– Rekapitulacija po radnim jedinicama
Rekapitulacija obračuna zarada dopunjena je podacima o bruto i neto iznosima po radnim jedinicama ako ste ih definisali i koristili u matičnim podacima primaoca.

– MUN-K obrazac sa vrstom
MUN-K obrazac koji se štampa automatski popunjen iz obračuna zarada se od sada štampa i sa popunjenim poljem “osnova za isplatu” i to na osnovu vrste ugovora po kome se vrši isplata.

– IOS sa dužim opisom
IOS i opomene od sada imaju prošireno polje za ispis opisa dokumenta o kome se radi, a koji se uzima iz kartica komitenta. Ova dva dokumenta, od sada, takođe, uzimaju u obzir i pasivnost konta pri odabiru strane knjiženja za uzimanje opisa i ispisa broja dana.

– IOS sa kontakt telefonom
IOS u okviru sadržaja može od sada sadržati tekst “Ukoliko imate potrebu za kontaktom u vezi usaglašenja, možete se obratiti na ***” s tim da se umesto zvezdica štampa telefon, i/ili e-mail adresa, iz podataka firme i to iz sekcije dodatni podaci/knjigovodstveni kontakt. Ukoliko je polje broja telefona i e-mail-a knjigovodstvenog kontakta preduzeća prazno, navedeni tekst neće biti odštampan.

– Obračun sa 10% umanjenja
Obračunavanje zarada za korisnike budžeta, koji su u obavezi da rade dva obračuna s tim da je drugi poseban u smislu da se određeni deo umanjuje za 10%, od sada ovu mogućnost imaju i u Lidderu. Da bi se mogao uraditi drugi obračun sa posebno propisanim umanjenjem, neophodno je da se u matičnim podacima isplatioca unesu procenat (10%) i prag (25000) nakon čega će se ispod komande – tastera za obračun pojaviti i opcija koja omogućava jednostavan način da se obračun uradi sa umanjenjem. Sve komande i način rada ostaju identične. Ako ne unesete procenat umanjenja i prag, u obračunu nećete ni videti dodatnu opciju.