>1.000

operatera svakog dana

>10.000

Instalacija do sad

>1.000.000

Dokumenata svake godine

>100.000.000

Poslovnih promena do sad

LIDDER 10 MRS, u sebi sadrži sve fukncionalnosti bez obzira na verziju

Bez obzira na veličinu vašeg preduzeća, dobijate sve moćne alate!
I naravno, u Lidderu je od prvog dana sve u DVOJNOM KNJIGOVODSTVU!

LIDDER 10 verzija
Računovodstvo
Materijalno, zalihe i skladišta
Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
Proizvodnja (sastavnice, recepture...)
Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije...)
Finansijska operativa (nalozi, računi...)
Devizno sa obračunom kursnih razlika
Sledljivost kroz sistem LOT oznaka
Automatska kontekstna statistička analiza
Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
Automatski B2B Web portal za komitente
Automatski Web portal za komercijaliste
Automatski Web portal za menadžment
Obračun i elektronska predaja PDV
Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
Obračun zarada iz r.o. sa PPPPD
Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
Objedinjena naplata+auto. knjiženje
Osnovna sredstva sa popisima i obračunom
Blagajna sa nalozima isplati/naplati
Popisne liste i obračun popisa
Kamate (konformne i proporcionalne)
100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
Praćenje realizacija po komercijalistima
STD
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
PRO
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
ENT
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   

Pregled razlika između verzija:

 

Karakteristika
Osnovna obuka
Štampano uputstvo
Napredna obuka
Mogućnost istovremenog pristupa sa najviše ... terminala
Broj firmi po poslovnoj god.
Mogućnost rada sa dislociranim stanicama
Mogućnost specifičnih programskih prilagođenja
Automatski Web B2B portal
START
1 dan



 

4

 


 

STD
1 dan

1 dan
3
 

10

 


 

PRO
2 dana

2 dana
16
 

100

 


 

ENT
3 dana

3 dana
32
 

(neograničeno)

 

 (50% popusta)
 

U svim verzijama Liddera dobijate SVE funkcionalnosti

Tehničke verzije Liddera smo prilagodili korisnicima različitih obima poslovanja. Verujemo da manjima treba isti obim funkcionalnosti kao i većima, ali za manji obim posla i sa različitim nivoom detalja u korišćenju. Kroz Lidder MRS svi korisnici dobijaju sve funkcionalnosti, ali je obim usluga i detaljnost obuke prilagođen veličini.

Cene po verzijama
LIDDER
cena 
osnovne licence
 

Svaka dodatna
istovremena konekcija
na Lidder server

Maksimalni broj istovremenih konekcija
START
109
jedna od 12 rata
(jednokratno 1308)

 
 ( nema )

 
  0
STD
142
jedna od 24 rata
(jednokratno 3408)

6.88 (1/24)
165 (1/1)

 
 3
PRO
164
jedna od 36 rata
(jednokratno 5904)

6.11 (1/36)
220 (1/1)

 
 16
ENT
879
jedna od 12 rata
(jednokratno 10548)

22.92 (1/12)
275(1/1)

 
 32

*Broj dodatnih terminala / računara određujete po potrebi, sa tim da je maksimalan broj istovremenih konekcija različito ograničen po licencama

**Broj računara sa instaliranim Lidderom NIJE ograničen. Ograničen je broj operatera koji istovremeno mogu raditi (istovremena konekcija).

***Cene su iskazane bez PDVa. Plaćanje se vrši na ugovoreni dan po prodajnom kursu EUR NBS na dan uplate.

 

Posebne pogodnosti i popusti

 

LIDDER

Grejs period

 


Popust za prelazak
sa drugih programa

 


Broj rata otplate
(bez kamate)

START

(nema)

 


(nema)

 


12

 

STD

(nema)

 


5% popusta

 


24

 

PRO

12* meseci

 


10% popusta

 


12 do 36

 

ENT

(nema)

 


15% popusta

 


12

 

Otplatu na 12 do 36 meseci ili grejs period odobravamo samo privatnim preduzećima.

Iznos prve rate biva uvećan za iznos celokupnog PDVa, koji možete koristiti jer je Lidder Monolit u sistemu PDVa.

* U slučaju korišćenja grejs perioda od 12 meseci, broj rata otplate ne može biti veći od 12.

Svaka rata je ukupna cena podeljena sa 12/24/36, sem prve koja je uvećana za PDV.

 

TRAJNA LICENCA

Kupovina Liddera podrazumeva da kada ga JEDNOM OTPLATITE, program i podaci su Vaši i možete nastaviti da ih DOŽIVOTNO koristite, bez ikakvih dodatnih obaveza i plaćanja!

Garantujemo Vam da nema skrivenih troškova: da program neće prestati da radi (podaci su kod Vas), niti će se iznenada ugasiti (ne zavisi od interneta), a Vi nećete morati da doplaćujete kako bi mogli da uradite završni i/ili otvorite novu godinu.

Članstvo u Lidder klubu/održavanje nije obavezno.

Usluge koje su uključene u cenu ili koje dobijate BEZ NAKNADE:

  • Procena stabilnosti računarske mreže (STD PRO i ENT)
  • Članstvo u Lidder klubu za kalendarsku godinu kupovine licence
  • Mini revizija početnog stanja za jedno preduzeće, radi unošenja, u trajanju od 1 dan (STD PRO i ENT)
  • Jedna licenca za pregled podataka za korišćenje na laptop-u (STD PRO i ENT)
  • Jednodnevni rad na konverziji šifarnika radi importa u Lidder sa nekog drugog sistema, ako je moguće.

ZAŠTO JE ODRŽAVANJE POTREBNO I VAŽNO?

Zbog skoro neograničene podrške kojom dobijate sigurnost u radu.

Pogodnosti Lidder kluba

Većina usluga koje korisnicima Liddera trebaju od nas su besplatne u okviru Lidder kluba (npr. nove verzije), a na one koje nisu besplatne, članovi Lidder kluba ostvaruju popust i do 80%. U sklopu ponude za godišnje članstvo u Lidder klubu, svi korisnici dobijaju kompletan spisak usluga koje pružamo (sa cenama), i to pre početka kalendarske godine za koju ponuda važi.Članstvo se plaća kvartalno, odnosno na svaka tri meseca.

Članstvom u Lidder klubu, koje NIJE OBAVEZNO, dobijate mnogo toga pa čak i besplatnu obuku! Kroz Lidder klub dobijate i to da: NEMA merenja vremena, minuta, poziva i emailova, a sasvim sigurno IMA novih verzija, besplatne obuke, besplatnih kompleksnih poslovnih konsultacija, besplatnih reinstalacija i još raznih korisnih i BESPLATNIH sadržaja od značaja za svako poslovanje...

Za kontinuirane godine članstva u Lidder klubu dobijate dodatne popuste na cenu članstva. Evo primera:

  • Prva godina, godina kupovine: vrednost članstva je 30% od vrednosti licence. U godini kupovine članstvo u Lidder klubu je GRATIS.
  • Druga kalendarska godina: vrednost članstva je 25% od ukupne cene (16.7% popusta za kontinuirano članstvo, u odnosu na prethodnu godinu)
  • Treća kalendarska godina: vrednost članstva je 20% od ukupne cene (20% popusta za kontinuirano članstvo, u odnosu na prethodnu godinu)
  • Četvrta kalendarska godina: vrednost članstva je 15% od ukupne cene (25% popusta za kontinuirano članstvo, u odnosu na prethodnu godinu)

Ukoliko ste stalni član Lidder kluba i nakon četvrte godine, cena održavanja i podrške, tj. članstva u Lidder klubu, za svaku narednu godinu biće samo 15%.

Lista funkcionalnosti uključenih u SVE verzije je dugačka, a opet ne opisuje Lidder...

 

...Evo još 10-ak, možda Vama baš bitnih, karakteristika:

LIDDER 10 verzija
Direkt email servis za slanje dokumenata
Brz rad sa interaktivnim izveštajima
Automatski "backup" svih aktuelnih baza
Samostalno otvaranje nove baze
Samostalno zatvaranje/otvaranje p.godine
Rad sistema BEZ SQL, Office-a i .NET-a
Interni PDF printer (za el.potpise)
Integrisan sistem dozvola pristupa
Rad sa personalnim cloud skladištem
Periodični cloud auto-export u UPSS XML
Bar kodovi i cene na nalepnicama
Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
Rad sa bar kod čitačima (fakt/popisi)
Ugrađena multimedijalna podrška radu
Autopropagacija upgrade-a kroz mrežu
Logovanje tehničkog stanja sistema
Samostalno instaliranje terminala
Automatska provera ispravnosti antivirusa
STD
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
PRO
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
ENT
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   
   (sadrži)   

Broj firmi koje su uvidele prednosti i kupile Lidder za vođenje kompletnog poslovanja:

50+

Računovodstvenih biroa

50+

Proizvodnih firmi

100+

Veleprodajnih firmi

100+

Dislociranih stanica




 

zaradite prepoukomZaradite preporukom