>1.000

operatera svakog dana

>10.000

Instalacija do sad

>1.000.000

Dokumenata svake godine

>100.000.000

Poslovnih promena do sad

LIDDER 10 MRS, u sebi sadrži sve fukncionalnosti bez obzira na verziju

Bez obzira na veličinu vašeg preduzeća, dobijate sve moćne alate!

LIDDER 10 verzija
Računovodstvo
Materijalno, zalihe i skladišta
Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
Proizvodnja (sastavnice, recepture...)
Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije...)
Finansijska operativa (nalozi, računi...)
Devizno sa obračunom kursnih razlika
Sledljivost kroz sistem LOT oznaka
Automatska kontekstna statistička analiza
Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
Automatski B2B Web portal za komitente
Automatski Web portal za komercijaliste
Automatski Web portal za menadžment
Obračun i elektronska predaja PDV
Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
Obračun zarada iz r.o. sa PPPPD
Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
Objedinjena naplata+auto. knjiženje
Osnovna sredstva sa popisima i obračunom
Blagajna sa nalozima isplati/naplati
Popisne liste i obračun popisa
Kamate (konformne i proporcionalne)
100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
Praćenje realizacija po komercijalistima
STD
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
PRO
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
ENT
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   

Pregleda razlika između verzija:

 

 

Karakteristika
Osnovna obuka
Štampano uputstvo
Napredna obuka
Istovremeni pristup sa max
Broj firmi po poslovnoj god.
Dislocirani terminali
Specifična programska prilagođenja
Automatski Web B2B portal
START
1 dan4


STD
1 dan

1 dan
3
10


PRO
2 dana

2 dana
31
100


ENT
3 dana

3 dana
63
(neograničeno)

 (50% popusta)

U svim verzijama Liddera dobijate SVE funkcionalnosti

Tehničke verzije Liddera smo prilagodili korisnicima različitih obima poslovanja. Verujemo da manjima treba isti obim funkcionalnosti kao i većima, ali za manji obim posla i sa različitim nivoom detalja u korišćenju. Kroz Lidder MRS svi korisnici dobijaju sve funkcionalnosti, ali je obim usluga i detaljnost obuke prilagođen veličini.
Primeri za jedan računar za START, PRO i STD verziju

99(jedna od 12 rata)

za START verziju Lidder-a, koju preporučujemo tek osnovanim, mailm preduzećima koja je isključivo za jedan računar.
START verzija je ograničena na 1 računar.

176(jedna od 24 rate)

za PRO na jednom računaru ukoliko prelazite sa nekog drugog legalno kupljenog softvera ili 196€ ukoliko Vam je ovo prvi softver.
Svaki sledeći terminal za PRO iznosi 8,33€ (jedna od 24 rate).

215(jedna od 12 rata)

za STD na jednom računaru ukoliko prelazite sa nekog drugog legalno kupljenog softvera ili 227€ ukoliko Vam je ovo prvi softver.
Svaki sledeći terminal za STD iznosi 12,50€ (jedna od 12 rata).


 
 
 

Primeri za 4, 6 i 10 računara

LIDDER

mrežni
paketi*

Paket
Cene su u EUR***
 
Osnovna obuka
Napredna obuka
Održavanje+podrška (1. godina)
Dodatne licence
Lidder Monolit licenca
STD ver.

za 4

računara**

265
jedna od 12 rata
(jednokratno 3180)
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
PRO ver. 

za 6

računara**

476
jedna od 12 rata
(jednokratno 5712)
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
ENT ver.

za 10

računara**

752
jedna od 12 rata
(jednokratno 9024)
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   

*Broj terminala određujete po potrebi, u ovom cenovniku su dati primeri sa 4, 6 i 10 računara.

**Broj računara sa instaliranim Lidderom NIJE ograničen. Ograničen je broj operatera koji istovremeno mogu raditi.

***Cene su iskazane bez PDVa. Plaćanje se vrši na ugovoreni dan po kursu EUR NBS na dan uplate.

 

TRAJNA LICENCA

Kupovina Liddera podrazumeva da kada JEDNOM OTPLATITE, program i podaci su Vaši i možete nastaviti da ih DOŽIVOTNO koristite, bez ikakvih dodatnih obaveza i plaćanja!

Garantujemo Vam da nema skrivenih troškova: da program neće prestati da radi (podaci su kod Vas) ili da se neće iznenada ugasiti (ne zavisi od interneta), da nećete morati da doplaćujete kako bi mogli da uradite završni (članstvo u Lidder klubu - održavanje nije obavezno)...

 

 

POSEBNE POGODNOSTI I POPUSTI:

 

LIDDER

Grejs period


Popust za prelazak

sa drugih programa


Broj rata otplate

(bez kamate)

STD ver.

(nema)

 


5% popusta

 


12

 

PRO ver.

12 meseci

 


10% popusta

 


12 ili 24

 

ENT ver.

(nema)

 


15% popusta

 


12

 

Otplatu na 12 ili 24 meseca i grejs period odobravamo samo privatnim preduzećima.

Iznos prve rate biva uvećan za iznos celokupnog PDVa, koji možete koristiti jer je New Dimension u sistemu PDVa.

Svaka od 12 (24) rata je ukupna cena podeljena sa 12 (24), sem prve koja je uvećana za PDV.

 

Usluge koje su uključene u cenu ili koje dobijate BEZ NAKNADE:

  • Procena stabilnosti računarske mreže (STD PRO i ENT)
  • Članstvo u Lidder klubu za kalendarsku godinu kupovine licence
  • Mini revizija početnog stanja za jedno preduzeće, radi unošenja, u trajanju od 1 dan (STD PRO i ENT)
  • Jedna licenca za pregled podataka za korišćenje na laptop-u (STD PRO i ENT)
  • Jednodnevni rad na konverziji šifarnika radi importa u Lidder sa nekog drugog sistema, ako je moguće.

ZAŠTO JE ODRŽAVANJE POTREBNO I VAŽNO?

Zbog skoro neograničene podrške kojom dobijate sigurnost u radu.

Pogodnosti Lidder kluba

Većina usluga koje korisnicima Liddera trebaju od nas su besplatne u okviru Lidder kluba (npr. nove verzije), a na one koje nisu besplatne, članovi Lidder kluba ostvaruju popust i do 80%. Kompletan spisak usluga koje pružamo, sa cenama, svi korisnici dobijaju jednom godišnje, pre početka kalendarske godine za koju ponuda važi, u sklopu ponude za godišnje članstvo u Lidder klubu.

Članstvom u Lidder klubu, koje NIJE obavezno, dobijate mnogo toga pa čak i besplatnu obuku! Kroz Lidder klub dobijate i to da: NEMA merenja vremena, minuta, poziva i emailova, a IMA osiguranja novih verzija, besplatne obuke, besplatnih kompleksnih poslovnih konsultacija, besplatnih reinstalacija i još raznih korisnih i BESPLATNIH sadržaja od značaja za svako poslovanje...

Za kontinuirane godine članstva u Lidder klubu dobijate dodatne popuste na cenu članstva. Evo primera:

  • Prva godina, godina kupovine - 30%, uključeno u cenu i važi za kalendarsku godinu kupovine.
  • Druga kalendarska godina - 25% od ukupne cene (16.7% popusta za kontinuirano članstvo, u odnosu na prethodnu godinu)
  • Treća kalendarska godina - 20% od ukupne cene (20% popusta za kontinuirano članstvo, u odnosu na prethodnu godinu)
  • Četvrta kalendarska godina - 15% od ukupne cene (25% popusta za kontinuirano članstvo, u odnosu na prethodnu godinu)

Od četvrte kalendarske godine na dalje, ukoliko ste stalni član Lidder kluba,
cena održavanja i podrške, tj. članstva u Lidder klubu, za kalendarsku godinu, je samo 15% od cene i plaća se kvartalno.

Lista funkcionalnosti uključenih u SVE verzije je dugačka, a opet ne opisuje Lidder...

 

...Evo još 10-ak, možda Vama baš bitnih, karakteristika:

LIDDER 10 verzija
Direkt email servis za slanje dokumenata
Brz rad sa interaktivnim izveštajima
Automatski "backup" svih aktuelnih baza
Samostalno otvaranje nove baze
Samostalno zatvaranje/otvaranje p.godine
Rad sistema BEZ SQL, Office-a i .NET-a
Interni PDF printer (za el.potpise)
Integrisan sistem dozvola pristupa
Rad sa personalnim cloud skladištem
Periodični cloud auto-export u UPSS XML
Bar kodovi i cene na nalepnicama
Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
Rad sa bar kod čitačima (fakt/popisi)
Ugrađena multimedijalna podrška radu
Autopropagacija upgrade-a kroz mrežu
Logovanje tehničkog stanja sistema
Samostalno instaliranje terminala
Automatska provera ispravnosti antivirusa
STD
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
PRO
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
ENT
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   

Broj firmi koje su uvidele prednosti i kupile Lidder za vođenje kompletnog poslovanja:

50+

Računovodstvenih biroa

50+

Proizvodnih firmi

100+

Veleprodajnih firmi

100+

Dislociranih stanica
 

zaradite prepoukomZaradite preporukom