih šifara prihoda, od strane same Poreske uprave, na koji se u poslednjih godina dodaju novi načini obračuna zarada zbog novih subvencija ili promena procenata dadžbina za pojedinačne slučajeve, se nastavlja. To znači da smo, kao i ranije, dodali nove “vrste vremena” zbog novih subvencija koje su sada aktuelne, a ne, kako bi trebalo, nove vrste olakšica i nove vrste primaoca isplata. Zbog dodavanja mnogih novih vrsta vremena u karnetu, vrsti vremena na radu sada ima više od 60, te se, kada se odabere neka vrsta vremena koja je skoro dodata, ona ne vidi pri pregledanju karneta. Zbog toga smo napravili karnet takvim da se pri vrhu tabele karneta, uvek ispisuju sve vrste vremena za koje taj zaposleni ima sate. Druge sate, kada treba da ih unosite, kao i do sada, možete birati uz pomoć skrolovanja tabele na dole. Pri pregledanju karneta će sada biti odmah jasno koje sve vrste vremena ima zaposleni. Nove vrste vremena i promene u načinima obračuna za pojedine kategorije primalaca ne opisujemo ovde, u novostima za Lidder, one se automatski pojavljuju kod ažuriranja šifarnika vrsta primanja u obračunu zarada, pa ih nećemo opisivati ni sada.
  *Novi šifarnik vrsta primanja, sa izmenjenim neoporezivim iznosima za 2020. godinu i umanjenim stopama za PIO na teret poslodavca za 0,5%, će biti dostupan za preuzimanje prvog radnog dana u 2020-oj godini (03.01.2020.god.).
  *Napomena za sve korisnike koji isplaćuju zarade zaposlenima iz više delova: Zbog promena koje će važiti od 1.januara, akontacije i konačni obračun za jedan mesec treba da budu u istom mesecu (ako je akontacija obračunata i isplaćena u decembru i konačni obračun treba da bude obračunat u decembru sa uslovima koji su tada važili).

– Telefoni u rang listama u infopanelu
Kada ste u nekom poslu i Lidder u odnosu na artikal koji prodajete prikazuje infopanel u kome prikazuje i, recimo, dobavljače za taj artikal, od sada će uz podatak u nazivu komitenta, biti ispisan i broj telefona. Kada vidite dobavljača ili kupca trenutno aktuelnog artikla i kada se zbog toga setite da treba da date ili dobijete još neku informaciju od tog komitenta, eto telefona odmah tu, ne morate izlaziti u šifanik i tražiti taj podatak.

– Težina po JM od sada u infopanelu
U infopanelu, u info sekciji artikla, od sada se vidi i težina artikla po JM.

– Fakture sa naslovom “Knjižno zaduženje”
Komanda “3” koja u izradi profaktura postoji i služi promeni naslova profakture u alternativni naslov koji se postavlja u opcijama, od sada se može koristiti i u fakturi koja sadrži samo usluge čime naslov te fakture trajno menja u “Knjižno zaduženje”. Ovo je korisno u situacijama kada se knjižno zaduženje (koje se inače ponekad daje kupcu) može opisati i lakše i brže proknjižiti, čime kupac ima ispravan dokument knjižnog zaduženja, a i Vi ispravo knjiženje uz eventualnu promenu konta prihoda u nalogu, pre knjiženja. Konto prihoda za takvu fakturu, gde ćete opis knjižnog zaduženja opisati kroz opis usluge, će biti konto vanrednog prihoda, tj. konto koji ste Vi stavili na mesto 1 u listi kontiranja “Ostalo”.

– Povrati izlaza sa naslovom “STORNO fakture”
Kada stornirate izlaznu fakturu zbog svoje greške, kada zapravo ne odobravate kupcu ništa jer on nije dobio prvu fakturu koju stornirate, od sada, pri storniranju, možete koristiti komandu “3” dok ste u izradi povrata i dobićete alternativni naslov tog povrata, tako da umesto “Knjižno odobrenje” bude “STORNO fakture” što bolje objašnjava dokument, koji je suštinski isti – roba se vraća na stanje i zaduženje kupca se stornira.

– Proizvodni start na osnovu (pro)fakture
Često se dešava da se startni radni nalog proizvodnji daje na osnovu profakturisanih proizvoda, te je, za one kojima je prozvodni start u stvari spisak artikala, napravljena komanda “F” koja se može korsititi iz proizvodnog starta i koja prepisuje artikle iz profakture u proizvodni start, što Vi, zatim, možete preurediti i snimiti kao dokument proizvodnog starta / radnog naloga. Komanda će postaviti i pitanje o prepisivanju specifikacije materijala u proizvodni start / radni nalog, pa će se, ako odgovorite potvrdno, u radnom nalogu naći i specifikacija materijala.

– Porudžbenice sa šifrom dobavljača
Kod izrade porudžbenica omogućen je opcioni prikaz stavki sa šifrom dobavljača. Dodata je nova komanda “V” koja omogućava promenu načina prikaza. Kada se prikazuju šifre dobavljača (koje se mogu unositi u izmeni ili otvaranju artikala) onda se “naša” šifra prikazuje u zagradi iza naziva artikla da bi znali o kom se artiklu radi i u odnosu na šifarnik preduzeća iz kog se naručuje. Šifra artikla kod dobavljača se, inače, može videti i u infopanelu, a isto tako je Lidder pronalazi u okviru traženja sa F3 kada ste u izboru artikala.

– U unosu naloga za prenos se od sada u polju primalac može dobiti spisak primalaca unosom zvezdice u polje primaoca.
Spisak se i dalje može dobiti klikom na taster pored polja (koji služi za to) ili pritiskom na F4.

– U šifarniku (postavke/šifarnik) se otvaranje i izmena šifre dobijaju komandama N i I, i to na isti način kao u izboru analitike bilo gde u Lidderu.