Koncept pravi razliku

 LIDDER koncept

 
Lidder predstavlja KONCEPT MODERNOG POSLOVANJA.

 Pristup "kupi modularno"

 
Lidder nije modularan, već sveobuhvatan program.

 Pristup "kupi jeftino"

 
Lidder pruža uvid u kompletno poslovanje, ništa polovično.

 Pristup "iznajmi"

 
Lidder se ne iznajmljuje. Kada ga kupite on i podaci su trajno vaši.

 

>1.000

operatera svakog dana

>10.000

Instalacija do sad

>1.000.000

Dokumenata svake godine

>100.000.000

Poslovnih promena do sad


NAJTRAŽENIJE FUNKCIONALNOSTI
U LIDDER 10 MRS


 •  Kompletno poslovanje i računovodstvo
 •  Materijalno, zalihe i skladišta
 •  Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
 •  Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
 •  Proizvodnja
  (sastavnice, recepture..)
 •  Finansijska operativa
  (nalozi, računi...)
 •  Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije...)
 •  Devizno sa obračunom
  kursnih razlika
 •  Sledljivost kroz sistem LOT oznaka
 •  Automatska kontekstna statistička analiza
 •  Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
 •  Automatski obračun i predaja PDV
 •  Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
 •  Obračun zarada iz radnog odnosa sa PPPPD
 •  Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
 •  Objedinjena naplata + automatsko knjiženje
 •  Osnovna sredstva sa popisima i obračunom amortizacije
 •  Blagajna sa nalozima isplati/naplati
 •  Popisne liste i obračun popisa
 •  Kamate (konformne i proporcionalne)
 •  100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
 •  Praćenje realizacija po komercijalistima
 •  Automatski B2B Web portal za komitente
 •  Automatski Web portal za menadžment
 •  Automatski Web portal za komercijaliste

Svi korisnici dobijaju sve funkcionalnosti

Kroz Lidder 10 MRS SVI korisnici dobijaju SVE funkcionalnosti, a kapacitet, obim usluga i obuke zavise od tipa korisnika.

· SVI dobijaju implementaciju i instalaciju, bez skrivenih troškova!

· SVI dobijaju obuku i podešavanje programa, bez dodatnih naplaćivanja!

· SVI dobijaju aktuelno i detaljno ilustrovano elektronsko uputstvo koje sadržajem prati ono što radite!

· SVI veoma retko imaju potrebu da kontaktiraju podršku, jer u Lidderu sve radi i bez da se čujemo!

· SVI članovi Lidder kluba mogu da nas kontaktiraju bez naplate i bez brojanja poziva, mailova i minuta!

· SVE funkcionalnosti u jednom programskom rešenju, bez dokupljivanja modula!

 SVE U JEDNOM KOMPLETNOM POSLOVNOM PROGRAMU!

KOJI STE VI TIP?


Ako poslovanje vodite na jednom računaru, koja god da je delatnost   i veličina Vaše firme, Vi ste
START KORISNIK.

start lidder 10 mrs

 


Ako ste firma koja svoje poslovanje vodi u manjoj računarskoj mreži, bez obzira na delatnosti, Vi ste
STANDARD KORISNIK.

standard lidder 10 mrs

 


Ako ste računovodstvena agencija ili firma kojoj je potrebno više od tri istovremene konekcije, Vi ste
PROFESSIONAL KORISNIK.

professional lidder 10 mrs

 


Ako ste firma čiji način poslovanja zahteva specifična programska prilagođenja, Vi ste
ENTERPRISE KORISNIK.

enterprise lidder 10 mrs

OPCIJE/USLUGE PO TIPU KORISNIKA

 

 

Opcija/Usluga
Osnovna obuka kod vas
Osnovna i napredna obuka kod nas
Knjige uputstava
Max broj licenci sa istovremenom konekcijom
Max broj servera
Broj firmi po poslovnoj godini (informacija bitna agencijama)
Ukupan broj baza
Specif. programska prilagođenja
Besplatna programska prilagođenja
Procena IT resursa sa preporukom
Import naloga pocetnog stanja iz XLS bruto bilansa, sa prilagodjenjima
Import šifarnika u Lidder za jednu firmu (ako je moguće)
Jedna besplatna licenca za pregled podataka za korišćenje na laptop-u
Dodatna samostalna licenca
START

1


 

1
4
40

 


 STD
1 dan
2 dana

3
 

1
10
100

 


 PRO
2 dana
4 dana

16
 

1
100
1000


10 sati


 


 ENT
3 dana
8 dana

32
 

4
999/server
neograničeno

 

40 sati


 


 Napomene:
· Trajanje obuke je do 4 sata po danu.
· Sve obuke održavaće se isključivo online dok traje epidemija Covid19.
· Dodatna samostalna licenca (sa opcijama za START tip korisnika) predstavlja poseban računar van lokalne računarske mreže i primarno je u ponudi za agencije.
TRAJNA LICENCA


Kupovina Liddera podrazumeva da kada ga JEDNOM OTPLATITE, program je Vaš.
Možete nastaviti da ga DOŽIVOTNO KORISTITE, bez ikakvih dodatnih obaveza i plaćanja!

Garantujemo Vam da NEMA SKRIVENIH TROŠKOVA: program neće prestati da radi (podaci su kod Vas), niti će se iznenada ugasiti (jer ne zavisi od interneta), nećete morati da doplaćujete kako bi mogli da uradite završni račun i/ili otvorite novu godinu, jer je članstvo u Lidder klubu opciono, a ne obavezno...
Ako u bilo kom trenutku obimom svog posla i potrebama pređete u viši tip korisnika, doplatom razlike između vrednosti opcija/usluga zadovoljićete potrebe poslovanja bez kupovine programa iz početka...
CENA LICENCE PO TIPU KORISNIKA
LIDDER
cena 
 
 
START
69
jedna od 12 rata
(jednokratno 828)
STD
99
jedna od 12 rata
(jednokratno 1188)
PRO
119
jedna od 12 rata
(jednokratno 1428)
ENT
249
jedna od 12 rata
(jednokratno 2988)

* Cene su iskazane po licenci. Serverske licence se mogu instalirati samo na jedan računar.
* Cene su iskazane bez PDVa. Plaćanje se vrši na ugovoreni dan po prodajnom kursu EUR kod NBS na dan uplate.
* Otplatu na 12 rata odobravamo samo privatnim firmama.
* Svaka rata je ukupna cena podeljena sa 12, s tim da se prva rata uvećava za ukupan PDV.

VREDNE USLUGE KOJE DOBIJATE KUPOVINOM LIDDERa:

Kupovinom Lidder-a dobijate i dodatne usluge koje ne naplaćujemo, a koje jesu neophodne za početak rada. To se pre svega odnosi na INSTALACIJU I IMPLEMENTACIJU.

Kao pomoć i podršku za početak rada, kupovinom Liddera od nas DOBIJATE I ČLANSTVO U LIDDER KLUBU za tekuću godinu, što znači da u godini kupovine softvera, dok se još navikavate na rad u njemu, nema naplate konsultacija, bilo da nas zovete ili nam pišete. U sklopu članstva u Lidder klubu, osim novih verzija, u našim prostorijama možete dobiti besplatnu obuku i kompleksne poslovne konsultacije, kao i razne korisne sadržaje od značaja za svako poslovanje.


MOŽETE OSTVARITI I DO 50% POPUSTA PRI KUPOVINI VIŠE LICENCI.
10%
na 2. licencu
15%
na 3. licencu
20%
na 4. licencu
...
...
50%
na 10. licencu

* Popusti su iskazani po LICENCI.
* Popust kreće od 10% za drugu licencu, i na svaku narednu povećava se za po 5%.
* Nakon 10. licence zadržava se popust od 50% na svaku sledeću.

DODATNA POGODNOST PRI KUPOVINI!

Svim novim korisnicima odobravamo 5% popusta za prelazak sa drugih programa.
* Uslov za ostvarivanje ovog popusta je da nam na uvid date fakturu za kupovinu/iznajmljivanje prethodnog softvera, na ime vaše firme.

Radite pametnije, a ne više! Lidder 10 MRS!

Radite pametnije, a ne više! Lidder 10 MRS!ZAŠTO JE ČLANSTVO U LIDDER KLUBU (ODRŽAVANJE) POTREBNO I VAŽNO?

Zbog skoro neograničene podrške kojom dobijate sigurnost u radu.

Pogodnosti Lidder kluba

Većina usluga koje korisnicima Liddera trebaju od nas su besplatne u okviru Lidder kluba (npr. nove verzije), a na one koje nisu besplatne, članovi Lidder kluba ostvaruju popust i do 80%. Kompletan spisak usluga koje pružamo, sa cenama, svi korisnici dobijaju jednom godišnje, pre početka kalendarske godine za koju ponuda važi, u sklopu ponude za godišnje članstvo u Lidder klubu.

Članstvom u Lidder klubu, koje NIJE OBAVEZNO, dobijate mnogo toga pa čak i besplatnu obuku! Kroz Lidder klub dobijate i to da: NEMA merenja vremena, minuta, poziva i emailova, a sasvim sigurno IMA novih verzija, besplatne obuke, besplatnih kompleksnih poslovnih konsultacija, besplatnih reinstalacija i još raznih korisnih i BESPLATNIH sadržaja od značaja za svako poslovanje...

Za kontinuirane godine članstva u Lidder klubu dobijate dodatne popuste na cenu članstva. Evo primera:

 • Prva godina, godina kupovine: vrednost članstva je 30% od trenutne vrednosti kupljenih licenci. U godini kupovine članstvo u Lidder klubu DOBIJATE od nas, kao podršku za početak rada u Lidder-u.
 • Druga kalendarska godina: vrednost članstva je 25% od trenutne vrednosti kupljenih licenci.
 • Treća kalendarska godina: vrednost članstva je 20% od trenutne vrednosti kupljenih licenci.
 • Četvrta kalendarska godina: vrednost članstva je 15% od trenutne vrednosti kupljenih licenci.

Ukoliko ste stalni član Lidder kluba i nakon četvrte godine, cena održavanja i podrške, tj. članstva u Lidder klubu, za svaku narednu godinu biće samo 15%, što znači da za kontinuirano članstvo ostvarujete popust od čak 50%.

Lista funkcionalnosti LIDDER 10 MRS je duga, a opet ga ne opisuje ...
...Evo još 10-ak, Vama možda baš bitnih, karakteristika:

 •  Direkt email servis za slanje dokumenata
 •  Brz rad sa interaktivnim izveštajima
 •  Automatski "backup" svih aktuelnih baza
 •  Samostalno otvaranje nove baze
 •  Samostalno otvaranje početnog stanja
 •  Rad sistema BEZ SQL, Office-a i .NET-a
 •  Interni PDF printer (za el.potpise)
 •  Integrisan sistem dozvola pristupa
 •  Rad sa personalnim cloud skladištem
 •  Periodični cloud auto-export u UPSS XML
 •  Bar kodovi i cene na nalepnicama
 •  Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
 •  Rad sa bar kod čitačima (fakt/popisi)
 •  Ugrađena multimedijalna podrška radu
 •  Autopropagacija upgrade-a kroz mrežu
 •  Logovanje tehničkog stanja sistema
 •  Samostalno instaliranje terminala
 •  Automatska provera ispravnosti antivirusa
Svaki ozbiljan program za knjigovodstvo ima mnogo, na hiljade, tehničkih karakteristika koje ovde nismo navodili, ovde su navedene samo neke od mogućnosti. Vi, svakako, možete pogledati i širi spisak mogućnosti u Lidderu, GRUPISAN PREMA POTREBAMA KNJIGOVODSTVA, MENADŽMENTA I KOMERCIJALE.

Mogućnosti prema potrebama korisnika

Broj firmi koje su uvidele prednosti i kupile Lidder za vođenje kompletnog poslovanja:

50+

Računovodstvenih biroa

50+

Proizvodnih firmi

100+

Veleprodajnih firmi

100+

Dislociranih stanica
 

zaradite prepoukomZaradite preporukom