– Eeeee-Fakture
   · Sistem Elektronskih Faktura (SEF) još uvek se svakodnevno menja i ima probleme u funkcionisanju, kao i višečasovne prekide rada. Nadamo se da će sistem uskoro biti stabilan, kao i da će svi nedostaci biti rešeni do 1.1.2023.godine kada počinje kompletna primena sistema elektronskih faktura. Zasad je potrebno proveravati šta se dešava na SEFu. Mi težimo tome da sve što je potrebno radite u Lidderu – da ne pristupate SEFu uopšte i da kompletan rad sa eFakturama završavate u LIDDERu. To i jeste slučaj, ali svakodnevne promene na sajtu e-Fakture ne daju potpunu sigurnost u ispravnost informacija koje dobijamo od SEFa.

   · Omogućeno je slanje celokupnog teksta standardne usluge od 10 redova (VD:0 i VD:99) prilikom registrovanja fakture na SEF

   · Omogućeno je slanje faktura sa dužim tekstom usluge (do 1024 karaktera) na SEF. Duži tekst usluge unosite komandom “Ctrl+G” u fakturama iz VD-0.

   · Omogućeno je, takođe, slanje faktura sa kombinacijom roba + šifrirana usluga (shift+G) + duža tekstualna usluga (Ctrl+G) na SEF.

   · Kod preuzimanja paketa sa SEFa, dodata je mogućnost za ručnu “proveru novih” primljenih paketa u okviru sekcije “Dokumenti za preuzimanje”.

   · Kod provere i preuzimanja statusa primljenih paketa sa SEFa svaka promena će biti zabeležena, tako da neće biti potrebe da pristupate SEFu i proveravate statuse.

   · Dodat je spisak mogućih grešaka koje Lidderu prosleđuje SEF-a prilikom slanja dokumenata. Spisak dobijate kada pozovete HELP komandom F1, kada u toku slanja e-Fakture dobijete grešku sa SEF-a.

   · Za PDV obeležje “Izlaz na KiM” i PDV obeležje “Promet bez naknade + Prenos imovine” dodata su nova obeležja za kategorije oslobođenja na SEFu.

– Pamćenje dodatnih podataka u eArhivi
Prilikom pregleda priloga (poslatih na SEF) od sada se vide i pamte dodatni podataci (broj ugovora, broj sporazuma, broj narudžbenice, broj za rutiranje i šifra objekta), kao i komentari koji su bili uneti prilikom samog registrovanja fakture na SEF.

– Ažurirani JBKJS brojevi
Zaključno sa 30.06.2022.godine ažurirani su svi JBKJS brojevi koji se vezuju za PIB-ove javnih preduzeća. Osim ručnog unosa JBKJS brojeva kroz promenu podataka komitenta, Jedinstvene Brojeve Korisnika Javnih Sredstava možete uneti i automatski za ceo šifarnik, komandom “V” u meniju postavke/šifarnik.

– Naglašena interna napomena artikla
Dodato je polje (pored interne napomene u okviru podataka artikala) čijim obeležavanjem se tekst napomene u info panelu ističe crvenom bojom i punijim fontom kako Vam ne bi promaklo ukoliko postoji interna napomena koja je važna kod prodaje određenog artikla.

– Status/oznaka virmana
Dodat je status virmana, u kome možete obeležiti svaki pojedinačni virman po semaforskom principu (crvena, žuta i zelena) i tako dodati obeležje koje Vama ili vašim kolegama nešto znači.