– Mesto prometa izvršenja usluga / PDV
Novi propisi u vezi sa tretiranjem mesta prometa izvršenja usluga iz i u inostranstvu, u smislu PDVa, važe od 01.04.2017.god. U vezi sa tim, u Lidder je u PDV evidenciji dodata nova kolona u Knjizi Izaznih Računa (KIR) – osnovica PDVa po članu 12. Zakona. PDV iz internog obračuna kod ulaznih faktura troškova se već i ranije iskazivao u KIRu, a po novom propisu i osnovica se mora videti u evidenciji. Naravno, ona od sada ulazi i u odgovarajuće polje u PPPDV koji se automatski formira iz evidencije. Primer možete videti u help podsistemu, u sekciji “Ulazni računi” – Primer unosa podataka sa ino računa usluga.


– Izveštaji na B2B i u Excelu
Izveštaji za firmu na B2B portalu od sada mogu biti u XLS formatu. Za sada je u XLSu, osim u standardnom PDFu, postavljen Bruto Bilans, a u budućnosti će XLS izveštaja biti još. Ovo je posebno korisno u agencijama i firmama gde se menadžment firme voli koristiti podacima iz izveštaja koje gleda na B2B portalu, pa je PDF u tom smislu inferioran u odnosu na Excel.


– Autounos (X) stavki kod nivelacija
U VP i MP nivelacijama je dodata komanda X koja služi za automatski izbor – pravljenje više stavki nivelacije sa više ulaza, ako ih ima, što je vrlo korisno u situacijama kada imate artikle sa dosta nabavki.


– Bolje automatsko knjiženje izvoda
Uplata povezanog ili zavisnog pravnog lica, kao i uplate povezanim i zavisnim pravnim licima, će od sada u izvodu biti automataski iskontirane ispravno, tj. više neće biti potrebna revizija automatski napravljenog naloga pre knjiženja, ukoliko ste ispravno obeležili takve komitente u šifarniku komitenata.


– B2B sa novim podacima o artiklima
Na B2B portalu će se od sada videti i podaci o težini i broju u transportnom pakovanju, što su informacije od značaja za komercijaliste na terenu, ali i same kupce koji naručuju robu iz Vaše Automatske Lidder B2B prodaje. Ove informacije će se prikazivati samo ukoliko su Vam u Lidderu uključene odgovarajuće opcije za rad sa težinom i količinama u transportnom pakovanju.


– Nova opcija za arhiviranje
U opcijama firme, u sekciji parametri, postoji nova opcija koja omogućava da se u okviru grupnog arhiviranja na Cloud prebaci samo jedna firma, a da se ipak na grupnom skladištu snime sve baze koje treba da se snime. Ovo je korisno firmama koje vode više firmi i agencijama koje imaju ograničen prostor na Cloud skladištima, a imaju relativno velike arhive neke firme koja koristi mnogo slika proizvoda i slično. Uključenjem ove opcije, na Cloud će ići samo ta firma, a ostale firme iz grupnog snimanja neće biti prebacivane na Cloud, ali će biti snimljene na grupno skladište. Ovo je takođe korisno u situacijama kada imate više kopija jedne iste firme zbog nekakvih test operacije, pa ne želite da Vam se sve podiže na Cloud skladište, jer su u pitanju kopije.
Podsećamo da, podrazumevano, Lidder Cloud skladište koje imate u okviru Lidder kluba ima 700MB što je dovoljno za arhive na stotine manjih i srednjih firmi, ali i da ga je moguće proširiti ako ima potrebe.


– PPP PO obrazac je ažuriran
PPP PO je od sada u skladu sa novim propisanim obrascem. Dodato je samo jedno novo polje, “napomena” u koje se upisuje iznos razlike, ukoliko je iznos zarade iz čl.13 do čl.14b Zakona o porezu na dohodak građana, koji je poslodavac/isplatilac prihoda isplatio fizičkom licu-rezidentu RS koji je upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravno lice-rezidenta RS, viši od iznosa iskazanog na rednom broju 3.2 bruto prihod. Taj iznos je potrebno upisati nakandno, obzirom da se ne izračunava automatski.