– Eeeee-Fakture
Dragi naši korisnici, ako imate problem sa slanjem i prijemom faktura sa SEFa, da li verujete svojim očima ili rečima ministra finansija koji kaže da „sistem dobro fukcioniše…”?

   · Kasa-skonto (VD-70)
Od sada postoji mogućnost automatskog slanja knjižnog odobrenja za kasa-skonto (VD-70) na SEF. Nakon prihvatanja od strane kupca ovaj dokument treba naknadno, iz pregleda dokumenta, komandom E poslati i u zbirnu evidenciju na SEF.

   · Datum AF na konačnoj fakturi
Kada se radi konačna faktura, koja se povezuje sa prethodno izdatom avansnom fakturom, od sada se pored informacije o broju AF upisuje i datum AF.

   · Ikonica o novopristiglim dokumentima
Od sada se ikonica, koja obaveštava da su pristigle nove fakture sa SEF-a, ne pojavljuje samo na računaru koji je kliknuo na taster “provera novih” već i na svim ostalim Lidder terminalima u lokalnoj računarskoj mreži, kako bi svi operateri znali da postoji nešto novo.

   · Auto-upis “Broja ugovora” u eFakturu
Od sada, broj ugovora iz podataka komitenta automatski će biti upisan u polje “Broj ugovora:” u “Referencama” za eFakturu, ukoliko je u šifarniku komitenata u podacima “Ostalo” upisan važan dokument i označen kao “Ugovor na SEF”.

   · Mesto isporuke na eFakturi
Ukoliko u fakturi koju šaljete na SEF, pre knjiženja odaberete i mesto isporuke, Lidder će taj podatak automatski upisati u polje “Komentar” prilikom pripreme XML fajla za slanje na SEF.


– Ubrzano pokretanje za eArhive
Ubrzan je pokretanje eArhive komandom “F9”. Pored pokretanja, ubrzano je i filterisanje unutar eArhive toliko da se sada dešava trenutno, bez čekanja.

– Ubrzan prelazak iz firme u firmu
Ubrzano je učitavanje firme prilikom prelaska iz firme u firmu, kao i sam ulazak u Lidder.

– Pregled rezervacija
Od sada se komandom “/” (kosa crta ili Enter) iz pregleda rezervacija može ući u pregled određene profakture, a sa “Esc” se možete vratiti u spisak profaktura koje rezervišu robu.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 31.10.2023. godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete ažurirati i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju Postavke/Šifarnik.