– Ukidanje KEPU, uvođenje KEP
KEPU evidencija se ukida za veleprodaje u firmama koje vode dvojno knjigovodstvo, s tim da će u Lidderu ona i dalje nastaviti da postoji i radi, zbog slučajeva koji su propisani novim pravilnikom koji nalaže da se KEP vodi u komisionim magacinima, u maloprodajama kao i na nekim otkupnim mestima.

Za maloprodajne objekte (ali i za VP magacine u firmama koje ne vode dvojno) koje nastavljaju korišćenje nove KEP evidencije, princip rada ostaje isti s tim da je novi KEP usaglašen sa novim pravilnikom i sa tim da Lidder više neće pitati o ulasku usluga u evidenciju kao što je pitao u prethodnoj KEPU evidenciji. Izgled štampanog obrasca kada se štampa u poslovnoj 2016. je usklađen sa novo propisanim, a kada štampate evidenciju iz poslovne 2015-e, izgled će biti onako kako je propisan po pravilniku koji je važio do 31.12.2015.

– Vaša on-line VP na b2b.nd.rs !
Primena veleprodajnog web portala je uspešno počela kod korisnika Liddera koji su odvažno kliknuli na jedan taster i time dobili mogućnost da njihovi artikli budu vidljivi njihovim komitentima na internetu.

Test faza portala se odvija po planu i za sada uspešno prikupljamo ideje koje nastaju iz test faze korišćenja.

Pozivamo i Vas da jednim klikom dobijete svoju “web prodavnicu” na internetu i time omogućite svojim komitentima da naručuju robu od vas putem interneta, ali i da mogu da vide svoje kartice i IOSe ako Vi tako želite. Priključite se, probajte, besplatno je u okviru Lidder kluba, a dobijate i mogućnost da utičete na finalni rad web portala svojim idejama i potrebama. Pogledajte kratak video klip kako i Vi to da uradite.

– Novo: Spisak poljoprivrednika
Za PDV obveznike koji su u obavezi da Poreskoj upravi predaju spisak poljoprivrednika od kojih su vršili otkup u prethodnoj godini, napravili smo novi izveštaj u analizi robnog prometa pod nazivom “Spisak poljoprivrednika sa prometom bez PDVa”. Spisak se dobija iz menija Pregled / Statistika / Analiza robnog prometa gde u sekciji “Promet robe” odaberete magacin na kome ste vršili ulaz dobara od poljoprivrednika, čekirate polje “Polje “Dobavljač” sadrži PIB/JMBG i adresu” i iz tipa pregleda učitate pregled “Spisak poljoprivrednika sa prometom bez PDVa”. Putem komande “Napravi izveštaj” napravite izveštaj prometa dobara od poljoprivrednika.
Da biste dobili ispravan spisak poljoprivrednika neophodno je da u šifarniku komitenata imate unete kompletne podatke lica/poljoprivrednika, a posebno Ime i Prezime (Naziv), Adresu, JMBG i oznaku da komitent nije u sistemu PDVa.

– Spisak lica iz otkupa
Da podsetimo: za obveznike koji imaju obavezu da Poreskoj upravi predaju spisak fizičkih lica od kojih su vršili otkup sekundarnih sirovina u prethodnoj godini spisak lica mogu dobiti iz menija Pregled / Specifikacija / Analitike za konto. Da biste dobili samo spisak lica koja nisu obveznici PDVa potrebno je da pri odabiru “Do datuma:” potvrdite datum korišćenjem komande Shift+Enter kako biste dobili pitanje “Da prikažem samo one koji nisu obveznici PDVa?” na koje odgovarate potvrdno. Da biste dobili ispravan spisak lica neophodno je da u šifarniku imate unete kompletne podatke lica (Ime i Prezime, Adresu, JMBG i oznaku da nije u sistemu PDVa).