– Nagradu iz letnje akcije dobila je…
…knjigovodstvena agencija “Nova” iz Zaječara. Akcija “Operateri svih Liddera, obucite se!” je završena. Na b2b portalu koji i svaki korisnik Liddera može sam pokrenuti za par minuta, je bilo oko 200 operatera, koliko je i majci “radim sve na belo”, “radim sve na crno”, “najbolji” i “ND logo” podeljeno. Nagrada za najzanimljiviju fotografiju agenciji “Nova” je besplatno održavanje za poslednji kvartal 2016.god. Nagređenu fotografiju možete pogledati na našoj Facebook stranici u sekciji Visitor Posts. Zahvaljujemo se svima na učešću i pozivamo još jednom sve korisnike Liddera da probaju automatski Lidder web b2b portal.

– Izveštaj o naplati od sada ima 6 perioda.
Izveštaj o naplati (pregled/statistika/izveštaj o naplati) je unapređen i umesto dosadašnja tri od sada se može dobiti i sa šest perioda za koje sami možete odrediti broj dana.

– Tolerancija kod auto obračuna kasa skonta.
Pokretanje automatskog dobijanja spiska kupaca koji imaju pravo na kasa skonto komandom C iz glavnog menija i odabirom nekog od kupaca sa pravom na obračun kasa skonta, dobija se novo pitanje o toleranciji obračuna. Ukoliku tu unesete 5.00 na primer, raèunaće se da su kupci zadovoljili uslov kasa skonta i kada su uplatili 5 dinara manje nego što je trebalo. Da bi se zadržalo obračunavanje od ranije, unosite nulu i obračunati će biti samo oni koji su kompletno ispunili uslov za dobijanje kasa skonta.

– Dodata je izmena pojedinačne stavke u MP kalk.
U MP kalkulaciji stavke su se do sada mogle menjati samo grupno, tj. mogle su se menjati samo više stavki od jednom, a sada je dodata i komanda “I” kojom se dobija odabir jedne stavke za izmenu.

– Import b2b narudžbina u MP kalk. sa Cloud skladišta.
U MP kalkulaciju se od sada može uvoziti narudžbina sa Lidder b2b portala (sa internet prodavnice) što je zgodno u situacijama kada je za porudžbine sa weba neophodno prebaciti robu iz VP magacina u MP radi prodaje. Naravno istu tu narudžbinu možete učitati i u MP fakturu ili razduženje. Razduženje, zatim možete izvesti gde će ga FreePos progam sam uvesti u novi račun, tako da je ceo proces od narudžbine do fiskalnog isečka zatvoren bez ijednog prekucavanje!

– Komanda M u odabiru printera šalje na e-meil.
Čak iako Vam u opcijama nije podešen e-mail printer izlaz, od sada možete iz forme odabira printera pre klika na “pritisni enter kada je printer spreman” pritisnuti komandu M kojom će ono što ste napravali da odštampate otići na e-mail koji unesete i to kao PDF attachment, bez prelaska u OutLook ili neku drugi program. Da bi i Vama stizala kopija onoga što ste poslali postavite svoju e-mail adresu u opcijama Liddera (servis/opcije/lidder/e-mail).

– Import izvoda iz Inteze uzima poziv na broj.
Import izvoda za Intesa banku će od sada uzimati poziv na broj u opis naloga za knjiženje i to čak iako se nalazi u opisu naloga (svrha plaćanja), a ne na svom predviđenom mestu (polje poziva na broj), što se često dešava.

– Faktura sa mestom isporuke ima kontakt tog mesta.
Fakture / otpremnice koje imaju definisano mesto isporuke će u kontakt liniji ispod adrese, štampati kontakt i telefon tog mesta isporuke ukoliko to mesto isporuke ima definisane te podatke. Ukoliko nema, kontakt će biti uziman sa glavneg kontakta komitenta.

– Spisak obračuna sadrži i datum obračunavanja.
Ako Vam je potreban podatak o datumu obračunavanja obračuna u obračunima isplata, od sada i taj podatak možete videti tako što ćete uključiti to novo polje u spisku obračuna isplata u koraku 3.

– u Help sistem je vraćena opcija pretraživanja.

– Kod ulaza koji su obeleženi kao ulaz od poljoprivrednika i za VP i za MP, od sada u opisu poreza stoji “PDV nadoknada”.

– Pravna forma preduzeæa (d.o.o., o.d. i sl.) se od sada može definisati i kao sufiks (iza) ili prefiks (ispred) naziva preduzeća novododatom opcijom koja se nalazi odmah pored polja za unos sufiksa u osnovnim podacima firme.

– Izvoz segmenata baze u delu finansijske analitike od sada sadrži i polje e-mail.