– Eeeee-Fakture

   · Optimizacija provere dostupnosti SEFa Uz novu verziju, unapredili smo način provere dostupnosti SEFa. Sada, ukoliko servis za proveru SEFa nije dostupan, Lidder će nastaviti sa radom bez ometanja drugih funkcija. Ova promena sprečava potencijalna usporavanja i isključivanja terminala usled dugog čekanja na odgovor od e-servisa.

   · Promenjen princip otvaranja priloga sa SEFa U novoj verziji, unapredili smo princip otvaranja priloga sa SEFa. Sada, čak i kada se prilozi otvaraju specifičnim redosledom, jedan prilog neće ometati otvaranje drugog. Ova promena osigurava efikasniji i brži pristup prilozima.

   · Ispravka vremena prilikom preuzimanja faktura Ispravili smo problem prikaza vremena prilikom preuzimanja faktura. Sada će se tačno prikazivati vreme kada je faktura zaista poslata. Na primer, ako su vam fakturu poslali u 15:30, neće se više dešavati da sistem prikazuje vreme 13:30. Ova ispravka rešava prethodne probleme sa nepravilnim računanjem vremena jer SEF server nije postavljen na našu vremensku zonu (UTC + 1 sa letnjim računanjem vremena) već na UTC + 0 bez letnjeg računanja vremena.

– Dodavanje priloga tokom importa dokumenta sa SEFa
Do sada nije bilo moguće dodati dodatni prilog uz dokument prilikom direktnog importa sa SEF-a. Međutim, sada smo omogućili dodavanja vašeg priloga uz dokument u istom trenutku kada se radi i import. Ova nova funkcionalnost olakšava proces dodavanja priloga i pruža veću fleksibilnost prilikom rada sa dokumentima.

– vd 99 komanda “J” izmena oslobođenja
Na standardnoj Lidder fakturi (faktura vd-99 USL) kada je korišćena komanda “J” za iznose koji su oslobođeni PDva po čl.17 Zakona o PDV,dobija se oznaka “Iznos nije predmet oporezivanja po čl.17. st.4. t.2. zakona o PDV” što je ok, ali na fakturi na SEFu je bila oznaka OE-17-4-3. Od sada i na SEF fakturi stoji oznaka za PDV kategoriju OE-17-4-2 (Osnovica ne sadrži iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu iako su ti iznosi posebno evidentirani).