! Sve najbolje u novoj 2019-oj godini želi Vam Vaš Lidder tim.

* Prošla je još jedna godina u kojoj smo uspešno pomogli jedni drugima da lakše prebrodimo razna događanja u poslovanju i administraciji. POPDV je prošao transformaciju od bauka do jednostavnog izveštaja, a i sve ostalo u Lidderu ide u pravacu povećanja jednostavnosti i efikasnosti. Hvala svim korisnicima na podršci i saradnji. Mi ćemo nastaviti da predano radimo na tome da Vam u Lidderu, našem i Vašem alatu, rad bude udoban, lak, brz, smislen i opušten, kao i uvek. Ali i mnogo bolji. Vi “samo” nađite dovoljno posla da upotrebite Lidder do maksimuma i eto nam svima još jedne dobre godine.

poklon članovima Lidder kluba

* Uz ponudu za članstvo u Lidder klubu za 2019-u godinu, poslali smo Vam po jednu unikatnu personalizovanu šolju za čaj (ne za kafu 😉 ) ručni rad vajarke Marije Stanojlović.

Setite nas se i u trenucima uživanja, a ne samo kad ne radi štampač ili slično… šalimo se… malo 😉


* Kako vidimo, propisi u vezi sa nesrećnim POPDV su na snazi, ali se ne primenjuju u celosti, tj. POPDV se ne kontroliše. Delom zato što su napisani tako da je nemoguće iskontrolisati ih efikasno, a delom zato što nema ni sposobnog ljudstva koje bi moglo da kontroliše toliku sumanutu količinu podataka. Zašto ovo pominjemo? Zato što će do praktičnih posledica nejasnih propisa i nestručnih tumačenja raznih savetnika doći tek polovinom 2019-te kada kontrole budu krenule. I tada ćemo biti u pripravnosti i reagovaćemo brzo pa Vas pozivamo na učestaliju saradnju nego do sada. Radionice koje smo pravili u vezi sa POPDVom ćemo ponoviti.

* U ovakvom poslovnom okruženju biće potreban zajednički napor da zadržimo poslovanje manje komplikovanim, uprkos državi. Zato Vas pozivamo da se priključite FaceBook grupi korisnika Liddera gde ćete moći da dobijete dobra iskustva svojih kolega koji koriste Lidder, isto kao i Vi, svaki dan. Naravno, i naša ekipa sveznalica iz podrške će biti prisutna na grupi. Kucamo se na “Lidder klub” FB grupi! Javite nam se za detalje oko priključenja ako ne nađete grupu.

! Jedni ste od najboljih jer koristite najbolji poslovni softver 🙂 i mi smo ponosni na Vas kao naše korisnike. Ako ste i Vi na nas, preporučite Lidder nekom poslovnom prijatelju i znaćemo to da cenimo i nagradimo.

* Sledeće godine planiramo dosta novih unapređenja koja će se, kao i do sada, uklopiti u postojeći ekosistem bez narušavanja dosadašnjih principa rada, tj. koja ćete moći da koristite ako Vam bude bilo potrebno i to bez promene trenutnog načina rada.

* Neke od planiranih mogućnosti (koje su već sada na testiranju) su fakturisanje osnovnih sredstava, profakturisanje iz maloprodaje, automatsko obaveštavanje o važnim datumima za vaše komitente, obaveštenja na ekranu o pristiglim B2B narudžbinama, centralizovano slanje mailova svim komitentima ili kupcima po različtim kriterijumima i još dosta drugih mogućnosti koje ste tražili. Javite nam šta bi Vam još pomoglo u svakodnevnom poslovanju.

I da pređemo sa reči na dela:
Evo opisa konkretnih promena i poboljšanja u Lidderu, jer su neki od Vas to tražili:


– Obračun isplata sa filterom
Obračun isplata za večinu firmi teče jednostavnim tokom po rednim brojevima u par koraka kako je i zamišljeno. Neke firme, međutim, imaju na stotine primalaca kojima žele da prave posebne obračune po grupama primalaca, iz raznih praktičnih i manje praktičnih razloga, a to je od sada omogućeno tako što svakog primaoca možete (i ne morate) staviti u grupu, i da tu oznaku grupe iskorostite kod pravljenja novog obračuna. Ako, na primer, od 400 primaoca, samo 10 njih obeležite da su u grupi 2, a pri formiranju obračuna upotrebite grupu 2 kao filter, u obračunu ćete dobiti samo tih 10, neće biti potrebno da u obračunu obeležavate samo njih kao aktivne, jer će samo oni i biti u spisku. Naravno, ako ovo koristite, morate i sve druge primaoce staviti u grupu i paziti da se neki primaoc ne nađe u više obračuna. Sekcija gde pravite novi obračun sadrži i polje filter po MT, tako da možete odabirati da pravite obračune po MT, ako ste MT dodeljivali zaposlenima u njihovim podacima.

– Obračun isplata na državni praznik
Oni koji rade sa podešavanjem karneta u obračunu zarada (a trebalo bi da radite ukoliko želite ispravne listiće obračuna isplata) od sada će prilikom nameštanja sati (za bilo kog zaposlenog) na vrstu vremena državni praznik, biti upitani da li hoćete da svim licima u obračunu podesite da je taj dan državni praznik. Ovime se drastično smanjuje vreme pripreme obračuna jer se svima u obračunu taj dan automatski postavlja na vrstu vremena koja je podešena, ali na državni praznik.

– Automatski JBKJS na osnovu PIBa
U bazu JBKJS brojeva dodato je još 2000 novih korisnika javnih sredstava. Komandom V iz šifarnika je moguće tražiti od Liddera da pronađe sve JBKJSove, a od sada će Lidder sam, nakon unosa PIBa i traženja podataka u NBS, pronaći i JBKJS u bazi i upisati ga u polje. Takođe možete kliknutu na taster u JBKJS polju i ako je upisan PIB biće i JBKJS(naravno ako postoji za određeni PIB), prilikom unosa podataka o komitentu.

– PDF kao opis/garancija/deklaracija
Od sada je uz artikal moguće “prikačiti” i PDF datoteku kao opis, deklaraciju ili garanciju. Kada se radi sa RTF formatom Lidder može sam da prikaže sadržaj u infopanelu, a sa PDFom to nije moguće u okviru Liddera – automatski, već se mora kliknuti na izmeni/dodaj stavku menija da bi se sadržaj PDFa video. Ako priključeni PDF dokumenat želite da vidite uz artikal i na automatskom B2B sajtu, uključite opciju “Link” odmah ispod željenog dokumenta u podešavanju B2B opcija u Lidderu, i na sajtu će se ispod artikla naći link ka PDFu koji ste prikačili i koji će kupci lako moći da pregledaju klikom na link.

– Nove kolone u izboru (pro)faktura
Pomoć kod izbora dokumenta od sada za VD 0 ima automatski ukljkučenu kolonu koja pokazuje da li faktura ima oznaku “isporučeno”, čime je ta informacije postala lako dostupna dok se gledaju sve fakture u spisku. Status isporučenosti je nova opcija i opisana je niže u ovom tekstu. Za profakture (VD 7) postoje dve dodatne kolone koje se automatski vide: Prva govori o tome da li je profaktura realizovana, tj, da li je po njoj rađena faktura, a druga govori o tome da li neko tu profakturu upravo menja negde na mreži u trenutku dok gledate spisak.

– Profakture imaju oznaku isporuke
Profakture i fakture od sada možeš obeležiti (komandom Y) oznakom da su isporučene. Kada su označene da su isporučene, profakture su obeležene oznakom + ispred naslova. Obeležje se može postaviti, istom komandom i iz pregleda dokumenta, nakon knjiženja. Ovo obeležavanje osim same informacije, služi izradi izveštaja realizovanosti / isporučenosti neke profakture ako ste, na primer, po jednoj profakturi imali više isporuka – faktura, pa da lako saznate koliko je još robe ostalo neisporučeno. Da bi ovo funkcionisalo, pri izradi faktura se morate pozivati na profakturu po kojoj je kompletan posao dogovoren, i da svaku fakturu obeležavate ispravno u toku izrade i kada je isporučena. Ako zaboravite da fakturu povežete sa profakturom, to možete uraditi i naknadno iz pregleda fakture komandom C.

– Novi spisak realizovanosti isporuke
U pregledu profakture komandom Shift+Y dobija se izveštaj o isporučenoj količini po toj profakturi – količina koja je isporučena po fakturama koje se odnose na tu profakturu. Faktura koja se poziva na određenu profakturu mora biti obeležena kao “isporučena” (komandom Y iz pregleda) da bi se njena količina našla u isporučenoj količini u izveštaju. Takođe, potrebno je da se faktura poziva na profakturu da bi se našla u izveštaju.

– Pregled kalkulacija iz proizvodnog starta
Komandom za pregled kalkulacija u toku pregleda proizvodnog starta (/-kosa crta) od sada ćete u spisku proizvodnih kalkulacija (koji se dobija komandom + u unosu broja kalkulacije) dobijati samo one kalkulacije koje su vezane za taj proizvodni start.