– Pomoć kod prelaska na robno knjigovodstvo
* Prvo da se podsetimo zašto oni koji nisu, treba da pređu na robno vođenje maloprodaje, sledećim tekstom iz prethodnih novosti u Lidderu: “Tumačenje Ministarstva finansija (011-00-00128/2019-16 od 1.4.2019.godine) je razrešilo “dilemu” da li se mora voditi robno knjigovodstvo u maloprodajama: Robno se mora voditi. Povodom toga, neophodno je da svi korisnici Liddera koji vode finansijski maloprodaju pređu na robno vođenje. Što se zakona tiče, prelazni rok ne postoji, robno knjigovodstvo u MP je obaveza.”

* U Lidderu je kao pomoć za prelazak sa finansijski vođene maloprodaje na robno vođenu maloprodaju napravljena posebna funkcija u okviru MP kalkulacija koja će Vam taj posao značajno skratiti. Ukratko ćemo to ovde opisati, a u Helpu postoji uputstvo korak po korak šta tačno i kako treba uraditi za uspešan prelazak sa finansijski vođenih MP na robno vođenje MP.

* Uputstvo se nalazi u Help sekciji NOVI POSLOVI/Maloprodaja pod naslovom “Robna/Finansijska maloprodaja”, a ovde ćemo u najkraćem: Pošto već morate napraviti presek na neki dan, tj. robni popis u maloprodaji u kojoj prelazite sa finansijskog na robno, taj popis ćete, kao što bi i inače, uneti u Lidder u popise za finansijsku MP. Nakon toga ćete, pošto ste tamo već unosili sve artikle i količine (dok je uključena opcija za rad sa finansijskom MP) to iskoristiti tako što ćete ući u robnu MP kalkulaciju (nakon što isključite opciju za finansijski vođenje MP) i proknjiženi popis iskoristiti za pravljenje kalkulacije kojom ćete robno zadužiti maloprodaju, a Lidder će za Vas napraviti nalog koji će uraditi ono što je neophodno. U uputstvu je opisan i način kako da to uradite i bez pomoći ove posebne komande u kalkulaciji za učitavanje popisa.

* U okviru rada sa popisima za finansijske MP dodata je mogućnost naknadnog unosa artikala na već započete popise komandom U kao što je to moguće i u robnim popisima, što je korisno za slučaj kada nije bilo nabavki u ovoj godini, da je cena u cenovniku nula, pa se neki artikli ni ne nalaze u spisku za popis, a mogu se naći na stvarnom fizičkom popisu, te ih treba dodati.

– Lidder radionica
Organizujemo radionicu u vezi sa prelaskom sa finansijske na rad sa robnom MP, a svakako neće izostati ni ostale aktuelene teme. Radionica je planirana za četvrtak 13.06.2019.godine i broj mesta je ograničen. Ako ste zainteresovani, javite se najkasnije 10. juna kako biste rezervisali mesto.

– Import i Export iz UPSS XMLa 2.5 rc5
* Tehnologija napreduje, softvera je sve više i potreba da se podaci razmenjuju među sistemima je sve veća. Lidder je odavno poznat po tome što podržava i export i import podataka u otvorenom i javno dostupnom formatu dogovorenom u Udruženju Proizvođača Softvera Srbije (UPSS) u različitim tačkama procesa protoka dokumentacije, a od sada podržavamo i najnoviji UPSS XML format 2.5 rc5 i kod exporta i importa dokumenata, šifarnika, pa i početnog stanja.

* Mnogobrojne dosadašnje komande za import i export dokumenata ili za kopiranje stavki iz drugih firmi ili dokumenata su sada u svim dokumentima izjednačene. Menije sa izborom različitih importa ili exporta dokumenata ili stavki možete dobiti pritiskom na taster “L”. Komanda L, dakle, otvara meni iz kog od sada birate kakav import ili export radite na tom mestu u tekućem dokumentu. Kada imate meni sa izborom funkcija, možete koristiti F1 za detaljna objašnjenja dostupnih funkcija.

* UPSS XML 2.5 rc5 je najnoviji dogovoreni UPSS XML standard za razmenu podataka. U slučaju da exportujete dokumente ili specifikacije prodaje iz Liddera, od sada možete u opcijama odabrati koju verziju XMLa hoćete da koristite pri exportu, a za import Lidder automatski detektuje verziju UPSS XMLa koja dolazi iz drugog softvera iz koga uvozite.

* Detaljan tehnički opis UPSS XMLa možete dobiti na upit od proizvođača Liddera (isto kao i od samog UPSSa) u elektronskom obliku, na e-mail, tako da softveraši koji nemaju već implementiran taj standard, mogu lako to da učine.

* Podsećanja radi, evo mesta/dokumenata u kojima možete importovati stavke ili cele dokumente iz UPSS XML, ali i nekih drugih formata i gde meni sa izborom export/import funkcija dobijate komandom L:
+ VP (pro)fakturisanje
+ VP i MP kalkulisanje
+ MP razduženje i fakturisanje
+ proizvodna kalkulacija
+ interna otprema
+ izlaz na komision
+ ručni nalog za knjiženje
+ sopstvena potrošnja

* Komande koje su se ranije nalazile na komandi L se sada nalaze, kao jedan od izbora, u meniju koji se na taj taster dobija.

– Zaposleni penzioneri od 11.04.2019.
Obzirom da je Poreska uprava za zaposlene penzionere tj. za šifre prihoda 109101000 i 110101000 (šifre koje su korišćene i obračunavane po starom Zakonu) obezbedila prolazak obračuna i po odredbama starog i po odredbama novog Zakona, mi smo u karnetu primaoca u Lidderu otvorili nove vrste vremena za penzionere koji su zasnovali radni odnos nakon 11.04.2019.god. kako biste mogli na ispravan način da odradite obračun zarade i za ta lica.
Za penzionere zaposlene posle 11.04.2019.god. Lidder će (pri otvaranju novog obračuna) sam u karnetu upisati sate redovnog rada na vrstu vremena 167:Redovan rad-penzioneri (od 11.04.2019) kako bi za njih, pored poreza i PIO, bilo obračunato i zdravstveno osiguranje. Pored redovnog rada za penzionere, dodate su još tri vrste vremena koje su vezane za obračun penzionera zaposlenih posle 11.04.2019.god. i to: državni praznik, godišnji odmor i bolovanje do 30 dana.

– MT i za lica van RO
Lidder će pri pravljenju naloga za knjiženje kod obračuna isplata licima van radnog odnosa uzimati u obzir uneto mesto troška kod tih lica i stavljati ih u nalog. Ovime se i lica kojima se nešto isplaćuje po vrstama prihoda van RO lakše mogu raspoređivati po mestima troška.